Communicatie

De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP).

Medewerkers

  • M.M. Jansen (webredactie)
  • C.L.M. Meijer (DTP)
  • F. Niehof (communicatie en PR)

Digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de activiteiten en ontwikkelingen op het Meertens Instituut: trouwe bezoekers van onze website of het Meertens Panel, instellingen die op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn en de pers. In 2015 is de nieuwsbrief tien keer verzonden en was het aantal abonnee’s op 31 december 4451. Medewerkers: M.M. Jansen (redacteur), F. Niehof (redacteur) en D. van der Wal (item ‘nieuw in de collectie’).

Weekend van de Wetenschap

Op vrijdag 2 oktober 2015 opende het Meertens Instituut de deuren. Iedereen was welkom om het onderzoek en de collecties van dichtbij te bekijken. Een middag met lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen door het instituut. Het thema van de dag was ‘Muziek op het Meertens’ en vond plaats in het kader van het Weekend van de Wetenschap.

De open dag trok ongeveer 130 bezoekers, 78 mensen hebben een nagezonden vragenlijst ingevuld.  De open dag kreeg van de bezoekers een 8.  84% gaf aan na het bezoek een beter beeld te hebben van het instituut en 94% gaf aan de open dag aan te bevelen bij anderen.  Enkele opmerkingen: “Ik heb zeker een beter beeld. Ik zie het instituut meer als een schatkamer vol verhalen, waar ik graag eens in rond zou dwalen. Het was ontzettend leuk om alles te zien en te horen, zeer opgewekt ging ik naar huis.” en “Zeer gevarieerd programma. Leuke, kundige medewerkers en wat mij vooral aansprak was de muziekquiz in de kantine met eigen telefoon. Informatieve rondleiding die een goed beeld gaf van het instituut.”

Tentoonstelling

Tentoonstelling 'What's in a Name'

Tentoonstelling ‘What’s in a Name’

De tentoonstelling ‘Inslag’ was van 18 mei tot en met 15 juni te zien in het Meertens Instituut te Amsterdam. Een combinatie van hedendaagse kunst, ambacht en cultuurhistorie. Hedendaagse kunstenaars hebben zich laten inspireren door een versleten, geweven, geblokte keukendoek. De tentoonstelling was in samenwerking met PubArt.

Van 17 juni tot en met 23 september 2015 liep de tentoonstelling ‘Nederlandsheid’. In samenhang met het onderzoek naar ‘Nederlandsheid’ op het Meertens Instituut is in samenwerking met Pubart een tentoonstelling samengesteld.Voor de tentoonstelling lieten verschillende kunstenaars zich inspireren door het thema ‘Nederland’. Wat is nu ‘echt’ of ‘typisch’ Nederlands?

Van 1 oktober 2015 tot 1 juli 2016 loopt de tentoonstelling ‘What’s in a Name’.  In deze fotoserie portretteert fotografe Saskia Aukema mensen die op enig moment in hun leven hun naam hebben veranderd, of die dat incidenteel doen, en noteert daarbij hun verhalen.

Website en social media

In 2015 zijn de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) en de Uitleenwoordenbank gelanceerd. De eWND bevat een alsmaar groeiend aantal oude en modernere Nederlandse dialectwoordenboeken. Via een Standaardnederlandse vorm worden alle bestaande woordenboeken tot één groot netwerk aan elkaar gekoppeld. In de Uitleenwoordenbank zijn meer dan 18.000 Nederlandse leenwoorden in andere talen terug te vinden.

Het instituut is actief op Twitter en Facebook. Op Twitter is het aantal volgers het afgelopen jaar gegroeid van 1989 naar  2495 volgers. Op Facebook is het aantal likes gegroeid van 1006 naar 1630.

Teampatat / Teamfriet

#teampatat / #teamfriet

Op 25 augustus 2015 plaatste het Meertens Instituut een tweet met daarbij de ‘patatkaart’ uit de Dialectatlas (2011), die ook te vinden is in de Kaartenbank. Deze tweet leidde tot een felle strijd op social media tussen #teampatat en #teamfriet. We waren een dag ‘trending topic’ op Twitter en heel Nederland had er wel een mening over. Verschillende media hebben erover bericht, en wij staan nu bekend als de taalwaakhond van Nederland. Zie de Limburgerde Telegraaf, de Metro en  HP de Tijd. Marc van Oostendorp was ook te zien in EditieNL (vanf 7:44)

Cijfers Website

Bezoekers van website (pageviews) * 53.403.565
Bezoekers van website (unieke IP-adressen)   2.269.847

* Exclusief robots van zoekmachines

Bezoekers databanken en gerelateerde websites

Nederlandse Voornamenbank 14.034.213
Nederlandse Familienamenbank   6.427.394
Nederlandse Liederenbank   6.157.585
Etymologiebank   5.726.229
Nederlandse Dialectenbank   1.010.352
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten      834.860
Plantennamen in de Nederlandse Dialecten      740.076
Nederlandse Volksverhalenbank      373.000
Nederlandse Bedevaartbank      356.938
Volkskundige Trefwoordenbank      335.747
Meldpunt Taal      271.577
Databank Beschermheiligen      233.429
elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten      223.161
Gekaapte Brieven      212.952
De oude Nederlandse maten en gewichten      211.312
Taaldetector      196.872
Nederlandse Kaartenbank      138.010
www.sagenjager.nl      120.160
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten        99.500
Archieven en Collecties        81.748
Boedelbank        50.022
Uitleenwoordenbank        48.466
Migratie in Nederland in de 20e eeuw interactief in kaart        46.704
Namen en naamkunde in Nederland        34.214
Bibliotheekcatalogus        26.914
Wederopbouwboerderijen in Nederland        15.339

Interne communicatie

Het intranet van het Meertens Instituut wordt beheerd door de afdeling communicatie. In 2015 is er een tevredenheidsenquête uitgestuurd naar de medewerkers. Dit heeft geleid tot enkele verbeterpunten die in 2016 worden doorgevoerd.