Commissies

Het Meertens Instituut kent diverse commissies die zich bezig houden met het reilen en zeilen van de organisatie.

De WeCo (de Wetenschapscommissie) is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. Verder bestaan er een Onderdeelscommissie (het medezeggenschapsorgaan binnen het Meertens Instituut) en een Arbocommissie.