Home Databanken VTB

Retelling tales. Essays in honor of Russell Peck. Ed. Thomas Hahn, Alan Lupack. Cambridge [etc.] : Brewer, 1997. vi, 359 p.
ISBN 0-85991-477-1

Essays waarin het proces van transformatie bij het hervertellen van verhalen

trefwoorden
volksverhaal