Logo Image
Enquȇte 1: Vertrokken Nederlands

For the English version of this survey, click on the link 'English version' at the bottom of this page

 

Beste deelnemer,

 

Welkom bij deze eerste enquête over ‘Vertrokken Nederlands’. Deze enquête is bedoeld voor alle geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen, en voor iedereen die afstamt van Nederlandse of Vlaamse emigranten. Het doel van de enquête is om in kaart te brengen waar moedertaalsprekers van het Nederlands of een in Nederland of Vlaanderen gesproken dialect danwel regionale taal verspreid over de wereld wonen; in welke situaties zij hun moedertaal gebruiken; en of en hoe ze hun moedertaal doorgeven aan de volgende generatie.       

            De enquête wordt uitgevoerd door taalwetenschappers van het Meertens Instituut (een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur), in samenwerking met de Nederlandse Taalunie (de organisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal). Meer informatie over het project is te vinden op de projectwebsite Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch (http://www.meertens.knaw.nl/vertrokken-nederlands/) en via de Facebookgroep Vertrokken Nederlands, waarvoor iedereen zich kan aanmelden: https://www.facebook.com/groups/373691686482941/.

            Wij verwerken uw gegevens anoniem en de informatie wordt alleen voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt. Wel vragen we u aan het einde van deze enquête om uw e-mailadres in te vullen, zodat we u in de toekomst kunnen uitnodigen voor vervolgenquêtes. Ook kunnen wij u op deze manier desgewenst tussentijdse samenvattingen van onze bevindingen sturen.

            Wij stellen uw deelname zeer op prijs, en wij hopen dat deze enquête door veel belangstellenden wordt ingevuld. Wij zijn  tevens op zoek naar medewerkers die bereid zijn  om de rol van ‘burgerwetenschapper’ of ‘citizen scientist’ op zich te nemen en namens ons in het buitenland een netwerk van emigranten aan te leggen waarbinnen de enquête kan worden verspreid, bijvoorbeeld onder ouderen die niet gemakkelijk toegang hebben tot internet, of onder jongeren die slechts weinig of helemaal geen Nederlands spreken. Als u samen met ons als burgerwetenschapper het onderzoek vorm wilt geven, stuur dan een berichtje aan projectleider Nicoline van der Sijs, e-mailadres: post@nicolinevdsijs.nl. Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor overige vragen en opmerkingen.

 

Met vriendelijke groeten, namens het team van Vertrokken Nederlands,

Nicoline van der Sijs

 

 

Het invullen van deze enquête duurt naar schatting 5 à 10 minuten.

English version