Colofon

  • Eindredactie door F. Niehof
  • Techniek door J.P. Kunst, F. Niehof en R. Zeeman
  • Foto’s van F. Niehof en I. Stengs
  • Gebaseerd op de folder vormgegeven door I. Meijer

Het copyright van deze site berust bij Meertens Instituut (KNAW), maart 2016

Als u suggesties heeft ter correctie van of opmerkingen over dit jaarverslag, dan kunt u terecht bij onze communicatiemedewerker Femke Niehof (commmunicatie@meertens.knaw.nl).