Home Databanken VTB

Langeraad KAzn, Rinus. Een spook in de kerk van Dreischor in het begin van de vorige eeuw. In: Stad Lande: 43:116 (2006) 18-19

opgetekend mei 2005, informant N.Z.J. van Langeraad, Middelburg, geb. Dreischor 1915
Begin 20e eeuw: dochter moet moeder helpen bij schoonmaak kerk, is 's winters bang. Hoorde op zeker moment geklop onder de vloer. Klopsignalen bleken uit een grafkelder te komen. Na oplichten van de grafzerk bleek dat water in het graf stond, waardoor de kisten waren gaan drijven en van tijd tot tijd tegen elkaar stootten.

signatuur
S 130

trefwoorden
spook(Nederland, Zeeland, Dreischor)
volksverhaal
graf

auteur
Langeraad KAzn, Rinus