Home

Mooie klank, mooie naam, leuke naam en ongewone/bijzondere naam


Het belangrijkste motief bij de naamkeuze vormt het cluster 'mooie klank' (meisjes 34,0%, jongens 29,5%), 'mooie naam' (meisjes 14,5%, jongens 12,5%) en 'leuke naam' (meisjes 6,8%, jongens 9,8%). Het onderscheid tussen 'mooie klank', 'mooie naam' en 'leuke naam' is door de ouders zelf gemaakt. Enigzins in het verlengde van deze esthetische overwegingen ligt het motief 'ongewone/bijzondere naam' (meisjes 8,7%, jongens 6,6%), hoewel hier de frequentie van voorkomen meer accent heeft.

Nadere analyse laat zien dat Denise, Lisa, Kimberley en Sanne vooral om hun mooie klank gekozen worden, dat Sharon, Esther en Kirsten eerder mooi zijn dan mooi klinken en dat Michelle geldt als leuke naam. Tom, Roy, Daan, Jelle en Niels zijn geliefd om hun mooie klank (het feit dat namen uit één lettergreep bestaan vormt blijkbaar geen hindernis), Daniel moet het hebben van zijn imago als mooie naam (qua lengte een buitenbeentje, evenals Sebastiaan, die ook bij de mooie namen zit) en Bart en Rick worden genoemd als leuke namen. Kevin en Tim zijn leuk en mooi, maar worden niet gekozen om hun mooie klank (voor Tim des te opmerkelijk omdat Tom in die categorie juist goed scoort).

De ouders van Melanie en Nick zaten ernaast met hun inschatting een bijzondere, ongewone naam te hebben gegeven, want beide namen staan in de top-15, Nick zelfs op nummer 3. Overigens zitten er in de categorie 'bijzondere/ongewone naam' vaker unieke namen dan bij de andere motieven, dus veel ouders die dit motief noemen, blijken toch wel een idee te hebben van de populariteit van namen.


Motieven bij voornaamkeuze