Home Databanken VTB

Straeten, Emiel van der. Soedanese legenden : nieuwe bundel. Leuven : Davidsfonds, [1957]. 285 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3989
x2
Straeten

trefwoorden
sage(Soedan)
legende
volksverhaal

auteur
Straeten, Emiel van der