Home Databanken VTB

Waardt, Hans de. Toverij. Nieuwe vragen: nieuwe bronnen. In: IJsselakademie: 10:4 (1987) 9-16

Stand van zaken in het onderzoek naar toverij in Nederland; de bronnen, o.a. het volksverhaal

signatuur
Y 010

trefwoorden
toverij(Nederland)
volksverhaal

auteur
Waardt, Hans de