Home Databanken VTB

Glazema, P. Rondom de poppesteen te Bergum. In: Folkskundich jierboek: 3(1970)

signatuur
J 509

trefwoorden
grens(Nederland, Friesland, Bergum) (p.56-66)
kindersteen
sage
volksverhaal

auteur
Glazema, P.