Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Nieuwsbrief Meertens Instituut november 2016

Verzonden: 2016-11-04 12:58:27
Jaargang 7, november 2016

Uitgelicht Religie, natie en emoties

Ondanks de massale ontkerkelijking is religie sterk aanwezig in onze samenleving. Maar de manier waarop Nederlanders religie ervaren als onderdeel van hun cultuur, varieert. Hoe verhouden religie en constructies van identiteit zich tot elkaar? En welke rol speelt emotie in de ervaring van beide? Die vragen staan centraal tijdens het internationale congres The Secular Sacred, georganiseerd door het Meertens Instituut op 10 en 11 november in Amsterdam. Lees verder.

Nieuwe routes toegevoegd aan SagenJager

De SagenJager, de online routeplanner vol met volksverhalen, is uitgebreid met enkele nieuwe routes. In het centrum van Amsterdam zijn twee routes uitgestippeld en kan de wandelaar volksverhalen uit de 16e en 17e eeuw lezen en beluisteren. In het noorden van het land is er een Groningse Trijntje Soldaatsroute uitgezet. Religieus Maastricht is een nieuwe route in het zuiden van het land. Tevens is er een actieve Facebookpagina opgezet voor de SagenJager.

Talige eenheidsworst

Het beleid van staatssecretaris Sander Dekker schrijft voor dat iedere leerkracht in een peuterspeelzaal in Nederland per 1 augustus 2018 over een vaardig taalniveau (F3) moet beschikken. Het grote risico is dat de voorschoolse educatie en peuterspeelzalen in Limburg dit beleid als 'uitsluitend Nederlands' spreken interpreteren. Maar leerkrachten kunnen een rijk taalaanbod aanbieden in het Limburgs én het Nederlands. Aldus Leonie Cornips in haar ingezonden brief in Dagblad de Limburger (pdf).

Symposium Levensverhalen

De Funeraire Academie organiseert op donderdag 15 december 2016 samen met de Tilburg School of Humanities en het Meertens Instituut een symposium over levensverhalen. De dag staat in het teken van verhalen en biografische schetsen. Deze hebben mensen zelf (laten) optekenen op hun levensavond of zijn opgesteld na hun overleden Lees verder.

Taalkundige vragenlijsten

Taalkundige Miet Ooms heeft op haar website  een overzicht van actuele vragenlijsten voor taalonderzoek (Nederlands of meertaligheid). Ze houdt zelf ook mini-onderzoekjes die resulteren in taalkaarten, bijvoorbeeld over friet en patat. Ligt de patatgrens nog op de plek waar deze in 1972 lag? Het laatste onderzoek ging over de benaming voor de afstandsbediening, van bakje tot knipper tot kastje. 

 

 

 

 

Agenda

11 november 2016
Puntkomma muziek: Taalstrijd
Plaats: Leeszaal Rotterdam West
 
21 november 2016
KennisCafé: Lets talk about taal
Plaats: De Balie, Amsterdam

2 december 2016 
Kennismiddag Limburg, mobiliteit en de wereld
Plaats: Monseigneur Claessensstraat 4, Sittard

16 december 2016  
Dag van de Nederlandse zinsbouw
Plaats: Singel 425, Amsterdam
 
16 december 2016
Afscheidscollege Hans Bennis 'De kunst van het verdwijnen'
Plaats: Aula van de universiteit, Singel 411, Amsterdam

Meertens in de Media

26 oktober 2016: "Kennis van religie hard nodig in gepolariseerde tijd”. Religie wordt steeds belangrijker in de wereld, maar is tegelijk ook vaker onderwerp van polarisatie. Daarom is kennis van religie hard nodig, zegt dr. Ernst van den Hemel, postdoc aan het Meertens Instituut. Bron: Reformatorisch Dagblad.

3 november 2016: Als de nu opgeflakkerde discussie over allochtoon en autochtoon ons iets leert, dan is het wat de macht is van taal. Column van Marc van Oostendorp op Neder-L

Vraag van de Maand

In 1284 verdween een grote groep kinderen uit de stad Hamelen, weggelokt door een (demonische) fluitspeler.  Heeft deze rattenvanger ook echt bestaan? Wat is waar van dit verhaal?

Stagiairs Silke Meijers en Claudia Fris geven antwoord.

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

Volg ons via Twitter, LinkedIn, Instagram en/of Facebook

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.