Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse lied
DOC Lied

***deze website bevat mogelijk verouderde informatie***

Het Documentatie- en Onderzoekscentrum (DOC) van het Nederlandse Lied was tussen 2006 en 2010/2016 onderdeel van het Meertens Instituut. Het was een expertisecentrum waarin wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardige documentatie werden gecombineerd. Het onderzoek omvat de Nederlandse liedcultuur in heden en verleden, met accenten op het mechanisme van de mondelinge overlevering, de contrafactuur, straatliederen en smartlappen. De documentatie vindt plaats via de Nederlandse Liederenbank, een database die anno 2007 meer dan 125.000 liederen ontsluit, van de middeleeuwen tot de moderne tijd. Deze bevat de meest uiteenlopende soorten en genres: liefdesliederen,  spotliederen, geuzenliederen, psalmen en geestelijke gezangen, sinterklaas- en kerstliedjes, werkliederen, straatliederen, moordliederen, volksliederen, kinderliederen en nog veel meer. Via de bijzondere leerstoel Nederlandse Liedcultuur aan de Universiteit Utrecht werd ook onderwijs gegeven.

Hoofd van het DOC was prof. dr Louis Peter Grijp (1954-2016), medewerkers waren drs Martine de Bruin en drs Ellen van der Grijn.

Het DOC werkte als expertisecentrum op het gebied van het Nederlandse lied samen met de Stichting Erfgoed van het Nederlandse Lied, de universiteiten van Utrecht, Antwerpen, Gent en Leuven, de Digitale Bibliotheek Nederland en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 

Ook na opheffing van het DOC Lied bleven het genoemde onderzoek en de documentatie van het Nederlandse Lied plaatsvinden aan het Meertens Instituut, maar in een andere organisatorische vorm, namelijk de themagroep Orale Cultuur / Lied en Verhaal