Home Databanken VTB

Orale traditites
Themanummer lezingen van het IBS-colloquim van 27 mei 1989, van Oso, tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis 8:2 (1989) p. 133-256. Nijmegen : Stichting IBS, 1989. 123 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3982
IV x5
Orale

trefwoorden
volksverhaal(Suriname)
vertellen
orale cultuur