Home

De moderne naamgeving


De laatste decennia is de naamgeving ingrijpend veranderd. De vernoemingsgewoonte, die bepaalde dat een kind de naam van een van de grootouders of een tante of oom kreeg, is geen verplichting meer en tegelijkertijd leren we, vooral door de media en ook wel door buitenlandse vakanties, steeds meer 'nieuwe' namen kennen. Overlap tussen traditionele en moderne roepnamen is er dan ook nauwelijks.

Hieronder ziet u een overzicht van naamlijsten uit de periode 1980-2001. Over de periode vóór 1980 zijn geen landelijke gegevens beschikbaar.

– Populaire namen in de periode 1980-1986
– Populaire namen in de periode 1989-1992
– Populaire namen in de periode 1992-1995
– Populaire namen in de periode 1996-2003
– De recentste lijst heeft de Sociale Verzekeringsbank.

Achtergrondinformatie over moderne naamgeving vindt u op Motieven bij de naamkeuze, in het bijzonder de pagina Buitenlandse of Nederlandse naam, en op De naoorlogse periode.


Populaire namen vroeger en nu