Home

Louis Grijp — curriculum vitae en publicatielijstLouis Peter Grijp (Den Haag 1954) studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht (doctoraal 1981) en luit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (diploma Uitvoerend Musicus 1982). Van 1983 tot 1994 was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, als onderzoeksmedewerker en docent. In 1984 en 1985 was hij docent muziekgeschiedenis aan het conservatorium te Leeuwarden. Van 1986-1990 voerde Grijp in Utrecht zijn NWO-promotieonderzoek uit. Sinds 1990 is hij als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Hij verricht onderzoek op het gebied van de orale cultuur, in het bijzonder het lied.

Grijp publiceerde onder meer over de geschiedenis van de muziektheorie (in Van Aristoxenos tot Stockhausen, 1990), en over muziek en liedcultuur, aanvankelijk in het bijzonder betreffende de 16e en 17e eeuw, later zonder temporele beperking. Zijn proefschrift (1991) betrof het mechanisme van de contrafactuur in het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het werd bekroond met een Erasmus Studieprijs.
Als hoofdredacteur van  Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden(verschenen in 2001) heeft hij de integratie van de volks- en populaire muziek in het muziekwetenschappelijk discours gepropageerd.

Naast zijn wetenschappelijke werkzaamheden is Grijp artistiek leider en luitspeler van  Camerata Trajectina,een ensemble gespecialiseerd in Nederlandse muziek van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Hij ontwierp, vaak in aansluiting op nationale herdenkingen, spraakmakende programma's als  De Hoer van Babylon, Bredero Amsteldammer, de Dodendans, de Muzikale Wereld van Constantijn Huygens, Tesselschade Festijn, Doperse liederen rond Menno Simons, De Muzikale Wereld van Jan Steen, Muziek voor de Vrede van Munster en het Maastrichts Liedboek.  Camerata Trajectina heeft inmiddels zes lp's en twaalf cd's uitgebracht.

Op 19 oktober 1995 ontving Grijp de VNM-Penning van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. Sinds september 2001 is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij bezet er de leerstoel 'Nederlandse liedcultuur in heden en verleden', ingesteld door de Stichting Meertens Externe Activiteiten'


Publicatielijst/publications

publicaties 2000

 • (met Annemies Tamboer) "Dodendansen in levenden lijve". In: L. Kerssemakers & P. PagŽe & P. Visser [ed]. Memento Mori - Dansen met de dood. De dodendans in boek en prent, 48-67. Nederlandse Vereniging van Antiquaren, Amsterdam.
 • "Musical Folklore in Paintings by Jan Steen". In: S. Rieuwerts & H. Stein [ed]. Bridging the cultural divide: our common ballad heritage, 135-150. Georg Olms Verlag, Hildesheim/ ZŸrich/ New York.
 • "Musik und Malerei in der hollŠndischen Kunst des 17. Jahrhunderts". In: M. Lustig & B.R. Tammen [ed]. Ikonographische Zeugnisse zu Musikinstrumenten in Mitteleuropa. 18. Musikinstrumentenbau-Symposium in Michaelstein, 21. bis 23. November 1997, 103-110. Michaelstein, Stiftung Kloster Michaelstein.
 • "Van Boekenoogen tot Frater Remigius. Kinderliedcollecties in het Meertens Instituut". In: H. van Lierop & P. Mooren & A. de Vries [ed]. Po‘zie is kinderspel, . Tilburg University Press, Tilburg.
 • "Zangcultuur". In: T. Dekker & H. Roodenburg & G. Rooijakkers [ed]. Volkscultuur. Inleiding in de Nederlandse etnologie, 337-379. SUN, Nijmegen.

publicaties 1999

 • 'Vijfenveertich bedden. Een 16e-eeuws Maastrichts liedboek gereconstrueerd', Tijdschrift voor Oude Muziek 14 (1999/1) 24-27.

publicaties 1998

 • P.C. Hooft, Granida. Spel, edd. L. van Gemert en L.P. Grijp. Amsterdam 1998.
 • 'Inleiding', in: L.P. Grijp (ed.), Nationale hymnen. Het Wilhelmus en zijn buren. Tevens themanummer Volkskundig bulletin 24 (1998), 7-15.
 • 'Nationale hymnen in het Koninkrijk der Nederlanden', in: Ibidem, 44-73 (eerste deel, 1813-1939) en 74-95 (tweede deel, 1940-1998).
 • 'De muzikale reconstructie van de Gouden Eeuw', in: De zeventiende eeuw 14 (1998), p. 257-267.
 • 'Klassieke muziek en Volksmuziek in Nederland'. Cursus Thema's en genres in de muziekgeschiedenis III, Open Universiteit, Heerlen, 1998, p. 9-47.
 • 'Rock op klompen. Kleding en regionale muziek'. In: Klederdracht en kleedgedrag. Het kostuum Harer Majesteits onderdanen 1898 1998. SUN Nijmegen 1998, p. 157-162.
 • 'Teyckenen van Blijdtschap na ouder gewoonten. Muziek voor de Vrede van Munster', Tijdschrift voor Oude Muziek 13 (1998/2), p. 21-24.
 • 'Das Gesang der Geusen'. In: H. Lademacher en S. Groenveld (edd.), Krieg und Kultur. Die Rezeption von Krieg und Frieden in der Niederländischen Republik und im Deutschen Reich 1568 -1648. Ein Vergleich. Munster 1998, p. 439-459.
 • 'Klanken op kunst'. Themanummer "Muziek voor het oog", Kunstschrift 42 (1998/6), p. 37-43.

publicaties 1997

 • 'Muziek voor Munster. Muziek en liederen ter gelegenheid van de Vrede van Munster'. In: De zeventiende eeuw 13 (1997), 209-221.
 • 'Zingend de dood in', in F. Willaert (ed.) Veelderhande liedekens. Het Nederlandse lied tot 1600. Leuven 1997, 118-148.
 • 'Nicolaes Vallet'. In: P.-U. Hiu en J. van der Klis (edd.), Het honderd componisten boek. Nederlandse muziek van Albicastro tot Zweers. Haarlem 1997, 331-333.
 • 'Niederlande. Volksmusik'. In: Musik in Geschichte und Gegenwart. Musikencyclopedie. Kassel 1997, vol. 7, p. 191-202.
 • (Anonieme) redactie van Witboek van de Volkskunde en De Toekomst van de Volkskunde.

publicaties 1996

 • 'Voer voor zanggrage kropjes. Wie zongen uit de liedboekjes uit de Gouden Eeuw?' in: Th. Bijvoet e.a. (edd.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Nijmegen 1996, 96-125.
 • Louis Peter Grijp en Hubert Meeus, 'Muziek op het toneel van de Gouden Eeuw. Eerste vruchten van een Vlaams-Nederlands samenwerkingsproject', in: W. Abrahamse e.a. (edd.), Kort Tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. Amsterdam 1996, 119-132.

publicaties 1995

 • 'Van dialectlied tot boerenrock. Muziek en regionale identiteit'. In: Jaarboek Muziekwetenschap 1995. Universiteit Utrecht. Utrecht: Hucbald 1995, 21-50. Ook vesrchenen in C. van der Borgt e.a. (red.), Constructie van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland. Amsterdam 1996, 91-108.
 • 'Adieu Haerlem Soetendal. Haarlemse liedcultuur in de Gouden Eeuw'. In : Tijdschrift voor oude muziek 10 (1995), 27-30.
 • 'Zingen in een kleine taal. De muzikale taalkeuze van Nederland'. In: L.P. Grijp (ed.), Zingen in een kleine taal. De positie van het Nederlands in de muziek. Themanummer Volkskundig Bulletin 21,2 (1995), 153-184.
 • 'Is zingen in dialect Normaal? Muziek, taal en regionale identiteit'. In: Ibidem, 304-327.
 • Albert Blankert and Louis P. Grijp, 'An Adjustable Leg and a Book: Lacemakers by Vermeer and Others, and Bredero's Groot Lied-boeck in One by Dou'. In: Shop Talk. Studies in Honor of Seymour Slive, Presented on His Seventy-Fifth Birthday. Cambridge, Mass: Harvard University Art Museums 1995, 40-43, 289-292.

publicaties 1994

 • Dutch Music of the Golden Age. In: E. Buijse, L.P. Grijp e.a. Music and Painting in the Golden Age, 63-80. Den Haag/ Zwolle: Hoogsteder/ Waanders, 1994.
 • Conclusion and Perspectives, Ibidem, 111-126.
 • List of Instruments Depicted. Ibidem, 360-375.
 • 'Van Geuzenlied tot Gedenck-clanck. Eerste deel: Het geuzenliedboek in de Gouden Eeuw'. In: De zeventiende eeuw 10 (1994), 118-132.
 • 'Van Geuzenlied tot Gedenck-clanck. Tweede deel. De receptie van Geuzenliederen, in het bijzonder in de contrafactuur'. Ibidem, 266-276.
 • 'A different flavour in a psalm-minded setting: Dutch Mennonite hymns from the sixteenth and seventeenth centuries'. In: A. Hamilton e.a. (edd.) From martyr to muppy. A historical introduction to cultural assimilation processes of a religious minority in the Netherlands: the Mennonites, 110-132. Amsterdam: Amsterdam University Press 1994.
 • 'The Souterliedekens by Gherardus Mes (1561). An Enigmatic Pupil of Clemens non Papa, and Popular Song of the Mid-16th Century'. In: A. Clement en E. Jas (edd.), Donum natalicium Willem Elders, 245-254. Amsterdam: Rodopi 1994.
 • 'De muzikale activiteiten van Tesselschade Roemers'. In: A.A. Sneller en O. Marion (edd.), De gedichten van Tesselschade Roemers. Hilversum: Verloren 1994.
 • 'De fascinatie voor de Souterliedekens'. In: Tijdschrift voor Oude Muziek 1/1994, 4-7.
 • 'Vliegen vang je met stroop. De Souterliedekens in de Nederlandse cultuurgeschiedenis'. In: Akkoord 94/1, 4-6.

publicaties 1993

 • 'Local song books in the Golden Age', in Canadian Journal of Netherlandic Studies 14 (1993), 76-88.
 • Intern rapport P.J. Meertens-Instituut: Melodicon of the Dutch Golden Age, 27 pp.
 • 'Bergse Geuzenliederen' in De Dongebode 19 (1993), 86-100 (samen met B. Zijlmans).
 • 'De Stichtse Orpheus/ The Orpheus of Utrecht' in Programmaboek Holland Festival Oude Muziek Utrecht 1993, 49-51 (samen met R. van Baak Griffioen).

publicaties 1992

 • 'De Rotterdamsche Faem-Bazuyn. De lokale dimensie van liedboeken uit de Gouden Eeuw'. In: Volkskundig Bulletin 18 (1992), 23-78.
 • Inleiding/ Introduction In: N. Vallet, Secretum musarum I. Facsimile-editie STIMU, Utrecht 1992, ix-xxxiv.
 • 'Zeeuwse nachtegalen. De zangcultuur in Zeeland aan het begin van de Gouden Eeuw'. In: Zeeland 1/4 (1992), 179-183.
 • 'De zingende Hadewijch. Op zoek naar de melodieën van haar Strofische Gedichten'. In: F. Willaert e.a., Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen. Amsterdam: Prometheus 1992, 72-92, 340-344.
 • 'Fußbank: Strophenvergleichung als heuristisches Verfahren, geprüft an einigen deutschen Barockliederen nach holländischen Mustern'. In: Chloe. Beihefte zum Daphnis 12, Studien zum deutschen weltlichen Kunstlied des 17. und 18. Jahrhunderts, Amsterdam: Rodopi 1992, 107-125.
 • 'Spotliederen in de Gouden Eeuw'. In: Volkskundig Bulletin 18 (1992), 340-366.

publicaties 1991

 • Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur. Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut 1991 (dissertatie Rijksuniversiteit te Utrecht).
 • 'Geluckigh die op den VAL-LET. Uit de beroepspraktijk van de luitspeler Nicolaes Vallet (ca. 1583-ca.1643)'. In: Holland 23/4-5 (1991) themanummer Kunst in opdracht in de Gouden Eeuw, 268-282.

publicaties 1990

 • Elf hoofdstukken in L.P. Grijp en P. Scheepers (edd.), Van Aristoxenos tot Stockhausen, Groningen: Wolters-Noordhoff 1990, deel 1:
  • Aristoxenos (met A. van Akkeren), 23-40.
  • Nikomachos (met A. van Akkeren), 41-52.
  • Ptolemaios (met A. van Akkeren), 53-80.
  • Boethius (met M. van Schaik), 99-124.
  • Johannes de Muris, 215-226.
  • Johannes Tinctoris, Diffinitorium, 233-250.
  • Johannes Tinctoris, Liber de arte contrapuncti, 251-266.
  • Franchinus Gaffurius, 267-286.
  • Henricus Glareanus, 299-320.
  • Nicola Vicentino, 321-344.
  • Gioseffo Zarlino, 365-392.
 • Drie hoofdstukken in L.P. Grijp en P. Scheepers (edd.), Van Aristoxenos tot Stockhausen, Groningen: Wolters-Noordhoff 1990, deel 2:
  • Lodovico Viadana, 23-28.
  • Agostino Agazzari, 29-38.
  • Michael Praetorius (met R. Overman), 39-60.
 • 'Dirck Volckertszoon Coornhert als liederendichter'. In: Tijdschrift voor Oude Muziek 4 (1990), 8-10.

publicaties vóór1990 (selectie)

 • 'Fret Patterns of the Cittern'. In: Galpin Society Journal 34 (1981), 62-97.
 • Franse vertaling verschenen in: Musique ancienne 21 (1986), 40-69.
 • 'VOETENBANK. Een methode om melodieën te zoeken bij liedteksten, beproefd op de reien in de Geeraerdt van Velsen van P.C. Hooft (1613)'. In: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 34 (1984), 26-48.
 • 'Inleiding/ Introduction'. In: Facsimile-uitgave Nicolaes Vallet, Een en twintich Psalmen Davids. The Complete Works of Nicolaes Vallet 1. Utrecht 1986, vii-xix.
 • 'Inleiding/ Introduction'. In: Facsimile-uitgave Nicolaes Vallet, Regia Pietas. The Complete Works of Nicolaes Vallet 1. Utrecht 1986, ix-xxii.
 • 'Op zoek naar melodieën voor de reien van Geeraerdt van Velsen'. In: De zeventiende eeuw 3 (1987), 85-97.
 • 'Melodieën bij teksten van Huygens'. In: A.Th. van Deursen, E.K. Grootes en P.E.L. Verkuyl (edd.), Veelzijdigheid als Levensvorm. Facetten van Constantijn Huygens' leven en werk. Deventer 1987, 89-107.
 • 'Te voila donc, bel oeil. An Autograph Tablature by Constantijn Huygens'. In: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 37 (1987), 170-174.
 • 'Van spijlen en sporten. Imitatie en emulatie in het 17e-eeuwse dialooglied'. In: A.Annegarn, L.P. Grijp en P. Op de Coul (edd.), Harmonie en Perspectief (Feestbundel voor Eduard Reeser). Deventer 1988. 163-179.
 • 'The Ensemble Music of Nicolaes Vallet'. In: L.P. Grijp en W. Mook (edd.), Proceedings of the International Lute Symposium Utrecht 1986. Utrecht 1988.

CD's

Onderzoek, toelichting en muzikale realisatie

Uitgevoerd door/ Performed by: Camerata Trajectina:

 • De Glorie van de Gouden Eeuw. Verzamel-CD (met Ton Koopman). Universal (2000)
 • Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700. Bij gelijknamig schoolboek, edd.Marijke Barend-van Haaften, Karel Bostoen, Lia van Gemert en Marijke Meier Drees,. Amsterdam: Amsterdam University Press 2000. Tekst in Context 4.
 • Maastrichts Liedboek 1554 (1999). Globe GLO 6046 .
 • De Vrede van Munster. Politieke muziek uit de Tachtigjarige Oorlog (1998). Globe GLO 6048 .
 • Hollandse Madrigalen/ Dutch Madrigals (1997). Globe GLO 6042.
 • De muzikale wereld van Jan Steen/ The Musical World of Jan Steen (1996). Globe GLO 6040 .
 • Genade ende Vrede/ Grace and Peace. Doopsgezinde liederen uit de 16e en 17e eeuw/ Music of the Mennonites (1996). Dubbel-CD, Globe 6038.
 • Cantiones natalitiae. Kerstliederen uit de tijd van Rubens (1995). Globe GLO 6033.
 • Bavianen en Slijkgeuzen. Liederen van Remonstranten en Contra-Remonstranten (1995). Globe GLO 6031.
 • Muziek uit de Muiderkring. Liederen van en voor Maria Tesselschade (1994). Globe GLO 6026.
 • Jacob van Eyck & Dutch Songs of the Golden Age (1994). Philips Classics 442 624-2.
 • Souterliedekens/ Clemens non Papa and Gherardus Mes. 16th century secular songs and psalm settings from the Netherlands (1994). Globe GLO 6020.
 • Pacxken van Minnen. Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden (1992). Globe GLO 6016.
 • Muziek uit de Gouden Eeuw: Constantijn Huygens en Gerbrand Adriaensz Bredero (1992). Globe GLO 6013.

LP's

 • Die tyrannie verdrijven. Politieke muziek uit de Tachtigjarige Oorlog (1979). VNM R 79001.
 • Oren aan Hooft. Liederen en liedjes van Pieter Corneliszoon Hooft (1981). VNM R 81002.
 • Willem van Oranje in Geuzenliederen (1984). NKV 8403.
 • Bredero Amsterdammer. Liederen uit het Groot Lied-Boeck van Gerbrand Adriaensz Bredero (1585-1618) (1985). VNM R 86003.
 • De Hoer van Babylon. Liederen van ketters en papen (1987). VNM R 87004.
 • De muzikale wereld van Constantijn Huygens (1987). VNM R 87005.

Lid van:

 • Nederlandse Luitvereniging (Dutch Lute Society), voorzitter/ president 1983-1986.
 • STIMU , Stichting voor Muziekhistorische Uitvoeringspraktijk (Foundation for Music-historical Performance Practice), secretaris/ secretary 1978-1995.
 • Organisatie Oude Muziek/ Holland Festival Oude Muziek Utrecht (Organisation Early Music/ Holland Festival Early Music Utrecht), bestuurslid/ board member 1981-1994
 • Eduard Reeser Stichting, bestuurslid/ board member -1991
 • Stichting Camerata Trajectina, voorzitter/ president 1986-
 • Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde, lid/ member.
 • Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, lid/ member.
 • Werkgroep De zeventiende eeuw, lid/ member

Redactiewerk

 • Volkskundig Bulletin (1993-2001)
 • Redactieraad Centrum Nederlandse Muziek, Hilversum (1994-1999)

Lezingen

lezingen1999

 • "Klanken op Kunst." 31 januari, studiedag Kunstschrift, Prinsenhof, Delft.
 • "Muziek en Schilderkunst." 27 april, Hogeschool voor de Kunsten, Kampen.
 • "Het Wilhelmus." 29 mei. Open Universiteit, cursus Muziekgeschiedenis. Utrecht.
 • "Het neusje van de psalm. Over souterliedekens." 29 oktober, NCRV Kerkmuziekdagen, Utrecht.
 • "Het Wilhelmus tussen Vorst en Voetbal." 5 november, Breda, De Vest.
 • "Inleiding". 20 november, Symposium over Moordliederen, Meppel.

lezingen1998

 • "Oorlog en vrede in het Nederlandse lied." Gastcollege Universiteit Leiden, 7 mei 1998.
 • "Free from foreign stains. The dynamics of the national anthem". 6th SIEF conference, Amsterdam, 21 april.
 • "Die musikalische Vielfalt der Froemmigkeit im Goldenen Zeitalter der Niederlaende", Arbeitsgespräch Gebetsliteratur der Frühen Neuzeit als Hausfrömmigkeit: Funktionen and Formen in Deutschland und den Niederlanden, Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 27 mei.
 • Openingswoord Minisymposium bij de presentatie van de bronnenrepertoria van de zestiende eeuw van het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. Amsterdam, Meertens Instituut, 12 juni.
 • "Van Voetenbank tot Nederlandse Liederenbank. De strijd tegen de remmende voorsprong" (met Martine de Bruin). STDH-dag, Amsterdam, Meertens Instituut, 19 juni.
 • "The Musical World of Jan Steen". Internationale Balladen-Konferenz, Hildesheim, 23 juli.
 • Gastcollege "Het Nederlandse lied in de 17e eeuw", Universiteit Utrecht, afd. Historische Letterkunde, 29 september.
 • "Het Wilhelmus en het volkslied", Open Dag Meertens Instituut, 4 oktober 1998.
 • "De monofonie in Middeleeuwen en Renaissance", Cursus Cultuurgeschiedenis, Cultureel Centrum Brasschaat, 5 oktober.
 • "De acht blokfluiten van Hendrik van Vliet", Presentatiebijeenkomst Museum Prinsenhof, Delft, 9 december.

lezingen 1997

 • De muzikale wereld van Jan Steen. Rijksmuseum Amsterdam. Study day Jan Steen, 4 Januar.
 • Music and Painting in the Dutch Golden Age. Fogg Art Museum of Harvard University. 20 April.
 • Introduction to Volkskundesymposium PJMI on National Anthems ('Nationale Hymnen. De dynamiek van een klinkend symbool'). Doopsgezinde kerk, Amsterdam, 25 April.
 • Volkslied en volksliedbewerking. Heeze, Course for male choirs, 6 September.
 • Dialectrenaissance, regionale identeit en muziek. Venlo, Veldeke-krink Venlo, 20 September.
 • De muzikale wereld van Jan Steen. Hulst, Town Hall, 2 October.
 • P.C. Hooft en de muziek. Castle Maurik, Vught, Dispuut P.C.Hooft, 1 November.
 • Die musikalische Welt Jan Steens. Rekonstruktion oder Illusion? St. Michaelstein, Blankenburg, Symposium Musikikonografie, 23 November.

lezingen1996

 • Regionale popmuziek. Noorderlicht popfestival, Groningen, 5 januari.
 • Nederlandse muziek in de Gouden Eeuw. Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Tropenmuseum Amsterdam, 16 januari.
 • Is zingen in dialect Normaal? Historische Vereniging Den Bosch, 27 januari.
 • Zingend de dood in. De ultieme functie van muziek. Symposium Veelderhande liedekens. Het Nederlandse lied tot 1600, UFSIA/PJMI Antwerpen, 28 februari.
 • Dutch Song in the Golden Century. European Association of Vocal Teachers, Sweelinck Conservatorium. Amsterdam 19 april.
 • Muziek en regionale identiteit. Symposium Uitvoerende Kunsten en identiteit in multiculturele samenlevingen. Nederlandse Vereniging voor Ethnomusicologie 'Arnold Bake'. Universiteit Leiden, 24 mei.
 • Music, Identity, Language Choice. Swansea, International Ballad conference, SIEF-KfV. 24 juli.
 • Liederen van vrouwelijke mystici uit de Middeleeuwen. Drongen (bij Gent), cursus Begeerte in de Mystiek, 19 augustus.
 • Muziek voor Munster. Congres '1648: Vrede van Munster' van de Werkgroep de Zeventiende Eeuw. Niijmegen en Kleef 28-30 augustus.
 • Dutch Mennonite Songs. Elizabethtown (Lancaster V.S.), Mennonite Historical Society, 21 september.
 • Idem. Conrad Grebel College, Waterloo (Canada).
 • Er zit muziek in Jan Steen. Lunchpauzelezing Rijksmuseum Amsterdam, 22 oktober.
 • De muzikale wereld van Jan Steen. Lecture-recital Rijksmuseum Amsterdam, 20 november.

Louis Grijp