Medewerkers Collecties

  • Brouwer, L.S.G.B. (specialist wetenschappelijke informatie m.b.t. naamkunde)
  • Grijpink, C.A.M. (hoofd audiostudio)
  • Jansen-Corbeek, L. (coördinator bibliotheek)
  • Pinna, C.G. (invoer metadata t.b.v. digitalisering)
  • Regteren Altena, A. van (scanner vragenlijsten, tot juni 2015)
  • Tegelaers, T. (catalogiseren en onderhoud van de catalogus)
  • Wal, D. van der (archiefcollecties en boekbestellingen)
  • Wijsbek, N. (specialist wetenschappelijke informatie)
  • Zeldenrust, D. (coördinator onderzoekscollecties)