Home Databanken VTB

Kok, J.H. De "Kamper-uien" ... import : benevens een overzicht der geschiedenis van Kampen's bloei en verval in vroegere eeuwen. Kampen : Kok, 1936. 79 p.
ISBN ontbreekt

Herkomst van de verhalen over onnozelheden van Kamper burgers. Vgl de auteur zijn de z.g. Kamper stukjes afkomstig van Jan Jacob Fels, 1846

signatuur
9309
c4
Kampen/Kok

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Overijssel, Kampen)
grap
sage
bijnaam

auteur
Kok, J.H.