Personele inzet en Financiën

Gemiddelde formatie in 2015 (in fte’s)

Formatie FTE
Directie 2,0
Onderzoek 22,5
Technische Ontwikkeling 10,0
Collecties (inclusief audiodigitalisering) 7,1 *)
Algemene Zaken 5,1
*) dit is inclusief de collectiemensen van de afdeling onderzoek

Personele inzet voor onderzoek (gegevens gemiddelde tijdsinzet (fte’s))

Wetenschappelijk personeel met publicatietaken (onderzoekers 80%) 18.5
vast 10.1
tijdelijk 3.9
promovendi 4.5
Wetenschappelijk personeel zonder publicatietaken 
vast 7.6
tijdelijk 4.8
Totaal aantal fte’s instituut (100%), op peildatum 31/12/2015 50.3
vast 32.6
tijdelijk 17.7

 

Aantal onderzoekers met een leerstoel bij een Nederlandse universiteit 11

Financiën

Budget 2015
5,0 miljoen euro
Bijdrage KNAW 61%
Externe financiering 39%