Home Databanken VTB

Stalpaert, Hervé. Marialegenden van Brugge-Mariastad. Brugge [etc.] : Bond van Westvlaamse Volkskundigen, 1976. 118 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3990
IV.4
Stalpaert

trefwoorden
Maria
legende
volksverhaal

auteur
Stalpaert, Hervé