Home Databanken VTB

Ervynck, A., V. Meillander, R. van de Walle. Ratman; een verhaal van mensen en ratten
[Tentoonstellingscatalogus Museum voor volkskunde, Gent]. Gent : Museum voor Volkskunde, 1991. 207 p.
ISBN 90 74185 01 0

Soorten ratten, herkomst, leefgebieden, schadelijkheid, bestrijding, in de volksdevotie, houding tov ratten; spel, in de literatuur

trefwoorden
rat
ratteval
sint gertrudis
symboliek
volksverhaal
spel, rattenschieting

auteur
Ervynck, A., V. Meillander, R. van de Walle