Wetenschappelijke output in cijfers

Artikelen in gerefereerde tijdschriften   23
Artikelen in niet-gerefereerde tijdschriften     4
Hoofdstukken in boeken, bundels en proceedings   37
Boeken/monografieën     7
Boekredactie     1
Populariserende artikelen   75
Organisatie wetenschappelijke bijeenkomsten   21
Lezingen 185