Audio Collecties

Details

In collections

2024: Audiocollectie SAND (2000 - 2003), 2001 - 2003
SAND staat voor syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. Om data voor SAND te verzamelen zijn door heel Nederland en Vlaanderen interviews afgenomen tussen 2000 en 2003. De opnamen zijn gemaakt op DAT of minidisc; de originelen bevinden zich op het Meertens Instituut. De collectie bestaat uit de gedigitaliseerde audiobestanden. Zie ook: archief nr. 197 Voor de projectaanvraag, zie: archief nr. 1041 En zie: http://www.meertens.knaw.nl/sand
2025: Audiocollectie Nederlands in Brazilië (1981 - 1983 (1993)), 2013
Halverwege de negentiende eeuw emigreerden zo’n vijfhonderd inwoners van west Zeeuws-Vlaanderen naar Brazilië. Tot op de dag van vandaag wordt daar nog door een paar families (een variant van het) Zeeuws gesproken. Deze audiocollectie bestaat uit gedigitaliseerde opnamen, waaronder radio-uitzendingen en opnamen gemaakt in Brazilië, o.a. door antropologiestudent Frans Buysse in 1981 en 1982. Deze collectie is ontvangen van dr. E. de Vin. Voor documentatie behorende bij de audiocollectie en aanverwante data, zie: archief nrs. 507 en 1003
2026: Audiocollectie Jongerentaal en straattaal (2002 - 2004), 2005 - 2015
Audio verzameld in het kader van het project ‘Jongerentaal en straattaal’ (2003 - ), waarin straattaal zowel taalkundig als antropologisch in kaart wordt gebracht, op basis van onderzoek naar de taalkundige diversiteit van jongeren met een verschillende etnische achtergrond in de grote steden in Nederland. Deze audiocollectie bestaat uit opnames van jongeren in Rotterdam, gemaakt in 2002-2004 door Marlien Hardenberg voor haar scriptie en voor het straattaalproject.
2027: Audiocollectie Meertens Grammofoonplaten (1930 - 1980), 2009 - 2011
Deze audiocollectie bestaat uit 412 gedigitaliseerde opnamen van de grammofoonplaten en scans (tiff) van de hoezen (ook opgenomen in 1030:3) Voor de digitale collectie stamboeken met daarin documentatie, zie: archief nr. 1030 Voor de notities bij de banden, zie: archief nr. 522:20
2028: Audiocollectie Nederlands in Frankrijk (1964 - 1966), 2003 - 2015
Deze audiocollectie bestaat uit gedigitaliseerde dialectopnamen van de Nederlandse gemeenschap rond Duinkerken. De 116 bandopnamen zijn gemaakt door de Universiteit Gent. De opnames zijn beschikbaar gemaakt via de Nederlandse Dialectenbank.
2029: Audiocollectie Veldwerk Will D. Scheepers, traditionele volksliederen, (1950 - 1985), 2013 - 2014
De musicologe Will D. Scheepers (ca 1913-1990) werkte als typiste bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Zij assisteerde etnomusicoloog Jaap Kunst bij zijn colleges. Zij verrichtte muzikaal veldwerk samen met Jaap Kunst en later met Ate Doornbosch tot 1965. Ze trok met een bandrecorder door het land en maakte zo’n 2000 opnamen van alle mogelijke traditionele liederen. Een deel van deze opnamen zijn gebruikt voor Onder de Groende Linde. Scheepers was lid van de Nederlandse afdeling van de International Folk Music Council, van de Codificatiecommissie van het Nederlandse Volkslied en van de redactie van Neerlands Volksleven. Deze audiocollectie bestaat uit gedigitaliseerde opnamen. Voor de papieren collectie Will Scheepers, zie: archief nr. 114
2030: Audiocollectie Geheimtaal - Omgekeerd praten in IJmuiden (1965 - 1994), 2014
Het IJmuiden van voor de oorlog was te jong om een eigen dialect te hebben. Het had wel een eigen taal (omgekeerd praten). Die taal werd vloeiend gesproken door jongeren maar ook door volwassenen, zoals de mannen van de sleepboten als die met elkaar nieuwtjes uitwisselden, die de concurrentie niet weten mocht. Ook in de vishal en op het voetbalveld werd de eigen taal graag en goed gesproken. Deze audiocollectie bestaat uit opnamen m.b.t. het ‘omgekeerd praten’, waaronder diverse gesprekken en een opname van de wereldomroep waarin Jo Daan vertelt over het fenomeen. Zie archiefnummer: 376:115
2031: Audiocollectie H.N. de Boer – Van den Bronk (ca. 2004), 2014
H.N. de Boer-van den Bronk (1919-2012) voerde een jarenlange praktijk als gebedsgenezeres en magnetiseur. Zij ervoer haar gave voor het eerst in 1968 en ondervond daarbij inspiratie in de Italiaanse priester Pater Pio. Ze stond bekend als ‘de blinde genezeres’. De audiocollectie bestaat uit opnames waarin patienten vertellen over hun genezing en opnamen waarin mevr. De Boer zelf aan het woord is over haar gaven, haar garderobekast en haar persoonlijk archief. Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 372
2032: Audiocollectie ‘De Straat’ en provincie Utrecht (1977 en 1981-1987), 2014
De audiocollectie bestaat uit 11 opnamen van Prof. G.H. Jansen ten behoeve van zijn boek ‘De Straat’ over de Kovelaarstraat in Utrecht en 17 opnamen uit de provincie Utrecht o.l.v. dr. Bert Schouten van het Fonologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. Deze laatste opnames zijn in 1985 ontvangen door het Meertens Instituut. N.B. er is bijbehorende papieren documentatie van zowel de data van het fonologisch instituut, waaronder transcripties en een lijst met respondenten, als van de audiodata van Prof. Jansen. Zie: archief nr. 517 Voor de notities bij de banden, zie: archief nr. 522:18
2033: Audiocollectie Taal in de Bollenstreek (1986-1987), 2015
13 opnamen van schoolkinderen uit Lisse en De Zilk, 8 opnamen met vrije gesprekken en opgelezen woordjes met diverse mensen uit de Bollenstreek en bollensector. Bijbehorende papieren documentatie: zie arch. nr. 518.
2034: Audiocollectie Winterswijk (1991), 2014
Opnamen met interviews, vragenlijst en vertaalzinnen, van mensen uit Winterswijk. N.B. Kees Grijpink vermeldt dat er sprake is van dezelfde vragenlijst als bij de collectie Nederlands-Duitse taalconstructies. Deze collecties horen vermoedelijk, maar niet zeker, bij elkaar. Zie archief nr. 2023 Voor de papieren documentatie bij deze audiocollectie, zie: 522:1
2035: Audiocollectie Behorende bij de Reeks Nederlandse Dialectatlassen (RND) (1962), 2015
Deze audiocollectie hoort bij de ‘Reeks Nederlandse Dialectatlassen’. De RND werd in de periode 1925-1982 samengesteld door E. Blancquaert (Universiteit van Gent) en W. Pée (Universiteit van Luik). De basis voor dit dialect-geografisch project bestaat uit 142 zinnen die iedere informant in zijn dialect diende te vertalen. Het gaat om ruim 1900 plaatsen in Nederland en Vlaanderen, waarvoor elk twee tot vijf informanten zijn benaderd. De audiocollectie bestaat uit 14 mapjes met gedigitaliseerde opnamen van zinnen, woordjes en stukjes vrij gesprek. N.B. Sommige gedeelten zijn gebruikt in de ‘vrije gesprekken’-collectie. Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 116 Voor de notities bij de banden, zie: archief nr. 522:19