Technische Ontwikkeling

De afdeling Technische Ontwikkeling beweegt zich op het grensvlak van ICT, onderzoek en cultureel erfgoed. De afdeling biedt ondersteuning bij technologische vraagstukken ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek en ontsluiting en beheer aspecten van de wetenschappelijke collecties.

Archiefbeheersysteem

In 2015 is begonnen met de implementatie van een nieuw archiefbeheersysteem, FLAT, in samenwerking met de afdeling collectiemanagement en The Language Archive van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen.

Nederlab

De eerste versie van Nederlab werd gelanceerd, het laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur. Via Nederlab kunnen onderzoekers en studenten alle gedigitaliseerde Nederlandstalige teksten van ca. 800 tot heden gezamenlijk doorzoeken en analyseren met binnen Nederlab ontwikkelde, gebruiksvriendelijke tekstanalysesoftware.

Het Meertens Instituut is aanvrager en penvoerder van dit programma, dat verder gedragen wordt door het Huygens ING, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren / Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast zijn vrijwel alle Nederlandse universiteiten partner in deze onderneming, die voor een bedrag van 4 m€ gefinancierd wordt door NWO (NWO-groot), KNAW, de infrastructuurprojecten CLARIN en CLARIAH en de betrokken deelnemers.