Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directie van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2015 als volgt:

 • J. Nerbonne (voorzitter, Rijksuniversiteit Groningen)
 • A. Lenz (Universiteit Wenen)
 • H. J. Honing (Universiteit van Amsterdam)
 • R. van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • L. Haegeman (Universiteit Gent)
 • V.T. Hafstein (Universiteit van IJsland)
 • M. Jacobs (FARO Brussel)
 • J. Leerssen (Universiteit van Amsterdam)
 • A. Witt (Institut fur Deutsche Sprache, Mannheim)

Dit jaar is de wetenschapscommissie eenmaal bijeengekomen voor een vergadering op 12 juni 2015. Belangrijke agendapunten tijdens deze bijeenkomst waren:

 • de evaluatie van de themagroepen op het instituut voor wetenschappelijke relevantie en output in het kader van het Onderzoeksplan 2013-2018;
 • de inhoudelijke beoordeling van twee lopende tenure tracks;
 • de pensionering van de huidige directeur Hans Bennis in december 2016. De wetenschapscommissie heeft het bestuur van de KNAW geadviseerd in de taakbeschrijving van de nieuwe directeur.
 • de toekomst van het Meertens Instituut in de context van de voorgenomen clustering in de binnenstad van Amsterdam met het IISG, het Huygens-ING en het NIAS.