Home Databanken VTB

Top, Stefaan. The journal Volkskunde (1888-) and folknarrative research in Flanders. in: Festgabe für Klaus Beitl zum siebzigsten Geburtstag. Hrsg. Franz Grieshofer und Margot Schindler. 251-260. - : Verein für Volkskunde, 1999. 696 p.
ISBN 3900359830

Top gaat na welke genres in Volkskunde aan de orde komen, op welke manier heden ten dage aandacht wordt besteed aan volksverhalen, de invloed van buitenlands volksverhaalonderzoek op Volkskunde

signatuur
3900
VII
Beitl 3

trefwoorden
volksverhaal(1888-, België)
volkskundetijdschrift

auteur
Top, Stefaan