Home Databanken VTB

Naarding, Jan. De Bisschopswegen en hun verwanten in Drenthe. in: "De bijl in de baanderboom" : volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten. Red. Tj.W.R. de Haan, J. Naarding. 312
Neerlands Volksleven 12: 4 (1962) 278-352. : , . p.

signatuur
3989
c
Bijl

trefwoorden
sage(Nederland, Drente)
volksverhaal
Bisschopsweg
Galen, Bernard van

auteur
Naarding, Jan