Home Databanken VTB

Daras, Hervé. Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen
2 dln
Proefschrift Leuven
In kopievorm. Leuven : Katholieke Universiteit, 1964. 469 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3985
III c 13
Daras

trefwoorden
sage(België)
volksverhaal
vertellen

auteur
Daras, Hervé