Personeel en Organisatie

Het instituut is populair bij stagiairs (59) en vrijwilligers (24), die een welkome bijdrage leveren aan het instituut en zodoende relevante werkervaring opdoen en hun cv verstevigen. Verschillende vrijwilligers werkten o.a. mee aan de lancering van de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) en de Uitleenwoordenbank, met Nederlandse leenwoorden in andere talen. In 2015 waren 8 gastonderzoekers tijdelijk verbonden aan het instituut.