Nieuwsbrief Meertens Instituut

 home   aanmelden   archief

Nieuwsbrief Meertens Instituut februari 2014

Verzonden: 2014-02-07 15:50:34
Jaargang 4, februari 2014

Uitgelicht Twitter als basis voor taalkundig onderzoek

“Ook op Blue Monday zijn we een vrolijke twittervolk”, kopte de Volkskrant op 20 januari 2014. Deze conclusie was gebaseerd op het Twittercorpus van Erik Tjong Kim Sang, postdoc onderzoeker aan het Meertens Instituut. Vorig jaar ontwikkelde hij aan het Netherlands eScience Center een website (twiqs.nl) waarmee taalkundig onderzoek gedaan kan worden aan de hand van tweets. Lees verder.

Nieuw in de collectie Beelden van het Instituut voor Dialectologie, Volks- en Naamkunde in de jaren ‘60 en ‘70

In 2013 werden enkele bladen uit een fotoalbum van Fem Modderman aan het Meertens Instituut geschonken door haar kleindochter Anna Ietswaart. F.J. Modderman-Smit werkte van 1962 tot 1974 als administratief ambtenaar bij het instituut. Lees verder.

Tienduizenden taalkundige en etnologische kaarten beschikbaar via de Kaartenbank

De Kaartenbank van het Meertens Instituut komt vandaag online. De website biedt een uitgebreid overzicht van gepubliceerde en ongepubliceerde dialectkaarten en etnologische kaarten van de Lage Landen en bevat een index met 30.000 titels van kaarten waarop taal- of cultuurverschijnselen zijn getekend. Bij ruim de helft van de titels kan men direct doorklikken naar een scan van de kaart. Lees verder

Opnames Nederlands in Amerika gedigitaliseerd

Jo Daan (1910-2006) was werkzaam als medewerker en hoofd van de afdeling Dialectologie van het Instituut voor Dialectologie, Volks- en Naamkunde, het tegenwoordige Meertens Instituut. Zij heeft onderzoek gedaan naar het Amerikaans-Nederlands. Mede dankzij een subsidie van DANS zijn de opnames van dit onderzoek gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de vernieuwde website van het Meertens Instituut. Lees verder.

Nederlandse en Friese grammatica digitaal beschikbaar voor internationaal publiek via taalportaal.org

Alle bestaande kennis over de Nederlandse en Friese grammatica beschikbaar maken voor een internationaal publiek. Dat is de doelstelling van Taalportaal dat zaterdag 1 februari officieel is geopend. Lees verder.

 

Vrijwilligers gezocht voor Sonttolproject

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken van 1497 tot 1857 hief op schepen die de Sont passeerden. Voor het invoeren van de gegevens uit de periode 1497-1630 wordt een beroep op vrijwilligers gedaan die ervaring hebben met het ontcijferen van oude handschriften. Lees verder.

Agenda

13 februari 2014
Boekpresentatie "Music and the City"
,
Plaats: Antwerpen, Museum Vleeshuis

19 maart 2014
Wederopbouw, lezing door Sophie Elpers.

Plaats: Kohnstammhuis, hal, Universiteit van Amsterdam.
Aanmelden voor deze lezing via Illustereschool‐fgw@uva.nl

27 maart 2014
Oratie Prof.dr. Nicoline van der Sijs
, hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld
Plaats: Aula, Radboud Universiteit, Nijmegen

28 maart 2014
Sociolinguistics Circle

Plaats: Universiteit Groningen

Meertens in de Media

18 januari 2014: de Taalstaat
Marc van Oostendorp sprak op Radio 1 over klank en ritme van taal.

26 januari 2014: Glasshole, hipstercrite, boytox? Het bestaat al op Urban Dictionary
Ver voordat een woord als selfie ingeburgerd raakte, stond het al op Urban Dictionary. Bron: de Volkskrant, artikel met medewerking van Leonie Cornips.

5 februari 2014: Wederopbouwboerderijen. Nieuwe boerderijen waren hard nodig tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Er ontstond spanning over de vraag of deze boerderijen snel en functioneel of juist in de traditionele stijl gebouwd moesten worden.
Sophie Elpers promoveerde op de wederopbouw van de Nederlandse boerderijen. Zij was te gast bij de Kennis van nu, Radio 5.

Vraag van de Maand

Bij het samenstellen van een straatnamenboek voor Rhenen stuit ik op de naam Lombok. Er zijn meerdere Lomboks in ons land, wat is de achtergrond van deze vernoeming? Lees hier het antwoord.

Ook een vraag voor het Meertens Instituut? Mail de redactie.

Volg ons via Twitter en/of Facebook, deel deze brief via

 MEERTENS INSTITUUT Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam. Telefoon +31 (0)20 4628500.