Welkom

cropped-nl.jpg

Werk van Rob Schultheiss, gemengde techniek, 135 x 157 cm. Het werk is gebaseerd op de legende van Jan Haring, en was te zien tijdens de tentoonstelling ‘Nederlandsheid’.

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Er worden vier onderzoeksgebieden onderscheiden: orale cultuur, tradities en rituelen, syntactische taalvariatie en fonologische taalvariatie. Met het onderzoek wil het instituut een bijdrage leveren aan het begrip van taal en cultuur en in het bijzonder van de diversiteit en de dynamiek daarvan.

Het onderzoek aan het instituut is georganiseerd in themagroepen en projecten van wisselende samenstelling, om nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe onderzoeksvragen en nieuwe methoden te ontwikkelen. Bij veel van de projecten spelen digitale infrastructuur en tools een belangrijke rol.

Een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2015 is als folder (pdf) beschikbaar. De overige feiten van het afgelopen jaar, dat wil zeggen het complete jaarverslag, treft u hierbij digitaal aan.

Als u suggesties heeft ter correctie van of opmerkingen over dit jaarverslag, dan kunt u terecht bij onze communicatiemedewerker Femke Niehof, die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van dit jaarverslag.

Hans Bennis
directeur
maart 2016