Home

Marc van Oostendorp

Functie op het Meertens Instituut: Onderzoeker Variatielinguïstiek (fonologie/grammatica)
Adresgegevens: Klik hier
Onderzoeksinteresses:
  • Fonologische (micro-)variatie en optimaliteitstheorie
  • De relatie tussen individuele en sociale variatie
CV:
Cursus: Geschiedenis van de taalwetenschap (voorjaar 2004)
Recente boekpublicaties:
  • Phonological Projection; A Theory of Schwa in Optimality Theory, Mouton - De Gruyter, Berlin, 2000.
  • (met B. Hermans, eds.) The Derivational Residue in Phonological Optimality Theory. John Benjamins, Amsterdam.

In voorbereiding:

Voor een uitgebreidere lijst met publicaties, zie het CV en (binnenkort) de database op het Meertens Instituut.

Ongepubliceerde manuscripten, handouts, abstracts:
Links:

This page in English