Home Databanken VTB

Dane, J. "De kleine wereld onder z'n blauwe stolp" A.M. de Jong (1988-1943) als sociograaf van de Brabantse Westhoek. In: Jaarboek oudheidkundige kring De Ghulden Roos: 53 (1993) 17-49

D

signatuur
J 291

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Noord-Brabant)
kermis
kinderspel
ketelmuziek
geloof

auteur
Dane, J.