Home

Spelling


Spellingvariatie is de lichtste vorm van variatie: de naam blijft in de uitspraak dezelfde, alleen de schrijfwijze wordt veranderd. Van de conventie, de gebruikelijke spelling, wordt afgeweken, zodat een nieuwe variant ontstaat. Een afwijkende spelling kan uit een behoefte tot variatie ontstaan, maar ook door gebrek aan kennis over de gebruikelijk spelling. Omdat de spelling van voornamen in principe vrij is, kan er nauwelijks sprake zijn van een juiste spelling.

Spellingvariatie is mogelijk omdat er geen één-op-één-relatie tussen letter en klank bestaat. Zo klinken de drie e's in 'regenscherm' alledrie verschillend. De ene keer schrijven we 'a', 'e' en 'o' ('praten', 'ezel', 'lopend'), de andere keer 'aa', 'ee' en 'oo' ('raar', 'veer', 'sloom'). We hebben 'au' en 'ou' en 'ei' en 'ij'. We schrijven 'circus' en niet 'sirkes'. Naast 'contact' en 'club' komen 'kopie' en 'krediet' voor. Kortom, dezelfde letter wordt niet altijd hetzelfde uitgesproken en dezelfde klank kunnen we verschillend schrijven. Voor de gewone taal zijn er spellingregels vastgesteld, maar bij namen zijn ouders vrij om te variëren.

Een overzicht van spellingmogelijkheden is te vinden onder Klinkers en Medeklinkers. Bij de inventarisatie is niet gestreefd naar volledigheid.

Bij ontlening van woorden uit andere talen kan er een aanpassing aan het Nederlandse spellingsysteem optreden. Zo vinden we naast 'cadeau' de spelling 'kado' (die overigens volgens de wettelijk geregelde spelling niet is toegestaan). Ook ontleende namen werden aan de Nederlandse spelling aangepast, zoals de vormen met 'K' van Catharina (Kaatje, Kathelijne). Recentere aanpassingen zien we bij namen die uit het Frans zijn ontleend: Sjaan (uit Jeanne), Sjaak (uit Jacques) en Sjors (uit Georges). In de moderne naamgeving komt dit verschijnsel ook voor, bijvoorbeeld Maikel, Sjarlot, Petrik, Moniek, Dennie en Willijam.


Klinkers

aa - ae Aarnout - Aernout
ae -e: Caecilia - Cecilia
au - ou: Laurina - Lourina
e - ë: Daniel - Daniël
e - è: Michel - Michèl
é - ee: Corné - Cornee
ei - eij - ey: Reier - Reijer - Reyer
ei - eij -ey - ij: Aleida - Aleijda - Aleyda - Alijda
ey - y: Kimberley - Kimberly
i - ie: Lidewij - Liedewij
i - y: Ivo - Yvo; Maike, Mayke; Silvia - Sylvia; Imke - Ymke
i - ie - y: Henri - Henrie - Henry
ie - ieu: Diewertje- Dieuwertje
ien - ine: Carolien - Caroline
oe - ou - u: Joeri - Jouri - Juri

In bepaalde omstandigheden kunnen klinkers worden verdubbeld zonder dat dit invloed heeft op de uitspraak: Aafina - Afina; Lena - Leena; Gosen - Goosen; Luke - Luuke.


Medeklinkers

b - p: Job - Jop
c - ch - k: Cristianne - Christianne- Kristianne
c - ck: Eric - Erick
c - k: Cathelijn - Kathelijn
c - s : Celina - Selina; Lucia - Lusia
cc - kk : Rebecca - Rebekka
ch - g: Brechtje - Bregtje
ch - gg: Macheltje - Maggeltje
d - dt -t: Sjoerd - Sjoerdt - Sjoert
d - t - tt: Dedje- Detje - Dettje
f - ph: Filip - Philip; Josefine - Josephine
h - : Sarah - Sara
ij - j- y: Raijmond - Rajmond - Raymond
j - y: Jolanda - Yolanda
ks - x: Maks - Max
s - z : Wietse - Wietze
t - th: Tomas - Thomas; Jacinta - Jacintha
t - tte: Anet - Anette
w - : Louwrens - Lourens

De s en z en de f en v liggen dicht bij elkaar, daarom zijn Lisa en Liza en Folkert en Volkert eventueel als spellingvarianten te beschouwen.

Medeklinkers kunnen in bepaalde omstandigheden worden verdubbeld zonder dat dit invloed heeft op de uitspraak; enkele voorbeelden zijn Kim - Kimm, Eise - Eisse en Hitjo - Hittjo. Een 'omgekeerd' voorbeeld is Mitchel in plaats van Mitchell, aangezien Mitchell de gebruikelijke spelling is.


Variatiemogelijkheden bij voornamen