Home Databanken VTB

Dobbeleer, Michel De. (We hebben geen keuze ...We moeten die Kogge vinden!!) Belegering als avontuur in Bakelandts Het beleg van Nieuwpoort. In: Van mensen en dingen: 7:1/2 (2009) 120-139

signatuur
V 324

trefwoorden
volksverhaal
Bakelandt
stripverhaal

auteur
Dobbeleer, Michel De