Audio Collecties

Details

In collections

2000: Audiocollectie Van Dialect naar Regiolect (2007 - 2011), 2012
Deze data zijn verzameld in het kader van het project Van dialect naar regiolect: hoe deze verandering weerspiegeld wordt in productie en perceptie van de sprekers. In dit project werd dialectverandering in het Nederlandse dialectgebied (Nederland en Vlaanderen) onderzocht. Daartoe zijn in 85 plaatsen dialectopnamen gemaakt. In elke plaats zijn minimaal twee oudere mannen en twee jongere vrouwen opgenomen. De collectie bestaat uit deze opnamen. Voor de originele opnames (WAV) zie: 1066:2. Voor direct access zijn deze opnamen op 19-01-2012 geconverteerd naar het MP3-formaat en beschikbaar gesteld via de audioserver. Voor de bewerkte onderzoeksdata en de projectaanvraag, zie: archief nr. 1066
2001: Audiocollectie Jo Daan in Amerika (1966), 2002
Jo Daan (1910-2006) was van 1939 tot haar pensioen in 1975 werkzaam als medewerker en hoofd van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens Instituut. In 1966 deed zij onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika naar de taal van afstammelingen van Nederlandse emigranten. Dit onderzoek resulteerde in 112 audiobanden (inmiddels op CD overgezet) met een speelduur van 77 uur. De collectie bestaat uit de gedigitaliseerde geluidsfragmenten. De fragmenten zijn ook beschikbaar gemaakt via de website 'De Nederlandse Dialectenbank' (voorheen Soundbites) van het Meertens Instituut en via CLARIN. Voor het papieren archief van J. Daan, zie: archief nr. 203, 522:11 Voor de digitale collectie betreffende J. Daan in Amerika, zie: archief nr. 1005 Voor de audiofragmenten behorende bij het onderzoek van Van Marle en Smits naar Amerikaans Nederlands, zie: archief nr. 2009 Voor de collectie Onderzoek Amerikaans Nederlands, 1986 - 1998, zie: archief nr. 279 Zie ook: archief nr. 1001 en nr. 1016
2002: Audiocollectie Radioprogramma ‘Efkies moôi anzitte’, 2000 - 2007
Marijke Smit presenteerde van 2000 t/m 2007 iedere maand het radioprogramma ‘Efkies moôi anzitte’ op Radio Wieringermeer. Het programma duurde een uur waarin het gesprek met de gast (uitsluitend in het Westfries) werd afgewisseld met Westfriese liedjes. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over het boerenbestaan, de oorlog en het vieren van ‘Sunterklaasje’. De meer dan 100 afleveringen zijn bij het maken van het programma op cd gezet. De collectie met bijbehorende documentatie is door mevr. Smit in 2013 aan het Meertens Instituut geschonken. De collectie bestaat uit de gedigitaliseerde audiofragmenten (105 afleveringen van een uur) en gedigitaliseerde documentatie. Voor de collectie cd’s en bijbehorende papieren radioscripts, zie: archief nr. 488 Voor de digitale versie, zie archief nr. 1113
2003: Audiocollectie eersteklassertjes (1969 - 1973), 2014
In 1969 heeft taalkundige Jo Daan (voormalig hoofd van de afdeling Dialectologie van het Meertens Instituut) samen met medewerker Henk Heikens op een aantal scholen in Oostelijk Flevoland een onderzoek verricht naar het woordgebruik van kinderen. Dat gebeurde in samenwerking met de sectie taalkunde van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders. In totaal waren ongeveer honderd kinderen, die pas van de kleuterschool waren gekomen en een kleine tweehonderd kinderen die in de eerste klassen van de basisscholen zaten betrokken. In 1973 volgde een aanvullend en vergelijkend onderzoek in Steenwijk en op Schouwen-Duiveland. De collectie bestaat uit gedigitaliseerde bandopnames. Het bijbehorende papieren archief bevat uitgebreide onderzoeksdocumentatie. Zie: archief nr. 135
2004: Audiocollectie Taal van de elite (1989 - 1994)
Berber Voortman was als junior-onderzoeker werkzaam op het Meertens Instituut van 1989 tot 1993. Ze promoveerde in 1994 aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift ‘Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen: een sociolinguïstisch onderzoek in Middelburg, Roermond en Zutphen’. Voortman nam gesprekken op met advocaten, artsen, directeuren en zelfs een oud lid van de Eerste Kamer. De collectie bestaat uit 55 opnames. De collectie bestaat uit gedigitaliseerde audiobestanden. Voor de papieren collectie met woordtranscripties en documentatie, zie: archief nr. 508.
2005: Audiocollectie Taal van Haaksbergen (1972 - 1975), 2014
Deze audiocollectie bestaat uit gedigitaliseerde opnames van diverse Haaksbergers. Zij zijn op een twintigtal audiocassettes opgenomen door Dinant Dijkhuis (1910-1974), ten behoeve van het boek ‘Taal van Haaksbergen’, waarin hij het idioom van het gesproken Haaksbergs vastlegde. Met een bandrecorder ging hij langs vrienden en familie en nam hij verhalen over het verleden op. De opnames vormen waardevol onderzoeksmateriaal en sluiten met name goed aan bij de Nederlandse Dialectenbank. De 20 originele cassettes zijn in 2014 door de erven aan het Meertens uitgeleend om te digitaliseren. De gedigitaliseerde opnames vormen deze audiocollectie.
2006: Audiocollectie Goeman-Taeldeman-Van Reenen-project (1979-1996)
In het Goeman-Taeldeman-Van Reenen-project (1979-1996) is op geluidsband de uitspraak van woordvormen in de vele regionale variëteiten binnen het Nederlandse taalgebied geregistreerd. De opnames zijn op papier getranscribeerd en gecodeerd. Deze gegevensbank is basis voor fonetisch en morfologisch onderzoek. Het is een samenwerkingsproject van het Meertens Instituut met Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Amsterdam, Fryske Akademy-KNAW en Nedersaksisch instituut van de Universiteit Groningen. De gedigitaliseerde opnames vormen deze audiocollectie. Voor het papieren archief behorende bij deze collectie, zie: archief nr. 281, 522:13, 522:21, 522:22 Voor de digitale collectie, zie archief nr.: 1095
2007: Audiocollectie Corpus Sociolinguistisch Onderzoek Amsterdam (SOA, 1975) en Amsterdams Sociolinguïstisch Onderzoek (ASO, 1993) (1973 - 1997), 2002 - 2003
De Werkgroep Frequentie-onderzoek van het Nederlands en het Meertens Instituut voerden in de jaren ‘70 een onderzoek uit naar de ‘gesproken taal’, het Sociolinguïstisch Onderzoek Amsterdam (SOA). In dit kader werd door de onderzoekers Eveline de Jong en Henk Heikens een selecte steekproef onder de Amsterdamse bevolking uitgezet en werden bandopnamen gemaakt. In 1993 volgde een vervolgonderzoek, het Amsterdams Sociolinguïstisch Onderzoek (ASO). De bandopnames en de bijbehorende documentatie zijn gedigitaliseerd door het Meertens Instituut. De collectie bestaat uit de gedigitaliseerde bandopnamen. Voor de digitale collectie, zie: archief nr. 1004 Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 95, 522:12
2008: Audiocollectie Fonetiek van de Universiteit van Amsterdam, (1920 – 1979), 2002 - 2007
De cylinders, platen, banden en papierbanden in deze omvangrijke audiocollectie vormen samen de collectie Fonetiek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De collectie bestaat uit meer dan 1700 audiodragers. Het Meertens Instituut heeft deze collectie in 2000/2001 gedigitaliseerd en de collectie wordt in 2015 aan het MI geschonken. De collectie bevat uniek materiaal op het gebied van spraakverwerving, dialecten en omroephistorie en is aangelegd door Louise Kaiser (1891-1973). Zij was de eerste vrouwelijke lector van de UvA, introduceerde allerlei nieuwe onderzoekstechnieken in de fonetische wetenschappen en werkte regelmatig samen met P.J. Meertens, voormalig directeur van het Meertens Instituut. De collectie bestaat uit de gedigitaliseerde bestanden. Voor de notities bij de banden, zie: archief nr. 522:14, 522:15, 522:16
2009: Audiocollectie Taalgebruik Nederlands in de Verenigde Staten (1989-1998), 2006 - 2007
De audio-opnamen in deze collectie zijn tussen 1989 en 1995 gemaakt in de VS door Jaap van Marle, voormalig directeur van het Meertens Instituut, en Caroline Smits, promovenda aan de UvA en het Meertens Instituut. Hun onderzoek naar het taalgebruik van nakomelingen van Nederlandse immigranten uit de 19e en 20e eeuw in Amerika was een aanvulling op het onderzoek van Jo Daan in de jaren ‘60. Het project eindigde met het vertrek van beide onderzoekers (Marle 1997, Smits 2001). De geluidsfragmenten van Van Marle en Smits zijn beschikbaar gemaakt via de website 'De Nederlandse Dialectenbank' (voorheen Soundbites) van het Meertens Instituut en via CLARIN. Voor de collecties behorende bij Jo Daan in Amerika, zie: archief nrs. 203, 1005 en 1002. Voor de collectie Onderzoek Amerikaans Nederlands, 1986 - 1998, zie: archief nr. 279 N.B. de projectdocumentatie behorende bij dit project is niet aanwezig op het Meertens Instituut maar is wel gedeponeerd bij DANS, onder de titel ‘Taalgebruik Nederlands in de Verenigde Staten’ (Persistent identifier: urn:nbn:nl:ui:13-dxx-f95)
2010: Audiocollectie Vrije gesprekken, behorende bij de Nederlandse Dialectenbank (1953 – 1972), 1999 - 2016
De afdelingen Dialectologie en Volkskunde hebben (ca. 5000) opnamen gemaakt van o.m. dialectsprekers en verhalenvertellers in Nederland en Vlaanderen; de vrije gesprekken. Deze audiocollectie bevat de gedigitaliseerde geluidsopnamen. Bij de opnames werden door onderzoekers als projectdocumentatie stamboeken bijgehouden. Deze bevatten aantekeningen van de veldwerkers betreffende de opname (kwaliteit, lengte, gespreksonderwerpen) en persoonlijke gegevens van de sprekers. Voor de digitale collectie stamboeken (scans), zie: archief nr. 1016 Voor de fotokopieën van de stamboeken, zie: archief nr. 394 Voor de notities bij de banden, zie: archief nr. 522:3, 522:10, 522:17 Voor transcripties van de geluidsbanden (scans), zie: archief nr: 1001 N.B. de collectie sluit hier niet één op één bij aan. De data wordt aangeboden via de Nederlandse Dialectenbank: http://www.meertens.knaw.nl/ndb.
2011: Audiocollectie Taal en identiteit op de Waddeneilanden 2000-2010 (2004), 2005
De audio in deze collectie is tussen 2000 en 2010 verzameld in het kader van het promotieonderzoek van Mathilde Jansen, ‘Taal en identiteit op de Waddeneilanden’. In dit project stonden de processen van dialectverlies en dialectbehoud op de Nederlandse Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog centraal. Het hoofdaccent lag op het dialect van Ameland. Onderzocht werd de kwaliteit van het dialect op Ameland, de invloed van het Nederlands en het Fries, attitudes van de Amelanders tegenover de omringende standaardtalen, en de manier waarop men zich actief inzet voor het dialect. De collectie bestaat uit DAT-bandjes die zijn overgezet op 77 CD’s. Deze collectie bestaat uit de gedigitaliseerde bestanden. Voor de digitale collectie behorende bij dit project, zie: archief nr. 1032