Home Databanken VTB

Swagerman, Jan . Het verhaal gaat verder ...: de kunst van het vertellen. Deventer : Ankh-Hermes, 1992. 198 p.
ISBN 90 202 5087 6

Theoretische achtergronden van en oefeningen voor vertellen van verhalen

signatuur
3982
IV
Swager

trefwoorden
volksverhaal
vertellen

auteur
Swagerman, Jan