Home

Publicatielijst Meertens Instituut 1998


Bennis, H.J.

Bennis, H.J., P. Pica, & J. Rooryck (1997). Atomism and Binding. Foris Publications, Dordrecht. [Verschenen in 1998].

Bennis, H.J., P. Pica & J. Rooryck (1997). "Preface: binding and atomism". In: H. Bennis, P. Pica & J. Rooryck (eds.) Atomism and Binding. Foris Publications, Dordrecht. i-xx. [Verschenen in 1998].

Bennis, H.J., M. den Dikken & N. Corver (1998). "Predication in Nominal Phrases". The Journal of Comparative Germanic Linguistics 1:2, 85-117.

Bennis, H.J. (1998). "De relatie tussen theoretische en toegepaste taalkunde: de verwerving van partikels". Toegepaste Taalwetenschap in artikelen 1998:1, 127-137.

Bennis, H.J. (1998). "Waar is het werkwoord? Deel IV: ANS & Hans op avontuur". Nederlandse Taalkunde 3:3, 195-208.

Bennis, H.J. (1998). "Exclamatives!". In: R. van Bezooijen & R. Kager (eds.) Linguistics in the Netherlands 1998, 27-40. John Benjamins, Amsterdam.


Bruin, M. de

Bruin, M. de (1998). "Het Wilhelmus tijdens de republiek". In: L.P Grijp (ed.) Nationale Hymnen: Het Wilhelmus en zijn buren (special volume of) Volkskundig Bulletin 24.1, 16 42.

Bruin, M. de (1998). Review of: Els Stronks, Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten. (Houten 1996). Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 114.3, 277-279.


Caspers, C.M.A.

see Margry, P.J.


Cornips, L.M.

Cornips, L.M. (1998). "Habitual doen in Heerlen Dutch". In: Ingrid Tieken-Boon van Ostade, Marijke van der Wal & Arjan van Leuvensteijn (eds.) DO in English, Dutch and German. History and present-day variation. Stichting Neerlandistiek/Nodus Publikationen, Amsterdam/ Münster.

Cornips, L.M. (1998). "Syntactic variation, parameters and their social distribution". Language Variation and Change 10.1, 1-21.

Cornips, L. 1998. Over koelkopjes, wantsen en andere variatie in de vijver. In: A. Bruyn en J. Arends, eds., Mengelwerk voor Muysken; Voor Pieter Muysken bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam,
UvA, 236-238.


Dekker, A.J

Dekker, A.J. & T. Meder (eds.) (1998). Van mondeling verhaal tot themapark: de waardering en receptie van sprookjes (special volume of) Volkskundig Bulletin 24.2. SUN/Meertens, Nijmegen/Amsterdam.

Dekker, A.J. (1998). "Zonder verzamelaars geen sprookjes". In: Dekker, A.J. & T. Meder (eds.) (1998). Van mondeling verhaal tot themapark: de waardering en receptie van sprookjes (special volume of) Volkskundig Bulletin 24.2, 214-237. SUN/Meertens, Nijmegen/Amsterdam.

Dekker, A.J. & T. Meder (1998), "Inleiding".In: Dekker, A.J. & T. Meder (eds.) (1998). Van mondeling verhaal tot themapark: de waardering en receptie van sprookjes (special volume of) Volkskundig Bulletin 24.2, 209-213. SUN/Meertens, Nijmegen/Amsterdam.


Dibbits, H.C.

Dibbits, H.C. (1998). Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis, 1650 1800. Doctoral disseration. Vrije Universiteit/Meertens Instituut, Amsterdam.

Dibbits, H.C. (1998). Review of: A. Schuurman, J. de Vries, A. van der Woude (eds.) Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen, 1550-1850 (Amsterdam 1997), Neha-bulletin 12/2, 118-120.


Dijk, M.B.G. van

Dijk, M.B.G. van (1998)."Zeg, Roodkapje... Parallellen tussen volksverhalen en volksliederen". Volkskundig Bulletin 24.2, 296-331.


Dijkhof, E.C.

Dijkhof, E.C. (1998). "Het ontstaan van de abdij Grafenthal bij Goch en haar relatie met de Munsterabdij te Roermond. Een diplomatisch onderzoek naar de stichting van een abdij". In: D.P. Blok e.a. (eds.) Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Publicaties van het Meertens Instituut 29, 139-165. Meertens Institute, Amsterdam.


Grijp, L.P.

Grijp, L.P. (ed.) (1998). Nationale hymnen. Het Wilhelmus en zijn buren. (special volume of) Volkskundig Bulletin 24.1. SUN/Meertens Institute, Nijmegen/Amsterdam.

Grijp, L.P. (1998). "Inleiding". In: Grijp, L.P. (ed.) Nationale hymnen. Het Wilhelmus en zijn buren. (special volume of) Volkskundig Bulletin 24.1, 7-15. SUN/Meertens Institute, Nijmegen/Amsterdam.

Grijp, L.P. (1998). "Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden, I: 1813-1939". In: Grijp, L.P. (ed.) Nationale hymnen. Het Wilhelmus en zijn buren. (special volume of) Volkskundig Bulletin 24.1, 44-7. SUN/Meertens Institute, Nijmegen/Amsterdam.

Grijp, L.P. (1998). "Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden, II: 1940-1998". In: Grijp, L.P. (ed.) Nationale hymnen. Het Wilhelmus en zijn buren (Special volume of) Volkskundig Bulletin 24.1, 74-95. SUN/Meertens Institute, Nijmegen/Amsterdam.

Grijp, L.P. (1998). P.C. Hooft: Granida. Spel. Met inleiding en aantekeningen door Lia van Gemert en een bijdrage over de melodieën door Louis Peter Grijp. Amsterdam University Press, Amsterdam.

Grijp, L.P. (1998). "De muzikale reconstructie van de Gouden Eeuw", De zeventiende eeuw 14, 257-267.

Grijp, L.P. (1998). "Klassieke muziek en Volksmuziek in Nederland". In: Coursebook Thema's en genres in de muziekgeschiedenis III, 9-47. Open University, Heerlen.

Grijp, L.P. (1998). "Rock op klompen. Kleding en regionale muziek". In: Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898-1998, 157-162. SUN, Nijmegen.

Grijp, L.P. (1998). "Teyckenen van Blijdtschap na ouder gewoonten. Muziek voor de Vrede van Munster", Tijdschrift voor Oude Muziek 13 (1998/2), 21-24.

Grijp, L.P. (1998). "Niederlande. Volksmusik". In: Musik in Geschichte und Gegenwart, [pp]. Bärenreiter, Kassel.

Grijp, L.P. (1998). "Das Gesang der Geusen". In: H. Lademacher & S. Groenveld (eds.), Krieg und Kultur. Die Rezeption von Krieg und Frieden in der Niederländischen Republik und im Deutschen Reich 1568-1648.- ein Vergleich, 439-459. Munster.

Grijp, L.P. (1998). "Klanken op kunst". In: "Muziek voor het oog", Kunstschrift 42 (1998/6), 37-43.

Grijp, L.P. (1998). Review of: P. Rutten e.a., De meeste dromen zijn bedrog. De opleving van de Nederlandse Populaire Muziek onderzocht (Den Haag 1996), Volkskundig bulletin, 24.3 .

Grijp, L.P. (1998). Review of: H. Verhulst (ed.), The Catalogus librorum musicorum of Jan Evertsen van Doorn (Utrecht 1639). ('t Goy-Houten 1996), Quaerendo 28.1, 72-74.


Helsloot, J.I.A.

Helsloot, J.I.A. (1998). "St. Nicholas as a Public Festival in Java, 1870-1920. Articulating Dutch Popular Culture as Ethnic Culture", Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 154.4, 613-637.

Helsloot, J.I.A. (1998). Review of: K.P.C. de Leeuw, M.F.A. Linders-Rooijendijk, P.J.M. Martens (eds.), Van ontspanning en inspanning. Aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. (Tilburg 1995). In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 113.4, 564-565.

Helsloot, J.I.A. (1998). "Eigenzinnige gewoonheid. Op zoek naar de kern van de Kingma's". Review of: H. Nicolai, De Kingma-kroniek of: Hoe een familiegeheugen meer dan tweehonderdvijftig jaar intact bleef (Groningen 1997), Fryslân 4.2, 24-26.


Henkes, B.

Henkes, B. (1998). "Gedeeld Duits-zijn aan de Maas. Gevestigd Deutschtum en Duitse nieuwkomers in de jaren 1900-1940." In: P. van der Laar e.a. (ed.) Vier eeuwen migratie, bestemming Rotterdam, 218-139. Rotterdam.

Henkes, B. & Corrie van Eijl, e.a. (eds.) Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 18: Parallelle Levens. Amsterdam.

Henkes, B. & Willeke Los, "Inleiding op een paso doble". In: C. van Eijl e.a. (ed.) Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 18: Parallelle Levens, 5-10. Amsterdam.

Henkes, B. (1998). "Het vuil, de sterren en de dood". Lucas Plaut en Stien Witte: portret van een 'gemengd' huwelijk. In: C. van Eijl e.a. (ed.) Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 18: Parallelle Levens, 91-116. Amsterdam.

Henkes, B. (1998). "Familiegoed". Series articles on family history. In: Historisch Nieuwsblad .

Henkes, B. (1998). Heimat in Holland. Deutsche Dienstmädchen 1920-1950. Straelen.

Henkes, B. (1998). "De betekenis van kennis. Vragen bij de vreugde van het tellen", Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 24.4, 437-441.


Hoekstra, E.

Hoekstra, E. & H. Scholtmeijer (1998). Review of: S. Reker & L. Postmus & J. Abbes (eds.) Idioticon Groninganum. Vergelijkend Woordenboek van den Groningschen Tongval. Door P. Boeles 1795-1875, predikant te Noorddijk (Groningen 1997). Driemaandelijkse Bladen 49, 153-157.

Hoekstra, E. (1998). "Analysing Linear Asymmetries in the Verb Clusters of Dutch and Frisian and their Dialects". In: D. Beerman, D. LeBlanc & H. Van Riemsdijk (eds.) Rightward Movement, 153-169. John Benjamins, Amsterdam.

Hoekstra, E. (1998). "Werkwoorden van rust in het Ruinens en varianten in de Germania", Driemaandelijkse Bladen 49, 97-112.

Hoekstra, E. & M. den Dikken (1998). "Parasitic Participles", Linguistics 35, 1057-1089.

Hoekstra, E., W. de Geest & G. Vanden Wyngaerd (1998). Introduction "Parameters of Inflectional Heads", Linguistics 35, 995-1001.

Hoekstra, E. (1998). "Mannelijke persoonsnamen op -SE(N) en het oprukken van het ABN", Taalkundig Bulletin 27, 87-93.

Hoekstra, E. (1998). "Passieve causatief en passieve perceptief". Taalkundig Bulletin 27, 124-128.

Hoekstra, E. (1998). Dat zijn nou typisch Friezen. Krikke c.s., Leiden.

Hoekstra, E. (1998). "Oer de oerienkomst tusken de dialekten fan Grinslânsk en it Frysk". In: Ph. Breuker, S. Dyk, L. Jansma, W. Visser & J. Ytsma (eds.) Philologia Frisica anno 1996, 117-137. Fryske Akademy, Ljouwert.


Kruisheer, J.G.

Kruisheer, J.G., G.P. Alders, A. Schweitzer & J. van Venetien (1998). Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke nederzetting. Verloren, Hilversum.

Kruisheer, J.G. (1998). Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290). Verloren, Hilversum.


Kuiper, W.

Kuiper, W. (1998). "Van Averne naar Denemerken. Waarheen en hoe ver?", Spiegel der Letteren 39, 291-297.

Kuiper, W. (1998). "Helena van Constantinopolen". In: Neder-L [9805.12]

Kuiper, W. (1998). "De Leverzee". In: Neder-L [9806.18]

Kuiper, W. (1998). "Tussen de Elve ende de wat?". In: Neder-L [9807.18]


Margry, P.J.

Margry, P.J. (1998). "Financing archival services". In: Proceedings of the twenty-eight international conference of the round table on archives [Haarlem] (1991) 28, 5-25

Margry, P.J. & H.L.Ph. Leeuwenberg (1998). Rapport inzake de eisen van een nieuw te bouwen centraal Staatsarchief in Suriname, 2 vol.. Amsterdam/Utrecht.

Margry, P.J. & C.M.A. Caspers (eds.) (1998). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Noord-Brabant. Meertens Institute/Verloren, Amsterdam/Hilversum.

Margry, P.J. (1998). Several entries on the pilgrimage places Berlicum, Cunera; Berlicum, O.L. Vrouw; Bokhoven, Cornelius; Breda, Christus; Breda, O.L. Vrouw; De Rips, O.L. Vrouw; Den Hout, Cornelius; Geertruidenberg, Gertrudis; Geertruidenberg, O.L. Vrouw; Loosbroek, Donatus; Oud Gastel, Quirinus; Rijkevoort, Rochus; Welberg, O.L. Vrouw. In: Margry, P.J. & C.M.A. Caspers (eds.) (1998). Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Noord-Brabant. Meertens Institute/Verloren, Amsterdam/Hilversum.

Margry, P.J. (1998). "Historische en kartografische beschrijvingen van de kaarten nr. 98 'Geertruidenberg en nr. 101 'Heusden'". In: De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 8 Noord-Brabant / Limburg . Canaletto/Foundation J. van Deventer, Alphen aan den Rijn.

Margry, P.J. & P. Post (1998). "The 'Places of pilgrimage in The Netherlands' project. An orientation". In: P. Post e.a., The Moderne Pilgrim. Multidisciplinary explorations of christian pilgrimage, 49-88. Peeters, Leuven.


Meder, T.

Meder, T. & E. Venbrux (1998). "Moderne sagen", Respons. Mededelingen van het Meertens Instituut 2, 30-31.

Meder, T. (1998). "Een mirakels verhaal over Beatrijs", Dossier De Grote Lijsters. Oud Goud , 2.

Meder, T. (1998). "Bestaat hoofse liefde? Over een bijzonder geval van "hovesscer minnen" in de Roman van Lancelot". In: Jozef D. Janssens e.a.: Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen, 221-223, 352-354. Amsterdam.

Meder, T. (1998). "Een zoen voor Sneeuwwitje. Over de veranderlijkheid van sprookjes", Volkskundig Bulletin 24.2, 274-295.

Meder, T. (1998). "Een kudde sproken: genre of repertoire? Review of: Dini Hogenelst, Sproken en sprekers (Amsterdam 1997), Queeste 5.1, 78-82.

Meder, T.: see also Dekker, A.J.


Moors, P.J.J.

Moors, P.J.J. (1998). Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Index van namen op de delen I, II en III, waarin opgenomen index van namen op de delen I en II door J.W.J. Burgers en J. Sparreboom. Van Gorcum, Assen.

Moors, P.J.J. (1998). "Cartularia en archieven, belicht aan de hand van het cartularium van het klooster Bethlehem bij Doetinchem". In: D.P. Blok e.a. (ed.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, 295 313. Publicaties van het Meertens Instituut 29. Meertens Institute, Amsterdam.


Rentenaar, R.

Rentenaar, R. (1998). "Kroniek Nederland", Naamkunde 29, 249-253.

Rentenaar, R. (1998). "Place-name Typology and Medieval Reclamation in the Netherlands". In: W.F.H. Nicolaisen Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences Aberdeen, August 4-11, 1996, Vol. 2, 299-304.

Rentenaar, R. (1998). "Dam en dijk in nederzettingsnamen". In: D.P. Blok e.a. (ed.), Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, 357-376. Publicaties van het Meertens Instituut 29, Amsterdam.


Roodenburg, H.W.

Roodenburg, H.W. (1998). "Ehre in einer pluralistischen Gesellschaft: die Republik der Vereinigten Niederlande". In: Sibylle Backmann e.a. (ed.), Ehrkonzepte in der Frühen Neuzeit. Identitäten und Abgrenzungen, 366-387. Akademie Verlag, Berlijn.

Roodenburg, H.W. (1998). Review of: Willem Frijhoff, Volkskunde en cultuurwetenschap: de ups en downs van een dialoog (Amsterdam, 1997), Volkskundig Bulletin 24.3, [pag].


Rooijakkers, G.W.J

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Die groot is, maar verstandig ziet, vergeet nog kleiner Duimpje niet. Sprookjes lezen, vertellen en bekijken", Respons. Mededelingen van het Meertens Instituut 2, 23-29.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "De 'boeren van Binck' en hun orgaan. De prehistorie van het tijdschrift Brabants Heem", Brabants Heem 50, 1-11.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Kleine verschillen, grote constructies", Brabants Heem 50, 75 77.

Rooijakkers, G.W.J., D. Verhoeven, T. Braaksma, B. Ockers & D. Stijkel (eds.) (1998). Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998 . SUN, Nijmegen.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Klederdracht en reclame. Van Volendams naar Hollands meisje". In: D. Verhoeven e.a. (ed.), Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998, 104-108, SUN, Nijmegen.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Dragers van traditie? Klederdracht als culturele constructie". In: D. Verhoeven e.a. (ed.), Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898-1998, 173-188. SUN, Nijmegen.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). Several entries on Bedaf: H. Cunera, 72-74; Esdonk: H. Maria Magdalena, 309-312; Esdonk: Corpus Christi, 313-317; Heeswijk: H. Cunera, 373-381; Heeze: H. Job, 381-385; Holthees: Onze Lieve Vrouw, 454-456; Hooge Mierde: H. Odrada, 457-459; Hooge Mierde: H. Cornelius, 460-464; Kaathoven: H. Cunera, 487-491; Oerle: St. Jan de Doper, 653 -658. In: P.J. Margry & C.M.A. Caspers (eds.), Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Provincie Noord-Brabant, Meertens Institute/Verloren, Amsterdam/Hilversum.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Ook konden wij niemand van de staf begroeten. Voskuil in Nijmegen". In: J. Bekkers & H. Hoeks (eds.), Een zondagmiddag met J.J. Voskuil. 27 Meest academische reacties op Het Bureau, 1-8. Boekhandel Roelants, Nijmegen.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). Review of: T. van Bueren, Tot lof van Haarlem. Het beleid van de stad Haarlem ten aanzien van de kunstwerken uit de geconfisqueerde geestelijke instellingen (Hilversum 1993), Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 113, 533-535.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). Review of: J. van Haver, Voor u, beminde gelovigen. Het rijke roomse leven in Vlaanderen, 1920-1950 (Tielt 1995), Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 113, 595-596.


Scholtmeijer, H.

Scholtmeijer, H. (1998). "Gefluisterd door de wind"; het Flevische dialect. In: G.H.L. Tiesinga (ed.) In Flevoland verzameld. Cultuur-historisch Jaarboek voor Flevoland 8, 65 76. Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, Lelystad.

Scholtmeijer, H. & M. Kapteyn (1998). "Het Nederlands van jongeren in Oost-Flevoland", Taal en Tongval 50.1, 63-80.

Scholtmeijer, H. (1998)."Urkerland of Noordoostpolder", De Vriendenkring 38.1, 10-12.

Scholtmeijer, H. (1998). "De verloren zoon van Schiermonnikoog", Respons. Mededelingen van het Meertens Instituut 2, 9-15.

Scholtmeijer, H. (1998). Review of: H. Van de Velde,Variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands (1935-1993). (Nijmegen 1996), Taal en Tongval 50.1, 95 99.


Smits, C.J.M.

Smits, C.J.M & E. Hoekstra (1998). Morfologiedagen 1996. Lezingen gehouden tijdens de Morfologiedagen op donderdag 19 en vrijdag 20 september 1996 in Amsterdam. Cahiers van het Meertens Instituut 9. Meertens Institute, Amsterdam.

Smits, C.J.M (1998). "Two models for the study of language contact: a psycho-linguistic perspective versus a socio-cultural perspective". In: M.S. Schmid, J.R. Austin & D. Stein (eds.), Historical Linguistics 1997. Selected Papers from the 13th International Conference on Historical Linguistics, Düsseldorf, 10-17 August 1997, 377-390. John Benjamins, Amsterdam.


Wijers, C.L.J.A.

Wijers, C.L.J., A. de Jong & A. van der Zeijden (1998). Studium Generale Volkskunde en Museum 1996-1997, Meertens Institute, Amsterdam.


Lezingenlijst per persoon 1998

Bennis, H.J.

Bennis, H.J. (1998). "Exclamatieven!", TIN-dag, Utrecht University, January 1998.

Bennis, H.J. (1998). "Unaccusative Adjectives", Conference on Unaccusatives, Berlin, May 1998.

Bennis, H.J. (1998). "Ergative adjectives and Psych verbs". Holland Institute of Generative Linguistics, Leiden University, August 1998.


Bruin, M. de

Bruin, M. de (1998). "Het Wilhelmus". Presented for Orde der Prince, Middelburg, 6 June 1998.

Bruin, M.de (1998). "Druk, drukker, drukkenlijst. Het werken aan een bronnenlijst met zestiende-eeuwse liederen", Symposium Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. Meertens Institute, Amsterdam, 12 June 1998.

Bruin, M. de & L.P. Grijp (1998). "Van Voetenbank tot Nederlandse Liederenbank. De strijd tegen de remmende voorsprong". Symposium Cultuur- en taalhistorische dataverwerking. Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH), Meertens Institute, Amsterdam, 19 June 1998.

Bruin, M.de (1998). "Working on a repertory of Dutch Songs prior to 1600". 28th International Ballad Conference, 19-24 July 1998, SIEF, Hildesheim.


Cornips, L.M

Cornips, L.M. (1998). "De mate en aard van variatie in een regionale dialect-standaardtalige gemeenschap: de middel-constructie". TIN-dag, Utrecht University, 17 January 1998.

Cornips, L.M. (1998). "Shifting Identities in Limburg". 6th SIEF-Conference Roots and Rituals: Managing ethnicity, 20-25 April. Meertens Institute, Amsterdam.

Cornips, L.M. & A. Hulk (1998). "Where syntax meets semantics: reflexive morphemes as smart devices". Holland Institute of Generative Linguistics, Leiden University, 3 June 1998.

Cornips, L.M. (1998). "Types of syntactic variation in a dialect-regional standard community". Conference New Trends in Variationist Linguistics: From Attitudes to Grammar, Linguistics Association of Finland, Oulu, Finland, 15 August 1998.

Cornips, L.M. (1998). "Political borders and converging/diverging dialects and dialects/standard languages in Limburg and the surrounding area in Rhineland between 1885 and 1994". Conference The Convergence and Divergence of Dialects in a Changing Europe, Reading, 18 September 1998.


Dibbits, H.C.

Dibbits, H.C. (1998). "Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal". Nationale Wetenschapsdag, Meertens Institute, Amsterdam, 4 October 1998.


Dijkhof, E.C.

Dijkhof, E.C. & G.A.M. Van Synghel (1998). "Urban diplomatics in the Netherlands". Conference of the Commission Internationale de la Diplomatique, Ghent, 28 August 1998.

Dijkhof, E.C. (1998). "De verschriftelijking van Zeeland". Symposium Het Zeeland van de Keuren, Stichting Regionale geschiedbeoefening Zeeland, Provincie Zeeland, Rijksarchief in Zeeland and Meertens Institute. Middelburg, 6 November 1998.

Dijkhof, E.C. (1998). "The growing literacy in the towns of Holland and Zeeland". Workshop Folgen der Schriftlichkeit, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster, Onderzoekschool Mediëvistiek and Utrecht University, 27 November 1998.


Grijp, L.P.

Grijp, L.P. (1998). "Oorlog en vrede in het Nederlandse lied". Leiden University, 7 May 1998.

Grijp, L.P. (1998). "Free from foreign stains. The dynamics of the national anthem". 6th SIEF-Conference Roots and Rituals: Managing ethnicity, 20-25 April, Meertens Institute, Amsterdam, 21 April 1998.

Grijp, L.P. (1998). "Die musikalische Vielfalt der Frömmigkeit im Goldenen Zeitalter der Niederlaende", Arbeitsgespräch Gebetsliteratur der Frühen Neuzeit als Hausfrömmigkeit: Funktionen and Formen in Deutschland und den Niederlanden, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 27 May 1998.

Grijp, L.P. (1998). Openinglecture. Symposium Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. Meertens Institute, Amsterdam, 12 June 1998.

Grijp, L.P: see also Bruin, M. de

Grijp, L.P. (1998). "The Musical World of Jan Steen". 28th International Ballad Conference, 19-24 July 1998. SIEF, Hildesheim, 23 July 1998.

Grijp, L.P. (1998). "Het Nederlandse lied in de 17e eeuw", University Utrecht, 29 September 1998.

Grijp, L.P. (1998). "Het Wilhelmus en het volkslied", Nationale Wetenschapsdag, Meertens Institute, Amsterdam, 4 October 1998.

Grijp, L.P. (1998). "De monofonie in Middeleeuwen en Renaissance", Course Cultuurgeschiedenis, Cultureel Centrum, Brasschaat, 5 October 1998.

Grijp, L.P. (1998). "De acht blokfluiten van Hendrik van Vliet", Museum Prinsenhof, Delft, 9 December 1998.


Helsloot, J.I.A.

Helsloot, J.I.A. (1998). "Articulating Dutch popular culture as ethnic culture? The feast of St. Nicholas in Java (Dutch East Indies), 1860-1940'. 6th SIEF-Conference Roots and Rituals: Managing ethnicity, 20-25 April. Meertens Institute, Amsterdam.

Helsloot, J.I.A. (1998). "Volkscultuur en etniciteit. Sinterklaas als straatfeest op Java, Nederlands-Indië. 1870-1920". Nijmegen University, Culturele en Sociale Antropologie, 3 December 1998.


Henkes, B.

Henkes, B. (1998). "Oral History en de geschiedschrijving van de universiteit in oorlogstijd". Presented for the members of the Groninger studentenvereniging SSR, Groningen, 1 April 1998.

Henkes, B. (1998). "Fragen zur Forschung der Nazionalsozialismus im deutsch-niederländischen Kontext". Seminar at Haus der Wannsee-konferenz, Gedenk- und Bildungsstätte. Berlin, 3 April 1998.

Henkes, B. (1998). "Geteiltes Deutschtum in Rotterdam". 6th SIEF-Conference Roots and Rituals: Managing ethnicity, , 20-25 April. Meertens Institute, Amsterdam.

Henkes, B. (1998). "Mijn Afrikaanse broer Botshi". Presented at Andere Tijden, Amsterdam, 14 May 1998.

Henkes, B. & R. van Ginkel (1998). "Over boeren en bosjesmannen. Momenten van toenadering en distantie tussen volkskunde en volkenkunde". Conference Eigenheid en samenwerking. 100 Jaar Antropologie in Nederland. Amsterdam, 18-19 December 1998.


Hoekstra, E.

Hoekstra, E. & B. van den Berg (1998). "Dialectonderzoek en de Antwoorden op de Vragenlijsten van het Meertens Instituut", TIN-dag, Utrecht, 17 January 1998.

Hoekstra, E., B. van den Berg, I. Callebout & T. van der Wouden (1998). "Variatie in modale partikels", TIN-dag, Groningen, 19 January 1998.

Hoekstra, E., B. van den Berg, C.J.M. Smits (1998). "Het Register en de Antwoorden op de Dialectvragenlijsten 1931-1998". Symposium Cultuur- en taalhistorische dataverwerking. Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH), Meertens Institute, Amsterdam, 19 June 1998.

Hoekstra, E. & C.J.M. Smits (1998). "Everything you always wanted to know about complementiser agreement". Western Conference on Linguistics (WECOL), Tempe, Arizona, 9 October 1998.


Jongenburger, W.

Jongenburger, W. (1998). "Socio-economic background and dialect use", 6th SIEF-Conference Roots and Rituals: Managing ethnicity, 20-25 April, Meertens Institute, Amsterdam.


Kruisheer, J.G.

Kruisheer, J.G. (1998). "Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke nederzetting", presented at presentation of G.P. Alders, J.G. Kruisheer, A. Schweitzer & J. van Venetien, Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke nederzetting, Beverwijk, 15 June 1998.

Kruisheer, J.G. (1998). "Entstehungs- und Überlieferungsforschung und Urkundenedition. Bemerkungen anläßlich des neuen Oorkondenboek van Holland en Zeeland". Zweites Trierer Urkundensprachenkolloquium. Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen: Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14. Jahrhundert, Trier, 16 September 1998.

Kruisheer, J.G. (1998). "Het Zeeland van de keuren". Symposium Het Zeeland van de Keuren, Stichting regionale geschiedbeoefening Zeeland, Provincie Zeeland, Rijksarchief in Zeeland, Meertens Institute, Middelburg, 6 November 1998.


Kuiper, W.

Kuiper, W. (1998). "Wie is koning Galarant van Amarie?". Symposium Cultuur- en taalhistorische dataverwerking. Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH), Meertens Institute, Amsterdam, 19 June 1998.

Kuiper, W. (1998). "What's in a name?". Nationale Wetenschapsdag, 4 October, Meertens Institute, Amsterdam.


Margry, P.J.

Margry, P.J. (1998). "Een pelgrimage zonder einde? De Nederlandse bedevaartcultuur in kaart gebracht". Colloquium Volksreligie in België en Luxemburg, Verbond voor Heemkunde, Weerde, Belgium, 19 September 1998.

Margry, P.J. (1998). "Bedevaarten in Noord-Brabant: BiN deel 2", presented at presentation of Margry, P.J. & C. Caspers (eds.) Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 2: Noord-Brabant, Den Bosch, 23 October 1998.


Meder, T.

Meder, T. (1998). "Vertel mij uw verhalen...". Symposium Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT), Utrecht, 29 May 1998.

Meder, T. (1998). "De Nederlandse Volksverhalenbank".Symposium Cultuur- en taalhistorische dataverwerking. Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH), Meertens Institute, Amsterdam, 19 June 1998.

Meder, T. (1998). "Anders Bijma's Folktale Repertoire and its Collectors". 12th Conference of the International Society for Folk Narrative Research, Göttingen, 26-31 July 1998.

Meder, T. (1998). "De Nederlandse Volksverhalenbank". Nationale Wetenschapsdag, Meertens Institute, Amsterdam, 4 October 1998.


Rentenaar, R.

Rentenaar, R. (1998). "De vesteuropæiske -haim-navne i nyere forskning". Tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus, Finland, 13-17 June 1998.

Rentenaar, R. (1998). "De wetenschap van de naamkunde". Presented for Ad veras amicitias, Murmellius Gymnasium, Alkmaar, 4 October 1998.


Roodenburg, H.W.

Roodenburg, H.W. (1998). "Gebaren en lichaamshouding". Presented at NWO research program Beeldtradities en betekenis in de Nederlandse kunst van de 16de en 17de eeuw. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, The Hague, 13 January 1998.

Roodenburg, H.W. (1998). "Word of welcome" and "Closing Lecture". 6th SIEF-Conference Roots and Rituals: Managing ethnicity, 20-25 April, Meertens Institute, Amsterdam.

Roodenburg, H.W. (1998).""Eer als historische categorie". Huizinga-atelier, Amsterdam, 14 May 1998.

Roodenburg, H.W. (1998). "Lichaamshoudingen en het burleske bij Jan Steen". Huizinga Symposium Lust en liefde verbeeld, Museum Boymans-Van Beuningen, Rotterdam, 3 June 1998.

Roodenburg, H.W. (1998). "Gestik und Körperdiskurs: Theater, Rhetorik und Genremalerei in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts". Colloquium Machtdiskurs und Verkörperung in der Frühen Neuzeit, Dresden, 10-11 July 1998.

Roodenburg, H.W. (1998). "Opening Lecture". Second Conference Social control in the early modern period, Volkswagenstiftung, Amsterdam, 20-21 November 1998.

Roodenburg, H.W. (1998). "Schedels op Marken. Volkskunde en fysische antropologie in Nederland, 1850-1914". Conference Eigenheid en samenwerking. 100 jaar antropologie in Nederland, 18-19 December 1998.


Rooijakkers, G.W.J.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "De Brabantse gilden tussen kerk en staat", Oude Schuts, Den Bosch, 18 January 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Drie eeuwen krans: de sociabiliteit van de Bossche clerus". Dekenaat Eindhoven, 30 January 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Brabant op 't scheie van de mèrt. Volkscultuur aan het einde van de twintigste eeuw". Broadcasting series, Omroep Brabant.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Volksgerichten in het oude Brabant". Heemkundige Studiekring, Aarle-Rixtel, 16 February 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Material culture and memories: Musealizing Souvenirs", Section "Managing memories", Second European Social Science History Conference (ESSHC), Amsterdam, 6 March 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Volkskunde en etniciteit". Colloquium Manifest voor de studie van de volkscultuur als permanent ontwikkelingsproces, Ghent, 8 March 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "De Identiteitsfabriek". Symposium De culturele biografie van de regio: ecologie-cultuur-toerisme, Provinciehuis Den Bosch, 12 March 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Cultureel Erfgoed en regionale cultuur", Expert Meeting Cultuurtoerisme, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen and Boekman Foundation, Amsterdam, 9 April 1998

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Unveiling Ethnicity. Headdress and the Politics of Alterity", 6th SIEF-Conference Roots and Rituals: Managing ethnicity, 20-25 April, Meertens Institute, Amsterdam, 22 April 1998

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "De folklore van de wetenschap; de wetenschap van de folklore. Volkskunde na Voskuil". Historisch Instituut of Utrecht University, 7 May 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Niederländische Bilderbogen: Produktion, Distribution und Rezeption", 18e Tagung der Arbeitskreis Bild-Druck-Papier, Kassel, Germany, 22 May 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Etnologisch onderzoek naar rituelen en buurtcultuur", Symposium Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT), Utrecht, 29 May 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Het vieren van de vrede: pax en ritueel in Noord en Zuid", Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, Antwerpen, 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Hertog Jan en de Zuid-Nederlandse volkscultuur", University Louvain, Belgium, 22 August 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Klederdracht ontsluierd". Conference Veel om het lijf. Streekdracht en nationale cultuur, Apeldoorn, 28 August 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Predikanten en ritueel geweld". Presented at memorial meeting 350 jaar Protestantisme in de Kempen, Valkenswaard, 29 October 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Spektakelstallen in de Kempen. Dynamiek en gelaagdheid van een Zuid-Nederlands decemberritueel". Colloquium Volksreligie in België en Luxemburg, Eupen, Belgium, 14 November 1998.

Rooijakkers, G.W.J. (1998). "Rituelen van de jonkheid". Historisch Instituut, Brussels University, 28 November 1998.


Scholtmeijer, H.

Scholtmeijer, H. (1998). "De dialecten van Nederland", Zuidafrikaanse Vriendschapsvereniging, Amsterdam, 21 April 1998.

Scholtmeijer, H. (1998). "Language in a post-war polder: radio as a role-model", Conference The Convergence and Divergence of Dialects in a Changing Europe, Reading, Great Britain, 18 September 1998.

Scholtmeijer, H. (1998). "Het Winkler-project", Taalkundig Colloquium, Groningen, 13 November 1998.

Scholtmeijer, H. (1998). "Dialectonderzoek in West-Nederland", VDW-dag, Ghent, Belgium, 28 November 1998.


Smits, C.J.M.

Smits, C.J.M. (1998). "On the differences between "low" and"high" Maastricht". Conference The Convergence and Divergence of Dialects in a Changing Europe, Reading, Great-Britain, 17-19 september 1998.

Smits, C.J.M. (1998). "Iowa Dutch inflection: translations versus conversations". Third International Conference on Maintenenance and Loss of Minority Languages, Veldhoven, 26-27 november 1998.

Smits, C.J.M: see also Hoekstra, E.


Wijers, C.L.J.

Wijers, C.L.J (1998). "De parels in de carnavalskroon. Kernelementen van de Limburgse vastenavond". Brunssum, 14 January 1998.

Wijers, C.L.J (1998). "Het Limburgse carnaval. Een 'gebeuren' in de Limburgse volkscultuur". Veldeke-kring Echt, Echt, 11 February 1998.

Wijers, C.L.J (1998). "Het vastenavond-spel in Limburg. Achtergrond en betekenis van de rituele vestiging van het narrenrijk". Roermond, 16 February 1998.

Wijers, C.L.J (1998). "The Fifth Season: Carnival as the Celebration of the Other World". Vice Versa-Vice: One and the Other and the Same, Jan van Eyck Academy, Maastricht, 5 November 1998.


Overzicht publicaties medewerkers Meertens Instituut