Arbocommissie

Het Meertens Instituut is, op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, gehouden de arbeidsomstandigheden voor zijn medewerkers te optimaliseren. Deze wet stelt regels betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers.

De ARBO-commissie is in 2015 weinig actief geweest. Door de afwezigheid van prangende actiepunten, is er weinig aandacht geweest voor het werven van nieuwe leden voor de commissie.

Een belangrijk onderdeel van het Plan van Aanpak, de Bedrijfshulpverlening (BHV), functioneert op het instituut naar behoren. De jaarlijkse rapportage is verstrekt, er worden regelmatig oefeningen gehouden, trainingen herhaald en controles uitgevoerd. Het ontruimingsplan is recent en beschikbaar.

De aanvalsroute is in overleg met de Brandweer aangepast. De afdeling Vastgoed KNAW is hierbij betrokken geweest.

Een overzicht van gehouden functioneringsgesprekken is direct opvraagbaar. In 2015 heeft 63%  van de medewerkers een functioneringsgesprek gehouden.

Een pilot met een nieuwe cateraar voor een broodjesservice is niet succesvol gebleken. Er is weinig animo voor onder de medewerkers en de voorwaarden van de leverancier (leveringstijden, wijze van facturatie) waren niet aantrekkelijk.