Home

Reeks "Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut"


 1. Rob Rentenaar en Ellen Palmboom (red.), De naamkunde tussen taal en cultuur. Lezingen gehouden ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Afdeling Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis van het P.J.Meertens-Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Amsterdam 1988. VIII + 77 blz. 26 diagr. f 14,50
  ISBN 90 70389 17 7
 2. John Helsloot, Floralia in Nederland in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Amsterdam 1990. 86 blz., f 16,50
  ISBN 90 70389 24 X
 3. Jeremy Boissevain (red.). Feestelijke vernieuwing in Nederland? Amsterdam 1991. VIII + 59 blz., f 14,50
  ISBN 90 70389 27 4
 4. Jozien Jobse-van Putten, De krentenwegge. Een bijzonder brood bij geboorten. Amsterdam 1992. VIII + 79 blz., f 17,45
  ISBN 90 70389 35 5
 5. 5. J.B. Berns & J. van Marle (red.). Variatie in de Nederlandse standaardtaal. Amsterdam 1992. VI + 64 blz., f 15,-
  ISBN 90 70389 37 1
 6. G.E. Booij en J. van Marle (red.). Dialectfonologie. Amsterdam 1994. VI + 137 blz., f 18,50
  ISBN 90 70389 42 8
 7. Dirk Boutkan en Maarten Kossman, Het stadsdialect van Tilburg. Klank- en vormleer. Amsterdam 1996. VII +102 blz.
  ISBN 90 70389 51 7
 8. Jan van Bakel, Lokwoorden voor huisdieren in Nederland. Amsterdam 1996. 136 blz.
  ISBN 90 70389 52 5
 9. E. Hoekstra en C. Smits (red.). Vervoegde voegwoorden. Lezingen gehouden tijdens het Dialectsymposion 1994. Amsterdam 1997.
  ISBN 90 70389 56 8
 10. E. Hoekstra en C. Smits (red.). Morfologiedagen 1996Amsterdam 1997.
  ISBN 8600-4000-5000


Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De cahiers zijn te bestellen bij:

Uitgeverij EDITA, KNAW, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam
Telefoon 020-551 07 80, Fax 020-620 49 41, e-mail Edita@bureau.knaw.nlBoeken van het Meertens Instituut