Home

Ton Dekker, Herman Roodenburg en Gerard Rooijakkers (red.)

Volkscultuur
Een inleiding in de Nederlandse volkskunde

Uitgeverij SUN, Nijmegen. ca. 352 blz., ill. ISBN 9061686342. NUGI 644. Prijs ƒ 39,50


Het begrip ‘volkskunde’ roept allerlei associaties op. De een zal meteen denken aan ‘Blut und Boden’-folklore van een ‘foute’ wetenschap in de jaren dertig en veertig van de 20e eeuw, de ander associeert het wellicht met de succesvolle roman fleuve ‘Het Bureau’ door de volkskundige J.J. Voskuil.

Etnologen van het Meertens Instituut hebben voor een breed publiek de actuele stand van zaken van hun aan connotaties zo rijke vakgebied uiteengezet in deze inleiding in de volkscultuur.

Hiermee verschijnt voor het eerst sinds decennia een toegankelijk overzicht van de Nederlandse etnologie in de vorm van een thematisch opgezet handboek. Daarin wordt ruim aandacht besteed an de boeiende geschiedenis van deze discipline waarin het denken over alledaagse cultuur in het Nederland van de 19e en 20e eeuw wordt weerspiegeld.

Centraal in het boek staan de oude en nieuwe theorieën en methoden met betrekking tot ruimtelijke, temporele en sociaal-culturele verschillen die als rode draden door de thematische hoofdstukken heen lopen. De belangrijkste onderzoeksvelden van de hedendaagse Nederlandse etnologie of volkskunde komen in hun onderlinge samenhang aan de orde, zoals materiële cultuur, feesten en rituelen, orale cultuur (vertel- en muziekcultuur) en religieuze cultuur. Elk hoofdstuk is voorzien van beredeneerde literatuuroverzichten wat het boek uitermate geschikt maakt als kritisch onderzoeksapparaat.


Externe publicaties Meertens Instituut