Meertens InstituutDatabankenFamilienamen

Czerski

Onderstaand treft u één of meerdere personen aan die met deze naam bij de volkstelling van 1947 werden geregistreerd. Let wel: voor gehuwde vrouwen geldt dat zij uitsluitend geteld zijn met hun meisjesnaam.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toonde bij haar 200-jarig bestaan een aantal naamstrookjes van bekende en minder bekende mensen op haar jubileumsite; zie hier.

Jan Czerski, geb. 21-6-1920, won. Nieuwegracht 92, Utrecht.

- Op dit adres waren indertijd meerdere mannen met een Poolse naam gevestigd (bv. Brezowski, Cena (met gezin), Czarniecki, Cylwik, Czeczukiewicz, Czubaszek, Czuryj, Kujawiak, Kulas, Muraszko, Musial, Nikiel, Rucinski, Ruczaj, Rudawski, Wojas, Wojcik, Wojczynski). Dit pand betreft het voormalig Centraal Israëlitisch Weeshuis, waar vervolgens na de Tweede Wereldoorlog het Wilhelmina Kinderziekenhuis haar bestemming vond. Toen het WKZ naar de Uithof verhuisde is het aangekocht door het Leger des Heils om als tehuis voor dak- en thuislozen te dienen. Een gedeelte is inmiddels overgenomen door de stichting Merkaz die daar een Joods cultureel centrum heeft gevestigd [vgl. www.binnenstadskrant.nl/2001/2001-4/merkaz.html].

- "Czerski is de naam van mijn vader (1920-1998), geboren in Zolkiew, Polen (nu Nestorov, Oekraïne); hij was een veteraan van de Poolse parabrigade die deelnam aan de Operatie Market Garden in WO II, kwam na de demobilisatie in december 1946 naar Utrecht en heeft vervolgens zijn hele verdere leven in Nederland gewoond. In september 1947 trouwde hij mijn Nederlandse moeder; zij kregen naast mij nog twee zoons. In 1959 is mijn vader tot Nederlander genaturaliseerd. Zijn zoons hebben drie kinderen die ook zijn familienaam dragen" [Informant: Stan Czerski te Amsterdam (stanczerski@czerski.nl), 15-6-2006].

terug