Home Databanken VTB

"De bijl in de baanderboom" : volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten. Red. Tj.W.R. de Haan, J. Naarding
Neerlands Volksleven 12: 4 (1962) 278-352. : , . p.

Bevat o.m. artikelen over sagen (o.a. Ellert en Brammert).

signatuur
3989
c
Bijl

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Drente)
sage