Home

Praktische tips bij het kiezen van een naam


De meeste ouders laten zich bij hun naamkeuze leiden door de klank van de naam, eventueel ook door de klank in combinatie met de achternaam (zie de pagina Motieven van ouders bij de naamkeuze). Persoonlijke smaak is hierbij de leidraad en het is dan ook niet mogelijk eenduidige richtlijnen te geven voor een weloverwogen keuze. Enkele overwegingen zijn wel te formuleren. De eerste is de klankharmonie met de achternaam. Men kan bijvoorbeeld beter vermijden dat de laatste klank van de voornaam dezelfde is als de eerste klank van de achternaam. Hierdoor raken beide onderdelen in de uitspraak te veel versmolten. Verder zijn sommigen van mening dat bij een lange achternaam een korte voornaam mooier staat en bij een korte achternaam een wat langere voornaam.

Niet zozeer esthetisch als wel praktisch is de overweging om een kind met een veel voorkomende achternaam een wat minder gebruikelijke voornaam te geven, eventueel als tweede voornaam. Dit maakt de kans op naamgenoten een stuk kleiner en daarmee ook de kans op verwarring. Voor veel voorkomende voornamen verwijs ik naar de pagina Populaire namen vroeger en nu. De top-10 van achternamen in Nederland is: De Jong, De Vries, Jansen, v.d. Berg, Bakker, Van Dijk, Visser, Janssen, Smit en Meijer/Meyer; in België: Peeters, Janssens, Maes, Jacobs, Mertens, Willems, Claes, Goossens, Wouters en De Smet.

Het kan tot verwarring leiden wanneer kinderen binnen een gezin dezelfde initialen hebben. Vooral bij meerlingen is dit lastig, omdat zij ook dezelfde geboortedatum hebben. Wanneer men de eerste letters van de (eerste) voornamen wil laten overeenkomen, kan een tweede of derde naam voor onderscheid zorgen.

Bij het geven van meerdere voornamen doet u er goed aan de initiaalcombinatie kritisch te bekijken. Er kan namelijk een woord ontstaan wanneer de voornamen alleen in initialen weergeven worden. Vooral wanner u drie voornamen wilt geven, kan dit zich voordoen. Ook de combinatie van de initialen met de achternaam kan iets raars opleveren en kan dus beter even gecontoleerd worden.

De meeste ouders zullen bij hun keuze proberen het juiste punt te vinden tussen enerzijds de behoefte iets origineels of misschien zelfs unieks te willen geven en anderzijds de wens om het sociaal acceptabel te houden. Bijna niemand zal het prettig vinden om elke keer wanneer men zich voorstelt, de ander verbaasd te zien opkijken. Aan de andere kant is het wel zo dat we snel aan een naam gewend raken, omdat we geneigd zijn die in sterke mate met de persoon te verbinden.

De voornaam speelt een steeds belangrijkere rol in het sociaal verkeer. Men spreekt steeds vaker met en over elkaar met alleen de voornaam. Dit pleit er wellicht voor om als ouder iets origineels te kiezen. In ieder geval is het een reden veel aandacht te besteden aan de keuze.


Over voornamen