Home Databanken VTB

Gessler, J. Iets over heiligenlegenden en -verering in Limburg. in: Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van Gils. 161-172. Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1949. 382 p.
ISBN ontbreekt

Legende van de verrezen bisschoppen, de Baardheilige van Horst

signatuur
3900
VII
Gils 3

trefwoorden
heilige(Nederland, Limburg)
legende
volksverhaal
devotie
verering
Wilgefortis

auteur
Gessler, J.