Archieven & collecties

1001 Transcripties van geluidsbanden (scans), behorende bij de Nederlandse Dialectenbank (ca.1955-1973), 2003 - 2013

inhoud: De afdelingen Dialectologie en Volkskunde hebben (ca. 5000) opnamen gemaakt van o.m. dialectsprekers en verhalenvertellers. Van de ingesproken teksten zijn transcripties gemaakt.
De collectie is digitaal en bestaat uit scans van een selectie van de transcripties van de vrije gesprekken (soundbites), opgenomen in Nederland en Vlaanderen. Er is zowel een geanonimiseerde versie van de transcripties als een niet-geanonimiseerde. In totaal gaat het om meer dan 11.000 scans. De transcripties zijn beschikbaar als JPEG (geanonimiseerd) en als TIFF. De geanonimiseerde versie is web based raadpleegbaar (net als de geluidsbanden) via de website van het Meertens Instituut

In het kader van het KNAW-project Stimulering Open Access (2012) zijn de scans ook bij DANS opgeslagen (zowel geanonimeerd als niet geanonimiseerd).

Voor de originele transcripties (op papier en een selectie op dvd), zie: archief nr. 62
Zie ook: archief nr. 1005, nr. 1016
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2010

resultaat: Website (zie website meertens Instituut, http://www.meertens.knaw.nl/ndb/).

Oostendorp, M. van (2014). "Phonological and phonetic databases at the Meertens Institute." The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Eds. J. Durand & G. Kristoffersen. Oxford: OUP. 546-551.
Zeldenrust, D.A., 'Dialecten beschikbaar via sprekende kaart', in: e-data&research jrg. 3 nr. 3 (Den Haag, december 2008), pp 3.
Zeldenrust, D.A., 'Soundbites gaan online', in: e-data&research jrg. 4 nr. 2 (Den Haag, september 2009), pp 3.
Zeldenrust, Douwe, De sprekende kaart nu ook geschreven. In: Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 3 December 2012 (Amsterdam 2012).
Zeldenrust, Douwe, Access tot data, The soundbites collection of the Meertens Institute and a flexible approach to the curation and dissemination of humanities digital resources, in: Digital Humanities Benelux Conference (The Hague, The Netherlands, 2014). 
Zeldenrust, Douwe and Marc van Oostendorp, Combining tailor made research solutions with big infrastructures: the speaking map of the Netherlands, in: DH2013 conference (Lincoln, Nebraska, 2013).

1001:1 (niet-geanonimiseerd) Restricted Acces; 1001:2 (geanonimiseerd) Open Access..

3 inventarisnummer(s)

  

terug

1001:1
De Nederlandse Dialectenbank, scans transcripties - niet-geanonimiseerd.
1001:2
De Nederlandse Dialectenbank, scans transcripties - geanonimiseerd.
1001:3
Projectaanvraag KNAW Stimulering Open Access - transcripties van Soundbites.