Home

Titels van boeken en artikelen over voornamen


Wilt u meer lezen over het onderwerp voornamen, dan kunt u via de pagina's [Nederlandstalige literatuur] en [Engels-, Duits en Franstalige literatuur] titels vinden.

Een uitgebreide naamkundige bibliotheek is te vinden bij het Meertens Instituut.


Nederlandstalige literatuur

Berg, Sj. van den 'Namen. Aaltje, Grietje en de anderen'. In Onze Taal 52 (1983), nummer 6, p. 77-78.

Berkel, G. van, M. Deelstra-Boerhof en S. Horjus, 'Het nieuwste voornamenboek'. Houten 1990.

Bernet Kempers, A.J. 'Voornamen. Hoe komen we eraan? Wat doen we ermee?' Utrecht/Antwerpen 1965.

Blok, D.P. J. Kampers en C.J. Wagemans 'Onze voornaamste voornamen'. Amsterdam 1961.

Boekenoogen, G.J. 'Onze voornamen'. In: Verspreide geschriften van Dr G.J. Boekenoogen, verzameld door Dr. A.A. van Rijnbach uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden 1949 (ook verschenen in: De Gids 54 (1890), p. 448-476).

Damstra, R. (1986b) 'Trends in voornamen'. In: Onze Taal 55 (1986), nummer 10, p. 126-128.

Damstra, R. 'Zogenaamd zogeheten. Voornamen in het dagelijks leven'. 's-Gravenhage 1987.

Daniëls, W. 'De naam is... Over namen en naamgeving'. Utrecht/Antwerpen 1992.

Ebeling, R.A. 'Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik'. Groningen/'s Gravenhage 1993.

Fryske Akademy, 'List fan Fryske foarnammen'

[Gerritzen]

Graaf, J.J. 'Nederlandsche doopnamen naar oorsprong en gebruik'. 's-Gravenhage 1915.

Loeb, E. 'Naam en recht: praktische beschrijving van het naamrecht in Nederland'. Den Haag 1990.

Meijers, J.A. en J.C. Luitingh, 'Onze Voornamen. Traditie, betekenis, vorm, herkomst, en een uitgebreid namenregister'. Amsterdam 1959.

Roorda, P. 'De voornamen van nu. Waarom geven ouders hun kind nu juist die naam?'. Utrecht 1994.

Roos-Rusius, R. 'Voornamen in Baarn'. In: Onze Taal 56 (1987), nummer 9, p.116-118.

Schaar, J. van der, 'Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen'. Assen 1953.

Sierksma, K. 'De traditie der voornamen. Een populair-wetenschappelijke studie op grond van enquête-materiaal'. Naarden 1946.

'Spectrum Voornamenboek'. Samengesteld door dr. J. van der Schaar, bewerkt door drs. D. Gerritzen en dr. J.B. Berns. Eenentwintigste druk. Utrecht 1994.


Engels-, Duits- en Franstalige literatuur

Alford, R.D. 'Naming and Identity: A Cross-Cultural Study Of Personal Naming Practices'. New Haven, Connecticut 1988.

Bach, A. 'Die deutschen Personennamen' (2. stark erweiterte Auflage). Heidelberg 1952.

Besnard, P. en G. Desplanques 'Un prénom pour toujours'. Parijs 1986.

Dunkling, L.A. 'First Names First'. London 1977.

Fleischer, W. 'Die deutschen Personennamen'. Berlijn 1968.

Hanks, P. en F. Hodges 'A Dictionary of First Names'. Oxford/New York 1993.

Seibicke, W. 'Die Personennamen im Deutschen'. Berlin/New York 1982.

Seibicke, W. 'Vornamen'. Frankfurt am Main 1991.


Nederlandstalige publicaties Doreen Gerritzen

Een volledige lijst met publicaties van Doreen Gerritzen vindt u hier. Allereerst is te noemen 'Voornamen. Onderzoek naar een aantal aspecten van naamgeving in Nederland'. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Nijmegen 1998. Meer kunt u lezen in de Samenvatting.


Een deel van dat proefschrift is eerder verschenen in Naamkunde, te weten:

Gerritzen, D. 'Twee revoluties in de persoonsnaamgeving'. In: Naamkunde 26 (1994), p. 207-242.

Gerritzen, D. 'Seksespecifieke kenmerken van voornaamgeving'. In: Naamkunde 28 (1996), p. 107-136.

Gerritzen, D. 'Hedendaagse voornaamgeving in Nederland'. In: Naamkunde 29 (1997), p. 1-30.

Gerritzen, D. 'Motieven bij de keuze van voornamen'. In: Naamkunde 29 (1997), p. 119-143.

Gerritzen, D., G. Bloothooft, F. van Poppel en J. Verduin 'Vernoeming in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1820-1940)'. In: Naamkunde 30 (1998), p. 153-180.


Studies over de (traditionele) naamgeving in een bepaalde regio zijn:

Gerritzen, D. 'Voornamen in Friesland bij de volkstelling van 1947'. In: Friezen. Fryske Nammen 10 (1996), p. 25-36.

Gerritzen, D. 'Voornamen in Zeeland'. In: Zeeland 7 (1998), p. 104-115

Gerritzen, D., G. Bloothooft, F. van Poppel en J. Verduin 'Voornamen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1820-1940)'. In: Naamkunde 30 (1998), p. 1-29.


Over morfologie van voornamen (samenstelling, uitgangen) gaat:

Gerritzen, D. 'Creativiteit bij voornamen. Een historisch overzicht van de naamgeving in Nederland vanuit morfologische perspectief'. In: Nederlandse Taalkunde 4 (1999), p. 205-214


Artikelen in Onze Taal:

Gerritzen, D. 'De betekenis van voornamen'. In: Onze Taal 62 (1993), nummer 9, p. 191.

Gerritzen, D. 'Variatie in voornaamgeving'. In: Onze Taal 62 (1993), nummer 10, p. 225-226.

Gerritzen, D. 'Verandering in de voornaamgeving'. In: Onze Taal 63 (1994), nummer 2/3, p. 49-51.

Gerritzen, D. 'Van Hendrika tot Melanie. Emancipatie in de naamgeving'. In: Onze Taal 66 (1997), nummer 7/8, p. 177.

Gerritzen, D. 'Motieven bij de naamkeuze'. In: Onze Taal 67 (1998), nummer 7/8, p. 196-198.


Tot slot een voornamenboekje:

Doreen Gerritzen 'Voornamen. Een praktische handleiding'. Utrecht 1999 (Uitgeverij Het Spectrum).


Over voornamen