Klank en Letter

I. Klank

Dit is de elektronische versie van de syllabus voor het gedeelte 'Klank' van de propedeusecursus 'Klank en Letter' die verzorgd wordt door de vakgroep Nederlands van de Universiteit Leiden in het studiejaar 1999/2000.Een papieren versie (inclusief het gedeelte 'Letter') is te verkrijgen bij het secretariaat.

Docent: Marc van Oostendorp
Meertens Instituut
020-4628528, Marc.van.Oostendorp@Meertens.KNAW.nl

De uitgewerkte opgaven (t/m hoofdstuk 6) zijn hier te vinden als een PostScript-bestand.

Hoorcollege

De teksten zijn op deze website na te lezen. U vindt hier ook een voorbeeldtentamen.

31 januari 2000: Klanken in een mensenhoofd en in de natuur
7 februari 2000: Syllabes
14 februari 2000: De spraakorganen
21 februari 2000: Kenmerken: de kleinste bouwstenen van de taal
28 februari 2000: De kleinste klank van het Nederlands
6 maart 2000: Het spraaksignaal
13 maart 2000: Klemtoon
20 maart 2000: Het ideale Nederlandse woord

De hoorcolleges worden gehouden tussen 14.00 en 15.00.

Werkcollege

Elke woensdag na de hoorcolleges.