Vragenlijsten Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is in 1931 begonnen met het uitsturen van vragenlijsten naar informanten in Nederland en Vlaanderen. De eerste vragenlijst ging over de namen van lichaamsdelen van de mens. Het mochten ook "platte woorden" zijn. Sindsdien is er jaarlijks een vragenlijst rondgestuurd met vragen over allerlei aspecten van het dialectgebruik.

Daarnaast is in 1934 de afdeling Etnologie, toen nog Volkskunde geheten, begonnen met het rondsturen van volkskundevragenlijsten over zaken als het geloof in kabouters en dwergen, gebruiken rond feestdagen, en volksgebruiken zoals het ophangen van de nageboorte van het paard - bekend aan alle lezers van Het Bureau van J.J. Voskuil.

In de loop van de jaren is er bovendien een tiental naamkundevragenlijsten verzonden. In totaal zijn er tussen 1931 en 2005 220 vragenlijsten het land ingegaan. Gemiddeld stuurden zo'n 1000 mensen een ingevulde vragenlijst retour. Al die antwoorden leveren unieke gegevens over de variatie in taal en cultuur van de laatste tachtig jaar.

Het Meertens Instituut wil deze vragenlijsten ter beschikbaar stellen aan onderzoekers en geïnteresseerden. Er is echter een probleem: de antwoorden op de vragen zijn handgeschreven, dus de computer kan ze niet lezen. Mensen kunnen dat gelukkig wel. Daarom zoeken we vrijwilligers die bereid zijn zo wat tijd, energie en aandacht te besteden aan het invoeren van deze belangrijke gegevens.