StaatNed Enquête 2018: België


Beste deelnemer,

 

Welkom bij de enquête voor het onderzoek naar de Staat van het Nederlands (StaatNed). We zijn verheugd dat we deze vanaf dit jaar niet alleen kunnen afnemen in het Europese deel van Nederland en het Nederlandstalige deel van België, maar ook in Suriname.

 

Deze enquête bestaat uit vragen over uw taalkeuze in verschillende alledaagse situaties en de talen die u dagelijks om u heen hoort. Het is vooral onze bedoeling te weten te komen wanneer u in deze situaties Nederlands, één of meerdere andere talen, of een combinatie van Nederlands en één of meerdere andere talen gebruikt of anderen hoort gebruiken. Hierbij hoeft u niet telkens aan te geven dat u hier en daar weleens een woord uit een andere taal gebruikt, het gaat er ons om dat u aangeeft wanneer u in een gesprek, een presentatie of een tekst helemaal op een andere taal overschakelt.

 

In dit onderzoek hanteren we het Nederlands vooral als een paraplubegrip. Dat wil zeggen dat we alle mogelijke verschijningsvormen van het Nederlands tot het Nederlands zelf rekenen, of ze nu Standaardnederlands, tussentaal of dialect zijn. Voor de Belgen is dit volkomen duidelijk, voor de Nederlanders en Surinamers niet altijd. Zij beschouwen hun eigen variëteiten soms ook als een aparte taal en daarom krijgen zij in deze enquête vaker de mogelijkheid dat verschil aan te geven.

 

Voor Nederland en Vlaanderen wordt met deze enquête slechts een beperkt aantal situaties opnieuw bevraagd. Omdat Suriname dit jaar voor het eerst op het onderzoek aansluit, wordt daar wel de volledige enquête afgenomen. Afhankelijk van de gegeven antwoorden, zal het invullen van de enquête van Nederlanders en Belgen ongeveer 15 minuten van hun tijd vragen en van Surinamers 30 minuten van hun tijd.

 

Door deze enquête in te vullen, verleent u ons de toestemming om uw gegevens te gebruiken. Indien u jonger bent dan 16 jaar, vragen we u ons aan het eind van de enquête ook het e-mailadres van een ouder of voogd te bezorgen, zodat wij hem of haar hiervoor om toestemming kunnen verzoeken. U kunt uw toestemming om uw gegevens te gebruiken te allen tijde opnieuw intrekken door een e-mail te sturen naar staatned@meertens.knaw.nl met het verzoek uw gegevens te verwijderen.

 

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens volstrekt anoniem, maar vragen u wel om een persoonlijk e-mailadres achter te laten zodat wij u in de toekomst opnieuw kunnen benaderen voor een volgende herhaling van de enquête en het onderzoek. Ook sturen wij u via dit e-mailadres te zijner tijd een verslagje van de voornaamste bevindingen van het onderzoek. Door uw e-mailadres achter te laten, maakt u bovendien kans op één van de twintig taalboeken die onder de deelnemers aan de enquête zullen worden verloot, met dank aan de Taalunie.

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de enquête en u deze niet in de enquête zelf kwijt kunt, dan kunt u hierover altijd een e-mail sturen naar staatned@meertens.knaw.nl.

 

Wij danken u alvast voor uw deelname aan deze enquête en uw hulp om de Staat van het Nederlands verder in kaart te brengen.

 

Met vriendelijke groet,

namens het hele StaatNed-team,

 

Frans Hinskens (Meertens Instituut), Johan De Caluwe (Universiteit Gent), Sita Doerga Misier (Instituut voor de Opleiding van Leraren) en Kevin De Coninck (Taalunie)