Overzicht SAND-data testzin 022 (Er wil niemand niet dansen)

schriftelijke enquête | mondelinge enquête | telefonische enquête

data schriftelijke enquête

Kloekeplaatsantwoorden
geen data schriftelijke enquête voor testzin 022

data mondelinge enquête

Kloekeplaats spreker tekst  
A001p Midsland / Midslân hulpinterviewer[v=022] Komt deuze zin vor in dien dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nou die komt niet voor in ons dialect. [/a] context sound
  informant[a] Gienien wil danse. [/a] context sound
A001q Lies veldwerker1[v=022] Dan komt de volgende zin in het Aasters voor. Der wil net ien net dansje. [/v] context sound
  informant1Ja zo ken je et zegge. [a] Der wol net ien dansje. [/a] context tagging sound
  informant2[a=n] Der wol net ien dansje. Nee.[/a] context sound
  informant2[a=n] Nee.[/a] context sound
  informant1[a=n] Nee. [/a] context sound
A002p West Terschelling / West Skylge hulpinterviewer[v=022] Komt duzze zin voor in dien dialect? Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant[a=n] Maar wij zegge d'r wol gienien dansje. [/a] context sound
A006p Oosterend hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in je dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Iedereen wil dansen.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt ie voor in het dialect? [/v] context sound
  informant[a=n] Nee zo niet.[/a] context sound
B001a Hollum hulpinterviewer[v=022] Komt deuze zin voor in jouw dialect. Er wil niemand niet dansen. Vertaal. [/v] context sound
  informant[a] Iederien wil danse. [/a] Ja. context sound
B004p Schiermonnikoog / Skiermûntseach hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in je dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Er wil gienien dansje. [/a] context tagging sound
B007p Ferwerd / Ferwert hulpinterviewer[v=022] Der wil net ien net dansje. [/v] context tagging sound
  informant[a=n] Nee nee. [/a] context sound
B013b Anjum / Eanjum hulpinterviewer[v=022] Der wol net ien net dansje? [/v] context tagging sound
  informant[a=j] Dat is wel goed. [/a] context sound
B035p Kollum veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] context tagging sound
  veldwerker[a=n] Kon niet he. [/a] context sound
  veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant2[a] Geeneen wil nie danse. [/a] context tagging sound
B041p Visvliet hulpinterviewer[v=022] Ik wil niemand niet dansen. [/v]
Hulpinterviewer spreekt zin verkeerd in: zegt 'ik' ipv 'er'.
context sound
  veldwerker[v] Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Geen een had zin an dansen. [/a]
Informante vertaalt niet letterlijk genoeg: 'Geen een had zin an dansen'.
context sound
B046b Oosterbierum / Easterbierrum hulpinterviewer[v=022] Der wil net ien net dansje? [/v] context sound
  informant[a=n] Der staat een keer der staat net teveele ien [/a] context sound
B052a Beetgum / Bitgum hulpinterviewer[v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Der wol net een dansje. [/a] context tagging sound
  informant[a=n] O ja ja do hest gelijk ja do hest gelijk. [/a] context sound
B062p Bergum / Burgum hulpinterviewer[v=022] Der wol net ien net dansje? [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. Der wol net ien dansje. [/a] context tagging sound
B085c Jorwerd / Jorwert hulpinterviewer[v=022] Der wol net ien net dansje? [/v] context sound
  informant[a=n] Net ien wol dansje. [/a] context tagging sound
B127p Bakkeveen / Bakkefean hulpinterviewer[v=022] Der wil net ien dansje. [/v] context tagging sound
  informant[a=j] Jawol. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Der wol net ien net dansje? [/v] context sound
  informant[a=n] Dat kan net dat is in dubbele ontkenning. [/a] context sound
B128a Waskemeer / De Waskemar hulpinterviewer[v=022] Er wol net ien net dansje. [/v] context tagging sound
  informant[a=j] Das goed. [/a] context sound
C023p Kloosterburen hulpinterviewer[v=022] Kom deze zin in uw dialect voor. [/v] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertale. Er wil geeneen nie danse. [/v] context sound
  informant[a] Ze willen allemaal dansen. Dat mot et zijn. [/a] context sound
  informant[a=n] As je dit in et Gronings zo zegt is et net zo dom als dat et hier staat. [/a] context sound
C029p Warffum hulpinterviewer[v=022] Kom dizze zin veur in oe dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Is geeneen die danse wil. [/a] context sound
  informant[a=n] Nee die komp nie voor. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v] context sound
  informant[a] Is geeneen die met mie dansen wil. [/a] context sound
C041a Leermens hulpinterviewer[v=022] Komt dizze zin veur in joen dialect. [/v] context sound
  hulpinterviewer[v] Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Er is geenein die dansn wil. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Nee zo niet. [/a] context sound
C108p Groningen hulpinterviewer[v=022] Kom deze zinne veur in dien dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand dansn. [/a]
hulpinterviewer had ook al aangegeven dat niemand niet niet voor kan komen.
context sound
C123p Nieuw Scheemda hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in ju dialect. Er wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Is genene die dansen wil. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v]
vertaling is reeds gegeven.
context sound
C146t Langelo hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin in uw dialect voor. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n]. Nee. Die komt niet voor. [/a] context sound
  informant[a=n] Der wil geeneen dansen. [/a] context sound
C148p Paterswolde hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
  veldwerker[v=022] Wat is de vertaling dus de zin er wil niemand niet dansen kwam niet voor. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a] Er is geen een die dansen wil. [/a] context sound
  informant[a] Er is geen een die dansen wil. [/a] context sound
C165p Bellingwolde veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Kom dizze zin veur in dien dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a]
let op vertaling
context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v] context sound
  informant[a] Er is geneine dei niet dansn wil. [/a]
blijkbaar kan de zin dus wel.
context sound
C175p Een hulpinterviewer[v=022] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] der wil geen een dansen. [/a] context sound
C181p Spijkerboor veldwerker[v=022] er wil niemand niet dansen. die vond u niet goed he? dat moet dan zijn der wil geen aine dansen? [/v] context sound
  informant[a] der wil geenain dansen. [/a] context tagging sound
  hulpinterviewer[a] geenaine wil dansen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] komt deze zin voor in joen dialect? vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] wie zeggen der is geenain die dansen wil. [/a] context tagging sound
C192p Onstwedde hulpinterviewer[v=022] Kom dezze zin veur in et dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil geenene dansn. [/a] context sound
D003p Monster hulpinterviewer[v=022] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] er wil geen mens danse. [/a] context sound
E004p Hippolytushoef hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Der is gienien die niet danse wil. [/a] context sound
E008p Schagerbrug hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect? Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a] Er wil gien mens danse. Zalle wij zegge. [/a] context sound
E014a Opperdoes informant[v=022] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
  informant[a] Er wil d'r gienien danse.[/a] context sound
E016p Warmenhuizen hulpinterviewer[v=022] Zin luidt. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Genien wil d'r danse.[/a] context sound
E017p Schoorl hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect? Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=j] Er wul dur gineen nie dansen [/a] context tagging sound
  hulpinterviewer[v=022] Deuze vraag vertale, Aik [/v][/e=022]
Vertaling was al gegeven, vandaar meteen de volgende vraag afgespeeld.
context sound
E031a Oostwoud hulpinterviewer[v=022] Komt deuze zin voor in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Er wil gienien danse. [/a] context sound
E038a Lutjebroek hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in jouw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Er wil niemand danse. [/a] context sound
E051p Schermerhorn hulpinterviewer[v=022] Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Er wil niemand danse. [/a] context sound
  veldwerker[v] Volgens u betekent er wil niemand niet dansen dat ze allemaal willen dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Ja. [/a] context sound
E067q Oost Knollendam / West Knollendam hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in het Knollendams. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Nee. Als je die zin goed leest. Er wil niemand niet dansen. Dus ze danse allemaal. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Zeg deze zin in het Knollendams. [/v] context sound
  informant[a] Er wil niemand met me dansen of andersom kun je zegge iedereen danst. [/a] context sound
E079p Beverwijk hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Niemand wil dansen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Dat niet moet er gewoon uit. Er wil niemand dansen. [/a] context sound
E091p Monnickendam hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Er is niemand om te danse. Nee. [/a] context sound
E092p Marken hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in et Merkers. Vertoal deze zin. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Maar wij zegge niet niemand wou niet danse dat zegge wij niet. [/a]
antwoord hulpinterviewer
context sound
  informant[a] Nee. Er wou helegaar niemand danse. [/a] context sound
E109p Amsterdam hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a] Er wilde niemand meer danse. [/a] context sound
  informant[a] Das een gekke zin toch. [/a]

da s
context sound
E121p Weesp hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect of hoe zou u het zeggen. [/v] context sound
  hulpinterviewer[v] Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand danse. [/a] context sound
E127p Huizen hulpinterviewer[v=022] Komt dee zin veur in et Huizers? Vertaal. Der wil nieman neit dansen. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Nee. Want wij zeggen der wil niemand . Of gieneen wil der dansen. Of der wil nieman dansen. Maar neit der wil niemand neit dansen. [/a] context sound
E130p Eemnes Buiten hulpinterviewer[v=022] Komt deze voor in het Eemnesser dialect en vertaal. [/v] context sound
  hulpinterviewer[v] Er wil neimand neit dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil niemand danse. [/a] context sound
  informant[a] Ja die niet wordt er niet tussen gezet. [/a] context sound
E134p Katwijk aan den Rijn hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  hulpinterviewer[v] Betekent dit is iedereen aan het danse of is niemand aan het danse?[/v] context sound
  informant[a] Der wil gien ien met je danse.[/a]
Geen antwoord op de komt voor vraag.
context tagging sound
E147a De Kwakel hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Er wil niemand met me danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Nee. [/a] context sound
E170p Zoeterwoude hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect? Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. Der wil niemand danse. [/a] context sound
E183p Kamerik hulpinterviewer[v=022] Komt de volgende zin in het kameriks voor en vertaal hem er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a] Er wil niemand danse.[/a]
Geen antwoord op de komt voor vraag.
context sound
E192p Utrecht hulpinterviewer[v=022] Komp het volgende zinnegie ook voor in et Utrechts. Vertaal. Der wil geen mens niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee der wil geen mens danse. [/a] context sound
E206p Boskoop hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in et Boskoops. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil geen mens danse. [/a] context sound
  veldwerker[v=022] Hier hadden we er wil niemand niet dansen. Komt dat als zodanig voor. Of er wil geen een niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Dat niet dat hoor je hier niet. [/a] context sound
  veldwerker[v] Want iets als nooit geen. Er wil nooit geen mens dansen. Kan dat. [/v] context tagging sound
  informant[a] Dat ken wel ja. [/a] context sound
  informant[a] Ik heb niets geen zin om te danse. [/a] context sound
  veldwerker[v] En nooit wil der geen mens dansen. [/v] context sound
  informant[a] Nee dat klinkt weer anders. [/a] context sound
  veldwerker[v] Wat betekent die zin volgens u. [/v] context sound
  informant[a] Nooit wil der iemand dansen. [/a] context sound
F002p Hindeloopen / Hylpen hulpinterviewer[v=022] Er wil nimmen naat danse.[/v] context sound
  informant[a=n] Der wil geeneen dansje dat naat dat moet furt. [/a] context tagging sound
F013p Heerenveen hulpinterviewer[v=022] Der wol net ien net dansje? [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
F022p Makkinga / Makkingea hulpinterviewer[v=022] Er wil niemand niet dansen? [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Er wil geenene nie dansen. [/a] context tagging sound
  informant[a=n] Der wilt gieniene dansen. [/a] context sound
F036q Rijs / Riis hulpinterviewer[v=022] Er wil niemand niet dansen? [/v] context sound
  informant[a] Nou das in zin van niks. [/a] context sound
  informant[a=j] Er wol net ien net dansje. [/a] context tagging sound
F038p Lemmer / De Lemmer veldwerker[v=022] Der wol net een net dansje? [/v] context sound
  informant[a=n] Der wol net een dansje. [/a] context sound
  informant[a] Nee nee nee. [/a] context sound
F042p Wolvega hulpinterviewer[v=022] Er wil geeniene niet dansen? [/v] context tagging sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
F051p Diever hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil geen iene dansen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Er wil niemand niet dansen. Dat komt niet voor hier. Er wil geen iene dansen zeggen wij dan. [/a] context sound
F056p Oldemarkt veldwerker[v=022] Komt voor er wil geen ene nie dansen?[/v] context sound
  informant[a=n] Nee nee nee.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=n] Nee niet zo nee der wil geen iene dansn.[/a] context sound
F060p Steenwijk hulpinterviewer[v=022] Komt dese zinne veur in uw dialect? Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Wil geen een. Nee da komt niet veur dat zeggn ze in dialect niet. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v] context sound
  informant[a=n] Wil geen ene met u danse. [/a]
Informante vertaalt iets te vrij.
context sound
F070p Giethoorn hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen? [/v] context sound
  informant[a] Zie hadden gien een van allen zin om te dansn. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Er wil gieniene dansen. [/a] context sound
  informant[a] D'r wil gieniene dansen context sound
  informantof ze hadden gienien van alle zin. [/a] context sound
F077p Urk hulpinterviewer[v=022] Komt dizze zin vuur in je dialect? Vertoal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Gieniene wil er daansen.[/a] context sound
F087p Staphorst hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal context sound
  hulpinterviewerer wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a] Der is der geen ene die as nie danse wil.[/a] context sound
  informant[a=n] Der wil der geen ene niet dansen maar dat betekent dat iederene wil dansen.[/a] context sound
F102a Wezep hulpinterviewer[v=022] Kom dizze zin veur in oe dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Der was genene die nie dansn wol. [/a] context sound
  informant2[a=n] Nee zo zegge wie dat niet. Maar wie zeg. [/a] context sound
F107a Wechterholt hulpinterviewer[v=022] Komt deze zinne ook in dialect veur? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand met mi dansen. [/a] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand dansen. [/a] context sound
F112p Epe hulpinterviewer[v=022] Kom dizze zin veur in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant2[a=n] Der wil niemand dansn. [/a] context sound
  veldwerker[v] Dus op deze manier kan het niet. [/v] context sound
  informant1[a=n] Nee. Da zegge wulle nie. [/a] context sound
F121p Spakenburg hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Gien een wil d'r dansen context sound
  informant[a] Gisteren kuierde die dooret park [/a]

door et
context sound
  informant[a] gien een wil d'r dansen context sound
  informant[a=n] [/a] context sound
  hulpinterviewerDus dat komt niet voor. Dee dubbele ontkenning. [/v] context sound
F142p Nijkerk hulpinterviewer[v=022] En komt deze zin veur in ons dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Wil je dat ook even vertalen. [/v] context sound
F149p Hoog Soeren hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. Wiele zegge wel der wil niemand met me dansen. [/a]
Informante zegt dat zin niet voorkomt maar vertaalt vervolgens iets te vrij: 'Der wil niemand met me dansen'.
context sound
F161p Gorssel hulpinterviewer[v=022] Kumt deze zinne veur in uw dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Dur wil geen mense dansen. [/a] context sound
F171p Lunteren hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a] Der wil geen mens danse.[/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Er wil niemand nie danse dat wil zegge ze wille allemaal danse der wil niemand nie danse.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Betekenis wil iedereen danse of wil niemand danse?[/v] context sound
  hulpinterviewer[a] Er wil niemand danse dan wil der geen mens danse maar er wil niemand nie danse dan wille ze allemaal danse.[/a] context sound
F174p Beekbergen hulpinterviewer[v=022] Komt dese zin veur innet plat? Vertaal innet plat? Er wil niemand niet dansen. [/v]

in et
context sound
  informant[a=j] Er wil niemand nie danse. Ja. Komt gewoon veur. [/a] context tagging sound
  informant[a=n] Der wil niemand dansn. Maar niemand nie die combinatie kan niet. [/a]
Hier zegt informant dat zin niet kan voorkomen maar eerder - op seconde 1724 - zei hij dat het wel kon.
context sound
F178p Brummen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Ze wilt nie dansen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v] context sound
F204p Doesburg hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand danse niet hoort er niet bij.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v]Wat betekent deze zin dan er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a]Niemand het er zin in om te danse.[/a] context sound
G001b Appelscha / Appelskea veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen is tweeentwintig kije dat in het Stellingwerfs ook zo zegge? [/v] context sound
  informant[a] Zie wij zeggen dat anders ik zeg dat er wil geeniene niet dansen. [/a]
Informant geeft in vervolg aan dat de betekenis is dat er niemand wil dansen.
context tagging sound
G001p Bovensmilde hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] er wil geen iene dansen. [/a] context sound
G006p Hooghalen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee dat komt bij ons niet voor he. Er wil geen een dansen. [/a] context sound
G007p Rolde hulpinterviewer[v=022] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] nee. er wil niemand niet dansen? der wil geen een dansen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] het komt dus niet voor? [/v] context sound
  informant[a=n] nee. [/a] context sound
G009p Gasselte hulpinterviewer[v=022] Er wil niet een niet dansn. [/v]
Hulpinterviewer spreekt 'Er wil niet een niet dansn' in terwijl er 'Er wil niemand niet dansen' staat. Later (seconde 2096) leest hulpinterviewer zin alsnog goed voor.
context sound
  hulpinterviewer[v] Het is er wil niemand niet dansn. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil geen een dansn. [/a] context sound
G039p Roswinkel hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin in oes dialect veur in oes taal veur er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Dat zegge we toch nie er wil niemand nie danse.[/a] context sound
  informant[a] Der wil gien einen dansen.[/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Des nie eine die danse wul.[/a] context sound
G055p Zuid Sleen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil geen ien met mij dansen of der wil geen ien dansen. [/a] context sound
G058p Emmen hulpinterviewer[v=022] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] der wil geen iene dansen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] er wil niemand niet? [/v] context sound
  informant[a=n] nee dat is dubbel. [/a] context sound
G062a Emmer Compascuum hulpinterviewer[v=022] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal... [/v] context sound
  hulpinterviewer[v] er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] er wil geen ene dansen. [/a] context sound
G080p Erica hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil geen iene dansen. [/a] context sound
G081a Klazienaveen hulpinterviewer[v=022] komt deze zinne voor in joen dialect? vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] der wil geen iene dansen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] en dan niemand niet dat kan niet? [/v] context sound
  informant[a=n] nee dat kan niet. [/a] context sound
G081c Zwartemeer hulpinterviewer[v=022] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] er wil niemand met mij dansen. [/a] context sound
  veldwerker[v] maar zoals het hier staat komt het niet voor. [/v] context sound
  informant[a] komt me wel vreemd voor. [/a] context sound
  informant[a] er wil geen een met mij dansen zou ik dan zeggen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] der wil geen iene dansen. [/a] context sound
  informant[a] der wil geen iene dansen. [/a] context sound
G094p Gramsbergen hulpinterviewer[v=022] komt deze regel voor in het plat. vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] der wil geen iene danse. [/a] context sound
G095p Coevorden veldwerker[v=022] Komt voor er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=n] Nee nee.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022]Komt deze zin in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Ja maar dat niet dat komt er dan bij ons vaak niet veur der wil niemand dansen of der wil gien ene dansen.[/a] context sound
G140b Sibculo veldwerker[v=022] Kun je niet zeggen er wil geen mens niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=n] Nee niet niet der achter.[/a] context sound
  informant[a] Niemand niet dansn dan zeg je gewoon iedereen wi dansn.[/a] context sound
  veldwerker[v] En geen mens niet komt niet voor?[/v] context sound
  informant[a=n] Nee.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] komt deze zin in het dialect voor vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=n]Nee geen ene wil dansn.[/a] context sound
  veldwerker[v] Niet er wil geen ene niet danse?[/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Er wil geen ene nie danse er wil niet ene danse.[/a]
De hulpinterviewerherhaalt de zin nog een paar maal waaruit blijkt dat dat de goede vertaling van de zin is.
context sound
  hulpinterviewer[v] Betekent dit niemand wil dansen of iedereen wil dansen?[/v] context sound
  informant[a] Niemand wil dansn.[/a] context sound
G171p Vriezenveen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur innet Veens. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v]

in et
context sound
  informant[a=n] Nee. Niemand niet dat is geen goed Veens. Nee. Der wil nims danse da kun je zegge. [/a] context sound
G177p Ootmarsum hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Er wil geen ene dansen. [/a] context sound
  informant[a] Niemand niet dat ken niet [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Maar dat wordt hier wel eens zegd. Der wil geen een nich dansen. context tagging sound
  informant[a=j] Der wil geen een dansen. Je kunt ook zeggen. Der wil geen een nich dansen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Bij ons hoor je dat dubbele niet. Wat dus positief zou moeten uitpakken maar ze bedoelen het dan gewoon negatief. [/a] context sound
G180p Rossum hulpinterviewer[v=022] Kenst du deze zin. Ast nich zo is moet muddet beter zeggen. Der wil nums nich dansen. [/v]

as t mud de t
context sound
  informant[a=j] Der wil geen een nich danse. [/a] context tagging sound
G181q Noord Deurningen hulpinterviewer[v=022] komt deze zin voor in uw dialect? vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] der wil geen een meer dansen. der wil geen een dansen. [/a] context sound
  veldwerker[v] maar dat niemand niet dat komt hier niet voor? [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] niemand niet nee. [/a] context sound
G198p Enter hulpinterviewer[v=022] Kom disse zin veur in dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil geen ene danske. Nee [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/a] context sound
  informant[a] Er wil geen ene danse. [/a] context sound
G211p Losser hulpinterviewer[v=022] Kumt deze zin in uw Lossers dialect veur. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Dat segge wie anders. Der wil geen een dansen. [/a] context sound
G255p Eibergen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in dialect en vertaal. Er wil niemand der wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil der geen ene dansen. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Der wil geen mense dansen. [/a] context sound
G257p Haaksbergen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin ook in et dialect veur. Er wil nums nich danse. [/v] context sound
  informant[a] Ja da kump wel veur. [/a] context sound
  veldwerker[v] Wat betekent dat. [/v] context sound
  informant[a] Wil der gene meer danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal dat ook eens even. [/v] context sound
  informant[a] Der wil nums meer danse. [/a] context sound
G280p Groenlo hulpinterviewer[v=022] Komt deze zinne veur in et platte vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=n] Der wil geen mense dansm nee komt niet voor zoals die der staat.[/a] context sound
  informant2[a] Der wil der geen ene danse.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Betekent dit iedereen danst of niemand danst?[/v] context sound
  informant[a] Niemand danst geen mense danst.[/a] context sound
H013p Oostkerke veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansn. [/v] context sound
  informant3[a] T wil geenenen dansn. [/a]
irrelevant antwoord
context sound
  veldwerker[v] en nie van t wil geenenen nie dansn? [/v] context sound
  informant3[a] nee [/a] context sound
H016p Oostende veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant3[a] Tnwil niemand dansn.[/a]

t n wil
ben wel niet zeker van partikel. maar wordt precies duidelijker herhaald zij het met onvolledige zin op sec.631
context sound
  informant1[a] Terwil geeneen dansn.[/a]

ter wil
context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] A ie wil nievers dansn.[/a] context sound
  informant1[a=n][/a] context sound
  informant3[a=n][/a] context sound
H036p Brugge veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant1[a=j] Tengoa niemand nie dansn.[/a]

t en goa
hier met negatiepartikel maar straks weer zonder
context tagging sound
  informant1[a] We goan nie zeggen tgoa niemand dansn.[/a]

t goa
context sound
  informant1[a=j] Tgoa niemand nie dansn.[/a]

t goa
context tagging sound
H046p Nieuwpoort veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant4[a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
context sound
  informant1[a=n][/a] context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant4[a] Ne wil nowerst dansn.[/a] context sound
  informant1[a=n][/a] context sound
H054p Gistel veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=n] t wil niemand dansen. [/a] context sound
  informant1[a=j] ja me zegge z alletwee wel. t wil niemand nie dansen. [/a] context sound
  informant1[a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
H071p Hertsberge veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
context sound
  informant2[a=j] Joat twil niemand nie dansn.[/a]

joa t t wil
context tagging sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] Wil nieverst dansn.[/a] context sound
  informant1[a=j] Ie wil nievers nie dansn.[/a] context tagging sound
H081a Bray Dunes / Bray Duinen veldwerker2[v=022] Personne ne veut danser.[/v] context sound
  informant1[a] Tis niemand die wilt dansn.[/a]

t is
context sound
  veldwerker1[v] Twil niemand nie dansn.[/v] context sound
  informant1[a] Twil niemand nie dansn. Ilnya personne qui veut danser.[/a]

t wil
betrouwbaar of gewoon nagezegd? verderop zegt de informant heel expliciet 'neen'
context tagging sound
  informant1[a] Tis niemand die wilt dansen.[/a]

t is
dit is de constructie die de informant spontaan gebruikt.
context sound
  veldwerker2[v] Tenwil niemand nie dansen.[/v] context sound
  informant1[a=n] Dat zeggenkik niet nee.[/a]

zeggen k ik
context sound
H084p Veurne veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant1[a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
context sound
  informant3[a=n][/a] context sound
  informant2[a=j] Baja. Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
context tagging sound
  informant1[a=n][/a]
protest van de anderen en informant komt op zijn ja oordeel terug
context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant3[a] Ewil nievers dansn.[/a] context sound
  informant2[a] Ewil nowers dansn.[/a] context sound
  informant1[a=n][/a] context sound
  informant3[a] Ewil nooit nowers dansn.[/a]
dit lukt wel
context sound
H108p Diksmuide veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
context tagging sound
  informant1[a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a=j] E wil nievers nie dansn.[/a] context tagging sound
H116p Torhout veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] t wil niemand nie dansen. [/a]
meningsverschil met andere informanten. Uiteindelijk zegt ook informant twee dat de vorm heel zeldzaam is.
context tagging sound
  informant3[a=n] Nie gebruikeme wieder nie voor den tweede keer. [/a]

gebruike me
context sound
  informant3[a=n] Niemand wiltr dansen. [/a] context sound
  informant1[a=n] t wil niemand dansen ja. [/a] context sound
  informant1[a=n] die nie zeggeme wieder nie. [/a] context sound
  informant2[a=j] Ik zeggen dat allez how. t wil niemand nie dansen. [/a]
meningsverschil met andere informanten. Uiteindelijk zegt ook informant twee dat de vorm heel zeldzaam is.
context sound
  informant2[a] t is geen geijkte term nee. k peis da ook nie. [/a] context sound
H123p Tielt veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] Tnwil nui niemand dansen.[/a]

t n wil
context sound
  informant2[a] Aja mer wilteret hier nui niemand nie dansen?[/a]

wilt er et
in alle andere constructies die hier worden aangehaald blijft de niet echter weg. voorzichtig dus met interpretatie
context sound
  informant2[a] Wilteret hier nui niemand dansen?[/a]

wilt er et
context sound
  informant2[a=n] We goan nie zeggen nie dansen.[/a]
hier dus een expliciete ontkenning hoewel zelfde informante de constructie één keer met niet heeft herhaald
context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] Ie wil nieverst dansen.[/a] context sound
  informant2[a=n][/a] context sound
I002p Oostvoorne hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect er wil geen mens nie danse?[/v] context sound
  informant[a=n] Dat is dubbel nee dat is wel dus nee hoor er wil geen mens danse
De informant antwoord nu dat de zin niet kan maar even later blijkt de zin toch te kunnen.
context sound
  hulpinterviewer[v]Wat betekent deze zin?[/v] context sound
  informant[a] Er wil geen mens nie danse wil dat zegge dat iedereen wil danse.[/a]
In tengestelling tot het vorrige antwoord blijkt dat de zin dus wel voorkomt.
context sound
I019p Ouddorp hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil geen mense niet danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Betekent dit niemand danst of iedereen danst. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a] Geen mens danst dan. [/a] context sound
I023p Dirksland hulpinterviewer[v=022] Kom deze zin voor in uw dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil geen mens dangse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Nee kom nie in het dialect voor. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v] context sound
  informant[a] Er wil geen mens dangse. [/a] context sound
I049p Zierikzee hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertale er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=n] Wat der wil niemand niet dansen ja der wil geen mens danse.[/a]
Er wordt niet expliciet antwoord gegeven op de komt-voor vraag maar uit de verontwaardiging waarmee de informant de zin herhaalt blijkt dat de zin niet gebruikelijk is in het dialect.
context sound
I054p Stavenisse hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a] Der wil geen mens danse.[/a]
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag maar verderop wel.
context sound
  hulpinterviewer[v]Betekent dit dat niemand danst of dat iedereen danst[/v] context sound
  informant[a=n] Die regel is eigenlijk fout he niemand niet danse.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Ze willen het allemaal a je goed leest?[/v] context sound
  informant[a=n] Oh ja er wil niemand niet dat is waar.[/a]
Met klemtoon op niet is de zin wel goed en betekent hij dus dat iedereen wil dansen.
context tagging sound
I057p Steenbergen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a=n] Nee we zoude zegge er wil geen mens danse.[/a] context sound
I061p Oostkapelle hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin vo in je dialect wil je vertale er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a] Der wil geen mens danse.[/a]
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag.
context sound
  hulpinterviewer[v] Betekent dat noe dat iedereen aant danse is of dat er geen mens aant danse is?[/v]
aan t aan t
context sound
  informant[a] Der zunder wel danse maar der wil geen mens danse.[/a]

zun der
context sound
I069p Goes hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a=n] Nee.[/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Der wil niemand danse.[/a] context sound
I074p Scherpenisse hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in ons dialect vertaalt en eens er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a] Der wil geen mens danse.[/a]
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag.
context sound
I118p Ossendrecht hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal context sound
  hulpinterviewerer wil niemant niet dansen?[/v] context sound
  informant[a] nee er wil geen mens danse context sound
  hulpinterviewer[v]Betekent dit iedereen danst of niemant danst?[/v] context sound
  informant[a] niemant danst [/a] context sound
  informant[a=n] Er wil geen mens nie danse da zegge we nie er wil geen mens danse.[/a] context sound
  veldwerker[v=022] Kun je zeggen er wil geen mens niet dansen? context sound
  informant[a] Nee er wil geen mens dansen.[/a]
Niemand niet kan niet in de betekenis van niemand het is onduidelijk of het in de betekenis van iedereen wel kan.
context sound
I123p Oostburg hulpinterviewer[v=022] Er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=j] Er wil geen mens nie danse.[/a] context tagging sound
  veldwerker[v] Wat betekent deze zin?[/v] context sound
  informant[a] Der wil geen mens dansen.[/a] context sound
  veldwerker[v=022] Komt voor er wil geen mens niet dansen?[/v] context sound
  informant [a=n] Nie danse nee der wilde geen mens dansen.[/a] context sound
I137p Hoek hulpinterviewer[v=022]Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=n] Der wil geen mens dansen maar nee.[/a] context sound
I142p Hulst hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Er wil niemand nie danse.[/a] context tagging sound
  hulpinterviewer[v] Betekent deze zin iedereen danst of niemand danst?[/v] context sound
  informant[a] Niemand.[/a] context sound
I148p Doel veldwerker[v=022] D'r wil niemandnie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=n] Dr wil geenenen gaan dansen. [/a] context sound
  informant2[a=n] Dr wil geenenen dansen. [/a] context sound
  informant3[a=j] Dr wil niemandnie dansen. [/a]

niemand nie
context tagging sound
I156p Sint Laureins veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
  informant1[a=n] tewil niemand dansen. [/a]

t en wil
negatiepartikel ook in nagesprek geobserveerd (bij mijn weten niet op opname helaas). Wel discrepantie met vorige vraag.
context sound
  informant3[a=n] tewil niemand met ons dansen. [/a]

t en wil
context sound
I158p Eeklo veldwerker[v=022] Dr wil iemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
  informant2[a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] context sound
I163p Oosteeklo veldwerker[v=022] D'r wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] 't wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
I168c Koewacht Be veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant3[a=j] Dr wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
I175p Sint Niklaas veldwerker1[v=022] Dr wil niemandnie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] Dr wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
  informant1[a] Dr wil genenenen dansen. [/a] context sound
  informant2[a] geenenen _ geenenen ja [/a] context sound
  veldwerker1[v] zoude dan kunnen zeggen. der wil genenen nie dansen? [v] context sound
  informant1[a] ja da kunde zeggen [/a]

kun de
zie nagesprek; mogelijkheid wordt daar ontkend, en komt ook hier niet overtuigend over
context sound
  veldwerker1[v] wa betekent die zin dan [/v] context sound
  informant1[a] datter niemand wilt dansen he [/a]

dat der
context sound
  informant2[a] ja geenenen nie dansen ja? [/a]
zie nagesprek; mogelijkheid wordt daar ontkend, en komt ook hier niet overtuigend over
context tagging sound
  veldwerker1[n] [v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a] Tr wil nooit niemand dansn. [/a] context sound
  informant2[a=j] Dr wil niemand nie dansn he. [/a] context tagging sound
  informant2[a] Geenenen da wordt ook gezegd ja. [/a] context sound
  veldwerker1[v] en dr wil geenenen nie dansen? [/v] context sound
  informant1[a] Nee [/a] context sound
I178p Beveren informant3[v=022] Dr wilter niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] Dr wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
I183a Oostveld veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
  informant1[a=j] Dr wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
I187p Aalter veldwerker[v=022] t wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
I193p Lovendegem veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] t wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
I202p Oostakker veldwerker[v=022] Dr wil niemandnie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] Dr wil niemand nie dansen. [/a] context tagging sound
  informant1[a=j] Tr wil niemand nie dansen. [/a] context sound
I204p Zaffelare veldwerker[v=022] Dr wil niemandnie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] t is niemandnie die wilt dansen. [/a] context tagging sound
  informant1[a=j] Dr wil niemandnie dansen. [/a] context tagging sound
I208p Lokeren veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a] Dr wil geenenen dansn. [/a] context sound
  informant1[a] K en em nieveranst nie geziene. [/a] context tagging sound
I241p Gent veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansn. [/v] context sound
  informant2[a=j] T wil niemand nie danse. [/a] context tagging sound
I251p Laarne veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] Te wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
  informant3[a=j] t en danstij niemand nie. [/a]

danst ij
verdubbeling expletief
context tagging sound
I257p Berlare veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a] wilter nu niemand geen dansken doen? [/a]

wilt er
context sound
  informant1[a=j] Dr wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
I260p Moerzeke veldwerker[v=022] D'r wil niemandnie dansen. [/v] context sound
  informant2[a] der wilter geenenen dansen jong. [/a]

wilt er
context sound
I264p Sint Gillis Bij Dendermonde veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] Do wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
I274p Malderen hulpinterviewer[v=022] Der wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=j] Ja der wil niemandni danse. [/a]

niemand ni
Vraag op einde hernomen.
context tagging sound
  veldwerker[v=022] Betekent dat dan dat iedereen wilt danse of dat niemand danst? [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=022] We gebruike hier foutief een dubbele ontkenning die een bevestiging is. [/a] context sound
K005p Rotterdam hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a=n] Zo zegge wij dat niet hier denk ik er wilde niemand niet danse er wilde niemand eens danse.[/a] context sound
K023p Lopik hulpinterviewer[v=022] Komt deuze zin veur in jullie dialect. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Kom nie voor. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Der wil niemand danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v] context sound
K039p Culemborg hulpinterviewer[v=022] Kom deze zin veur in ons dialect? [/v] context sound
  hulpinterviewer[v] Er wil niemand nie danse. Vertaal. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand danse. [/a] context sound
K080p Geldermalsen veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Da komt bij ons nie voor die zin. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Niemand wil der danse. [/a] context sound
K096p Sliedrecht hulpinterviewer[v=022] Kom deze zin voor in uw dialect. Er wil nieman niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Iedereen wil danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Kan wel. context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v] context sound
  informant[a] Der was niemand die danse wou. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Der wil niemand nie danse. [/a] context sound
K124a Moerdijk veldwerker[v=022] Er wil niemand niet danse komt dat voor of niet?[/v] context sound
  informant[a] Nee dat komt niet voor.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a=n]Komt bij ons niet wij danse vandaag nie of zo.[/a] context sound
  informant[a] Er wil niemand me mij danse.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v]Betekent dit niemand danst of iedereen danst?[/v] context sound
  informant[a] Ja niemand.[/a] context sound
K124p Strijen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Er wil niemand nie danse er wil niemand op de vloer dus.[/a] context tagging sound
  informant[a=n] Ja zo is het bij ons er wil niemand danse er wil niemand niet danse dat is niet er wil niemand danse.[/a] context sound
K131p Waspik hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=j] Er wil niemand nie danse da komt wel in ons dialect veur. [/a] context tagging sound
K147p Vlijmen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a] Er wil niemand meer danse of da wil geen man meer danse.[/a]
Er wordt geen antwoord gegeven op de komt voor vraag.
context sound
K152p Fijnaart veldwerker[v=022] Komt voor er wil geen mens nie danse?[/v] context sound
  informant[a=j] Ja iedereen wil danse er wil niemand niet danse.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect vertaal er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand niet danse dus ze wille allemaal danse.[/a] context tagging sound
  hulpinterviewer[a] Der wil geen mens context sound
  hulpinterviewer[a=n] Der wil niemand niet danse maar wij zegge die niet toch nie.[/a] context sound
K182p Gilze veldwerker[v=022] Kan u nog eens vertale er wil niemand nie danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil niemand danse. [/a]
In eerste instantie lijkt het erop dat de zin niet voor kan komen (steeds 'a=n' getranscribeerd), maar na doorvragen blijkt dat het best kan - in de zin 'Der wil geen mens nie danse' ('a=j' seconde 225 en 227).
context sound
  hulpinterviewer[a=n] Of der wil geen mens danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Der wil geen mens nie danse. [/a] context tagging sound
  informant[a=j] Ja geen mens nie. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin ook veur in u dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v]
Deze vraag komt terug in nagesprek (seconde 203 cd 2).
context sound
  informant[a=n] Er wil niemand danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Betekente da iedereen danst of datter niemand danst. [/v]

betekent e dat er
context sound
  informant[a] Datter niemand wil danse. [/a]

dat er
context sound
K183p Tilburg veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] context tagging sound
  hulpinterviewer[a=j] Da komde bij ons tegen. [/a]

kom de
context sound
  informant[a=j] Ja. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt deze veur in uw dialect. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v] context sound
  informant[a] Er wil niemand danse. [/a] context sound
K189b Nieuwmoer veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansn. [/v] context sound
  informant1[a=n] Er wil geen man danse. [/a] context sound
  veldwerker[v] en nie geen man nie dansen? [/v] context sound
  informant1[a=n] Nee. Er wil geen man danse. [/a] context sound
  veldwerker[v] Hij is nieverast nie naar toe geweest. [/v] context sound
  informant1[a=n] E is nergens naar toe geweest. [/a]
verderop wel negative concord met 'nergens' in spontane spraak
context sound
K190p Zundert hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a] Der wil niemand me me danse. [/a]
informant verstaat zin niet en zin wordt door hulpinterviewer verkeerd herhaald
context sound
K192p Meer veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant3[a] Dr wilt geen man danse. [/a] context sound
  informant3[a] Tr wilt geen man danse. Die nie da _ [/a] context sound
  veldwerker[v] en k heb em nog nooit gezien? [/v] context sound
  informant1[a] Tieë ebbekik nog nooit nie gezien ze. [/a]

eb ek ik
context sound
  informant2[a] Tie emmek nu nog nooit gezien. [/a]

em ek
context sound
K209p Sint Lenaarts veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant3[a] Dr wilt geen man danse. [/a] context sound
  informant3[a] K eb em nieveranst nie gezien. [/a]
'ieverans nie' verderop bevraagd maar blijkbaar alleen mogelijk in vraagzinnen
context tagging sound
  informant3[a] Asse dan een vraag stelle dan zeggeze edem ieverans nie gezien he. [/a]

a ze zegge ze ed em
context sound
K211p Weelde hulpinterviewer[v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=j] Dat wordt zo gezegd. [/a] context sound
  informant[a] Niemandni danse. [/a]

niemand ni
context tagging sound
K221p Kapellen veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant3[a] Nu wiltr genenene danse. [/a] context sound
  informant1[a=j] De wilt niemand nie danse. [/a] context tagging sound
  informant3[a] komterier man op de vloer? [/a]

komt er ier
'man' wordt als stofnaam gebruikt
context sound
  informant1[a] Ik heb die nieverans nie gezien. [/a]
let ook op ongemarkeerd gebruik 'die'
context sound
K229p 's Gravenwezel veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] De wilt niemand nie danse. [/a] context tagging sound
K235p Beerse hulpinterviewer[v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant2[a] Do wil geen man danse. [/a] context sound
  veldwerker[v] Der wil gee man ni danse. [/v] context sound
  informant3[a=n] Gee man ni? Nee nee. [/a] context sound
K240p Arendonk informant[v=022] Ter wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a] Der wil geen man ni danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Der wil niemanni danse da zou wel kunne mar geen man zounze misschien meer. [/a]

nieman ni zoun ze
context tagging sound
K244p Antwerpen veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] Dr is niemand nie die wilt danse. [/a] context tagging sound
K258p Zandhoven veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] Niemand wilt nie danse. [/a] context tagging sound
  informant1[a] Of de wilt geen man danse. [/a] context sound
  informant2[a] De wilt iemand nie danse. [/a] context sound
  informant2[a] E kan nieverans nie hene. [/a] context sound
K274a Sint Jozef Olen informant[v=022] Ter wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context tagging sound
  hulpinterviewer[a=j] Daa wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
context sound
  informant[a] De wilt iemandni danse. [/a]

iemand ni
Enkel informant gebruikt deze vorm in plaats van niemand. Hulpinterviewer zegt gewoon niemand.
context sound
K276p Mol hulpinterviewer[v=022] Daar wilt niemand ni danse. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Geen man wilter danse. [/a]

wilt er
context sound
K278p Lommel veldwerker[v=022] Er wil niemandni danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wilt niemand danse zo zounwe da zegge of niemand wilt ni danse. [/a]

zoun we
context sound
K291p Lier veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] Dr wilt niemand nie danse. [/a] context tagging sound
K309p Tongerlo informant[v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  hulpinterviewer[a=j] Der wilt niemandni danse ja. [/a]

niemand ni
context tagging sound
K320p Willebroek veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] De wilt niemand nie danse. [/a] context tagging sound
K330p Mechelen hulpinterviewerEh. [v=022] Er wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=j] Daar wilt niemandni danse. Ja da kan. [/a]

niemand ni
Vraag op einde hernomen.
context tagging sound
  veldwerker[v=022] Ge zegt niemand ni dan betekent da _. [/v] Niemand. context sound
  hulpinterviewer[a] Daar komt niemandniookni. [/a]

niemand ni ook ni
context sound
K339p Heist op den Berg veldwerker[v=022] Dr wil inemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] Do wil niemand nie danse. [/a] context tagging sound
K349a Wolfsdonk informant[v=022] Er wil niemandni danse. [/a]

niemand ni
context sound
  hulpinterviewer[a=n] Der wilt iemandnie danse. [/a]

iemand ni
context sound
K353p Tessenderlo hulpinterviewer[v=022] Er wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a] Er wilt niemand danse. [/a] context sound
  informant[a=j] Er wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
context tagging sound
  hulpinterviewer[a] En ik zou zegge der wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
context sound
L034p Didam hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal. Er wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand _. Er wil gee mens danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Er wil niemand danse kan ook. [/a] context sound
L038p Kilder veldwerker[v=022] Vertaal er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a] Der wil geen mens danse.[/a] context sound
  veldwerker[v] Komt voor der wil geen mens niet dansen?[/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Nee niet.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in ul dialect er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=j] Der wil geen mense nie danse.[/a] context tagging sound
L054p Druten hulpinterviewer[v=022] Kump deze zin veur in uw dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. Da zeggn wij nie. Wij gebruike nie de dubbele ontkenning. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] En dan vertaal dit. [/v] context sound
  informant[a] Zij wil nie me me danse. [/a] context sound
  informant[a] Er wil niemand danse. [/a] context sound
  informant[a] Er wil nieman dansn. [/a]
danse of dansn
context sound
L071p Nijmegen informant[a=n] Er wil nieman nie danse. Da kom nie veur. [/a] context sound
  informant[a] Er wil nieman danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Kom deze zin veur in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand nie danse. [/v] context sound
L119p Groesbeek hulpinterviewer[v=022] Komt dees zin ver in oew dialect. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Da klinkt toch nie. Zo zegde da toch nie. [/a]

zeg de
context sound
  hulpinterviewer[v] Stel dagge driehonderderd danslustigen het. [/v]

da ge
context sound
  hulpinterviewer[v] Die wille allemaal danse. Alle driehonderd. Kunne wie dan zegge der wil niemand nie danse. [/v] context sound
  informant[a] Der wil niemand danse. Niemand. [/a] context sound
  informant[a=j] Der wil niemand nie danse. Ja ja da klopt. context tagging sound
  hulpinterviewer[v] Kende ook zegge wa da nou precies betekent. [/v]

ken de
context sound
  informant[a] Ja detter bijvoorbeeld heel veel zien en detter niemand danst. [/a]

det er
context sound
L153p Reek hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor veur in jouw dialect. Vertaal. Er wil niemand nie danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil niemand danse. [/a] context sound
L159p Cuijk veldwerker[v=022] Kan u nog eens vertale. Er wil niemand nie danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil geen mens danse. [/a] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Daar ben ik het mee eens ja. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v]
Deze zin komt terug in nagesprek.
context sound
  informant[a=j] Er wil niemand nie danse. [/a] context tagging sound
L180b Vorstenbosch veldwerker[n] [v=022] Er wil niemand niet dansen?[/v] context sound
  informant[a=j] Het kan ook dat er op de vloer niemand wil kome he dan kun je zegge der wil niemand nie danse.[/a] context tagging sound
  veldwerker[v] Dus dan betekent het dat er helemaal niemand wil dansen?[/v] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Ja ja dat er niemand op de vloer wil kome om te danse dan zeg je der wil niemand nie danse.[/a] context tagging sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in et dialect context sound
  hulpinterviewervertaal er wil niemand niet danse?[/v] context sound
  informant[a=j] Er wilt niemand niet danse zou nog kunne.[/a]
Er wordt niet gevraagd naar de betekenis van de zin.
context tagging sound
L199p Liempde hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in et Liems. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee komt niet veur. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a] Geen man doeter danse. [/a]

doet er
context sound
L207p Gemert veldwerker[v=022] Der wil niemes nie danse. [/v] context tagging sound
  informant[a=j] Ja dacht ik wel. [/a] context sound
  informant[a] Nee dacht daten geen aan danse ware. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Kom dizze zin ook veur in oe dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Der wil niemes danse. [/a] context sound
  informant[a=j] Der wil niemes nie danse. [/a] context tagging sound
L245p Meterik hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in euw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v]
Komt terug in nagesprek seconde 1392 cd 2
context sound
  informant[a=n] Dat is nie goed. Der wil niemand niet danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Betekent dit dat iedereen danst of dat niemand et doet. [/v] context sound
  informant[a] Ja andere kunne wel danse maar zie danst nie. [/a] context sound
  veldwerker[v=022] Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil niemand danse. [/a] context sound
  informant[a=j] Der wil niemand niet danse. Dat kan ook maar der wil niemand danse. [/a] context sound
L250p Arcen hulpinterviewer[v=022] Komt disse zin veur in oe dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wil niemand danse. [/a] context tagging sound
  informant[a=n] Nee zo komt dat nie veur. [/a] context sound
L255p Veldhoven hulpinterviewer[v=022] Kom deze zin ook veur int plat. Vertaal da is. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wil nieman danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Betekent da dan niemand wil danse of da iedereen wil danse. [/v] context sound
  informant[a] Da betekent nie da iedereen wil danse. [/a] context sound
L263p Asten hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal in et Astes. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=j] Der wil niemand nie danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Das toch nie Astes wa ge zegt. Der wil niemes nie danse. [/v]

da s
context tagging sound
  informant[a] Niemes is oorspronkelijk beter. [/a] context sound
L267p Maasbree hulpinterviewer[v=022] Kumt dizze zin vur in dien plat. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Der wilt nemes danse. [/a] context sound
  informant[a=n] Niemand niet dat zeggen wie hier niet. Nee. [/a] context sound
L270p Tegelen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in u dialect. Vertaal eens. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a] Er wil gene mens danse. [/a] context sound
  informant[a=n] Der wil niemes nie danse. Da komt gar niet veur nee. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Komt bij os niet veur. [/a] context sound
L286p Hamont hulpinterviewer[v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=j] Doo wil niemandni danse. [/a]

niemand ni
context tagging sound
L290p Panningen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v]

in et
context sound
  informant[a=n] Nee. Der wil niemens danse. [/a] context sound
L300p Beesel hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in dien dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=j] Der wilt neemes neet danse. [/a] context tagging sound
  informant[a=n] Dis gene de wil danse. [/a]

d is
context tagging sound
L318b Tungelroy hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in et dialect. In Tungeldes. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Der wilt niemes danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Dat niet hoefter niet tussen. [/a]

hoeft er
context sound
L353p Eksel hulpinterviewer[v=022] Daar wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  hulpinterviewer[a=j] Zou da gaan? Ja. [/a] context sound
  informant[a] Daar is geen enkele die en danst. [/a]
Negatiepartikel gebruikt.
context sound
  hulpinterviewer[a] Der is niemandni die en danst. [/a]

niemand ni
Negative concord en negatiepartikel in zelfde zin.
context tagging sound
L360p Bree informant[v=022] Daar wilt niemandneet danse. [/v]

niemand neet
context tagging sound
  hulpinterviewer[a=j]] Das goed. [/a]

da s
context sound
  hulpinterviewer[a] Ja daar wilt niemand danse. [/a] context sound
L372p Maaseik hulpinterviewer[v=022] Daar niemes neet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Niemes wil danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Ja maar die dubbele ontkenning gebruikewe toch zo. [/a]

gebruike we
context sound
  hulpinterviewer[a] Daar wil niemes ni danse. [/a] context tagging sound
  informant[a] Niemes neet niemes neet. [/a] context sound
L377p Maasbracht hulpinterviewer[v=022] Komt dizze zin veur innet dialect. Er wil niemand niet danse.[/v]

in et
context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal. [/v] context sound
  informant[a] Der wilt nemes danse. Nemes neet. Dat wird wel gezag. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Niemand niet. Dan kan iederein danse. [/a] context sound
  informant[a] Wose gin vlaai. Nee nee niks neet. [/a]

wo se
context sound
  hulpinterviewer[v] Wat betekent deze zin. [/v] context sound
  informant[a] Nemes niet wil danse. Wil iedereen danse. [/a] context sound
L414p Houthalen hulpinterviewer[v=022] Er wilt niemandniet danse he. [/v]

niemand niet
context sound
  hulpinterviewer[a] Der wil niemanni danse. [/a]

nieman ni
context sound
  informant[a=j] Daa wil niemanni danse. [/a]

nieman ni
context tagging sound
L416p Opglabbeek hulpinterviewer[v=022] Daar wilt niemandneet danse. [/v]

niemand neet
context sound
  informant[a=j] Daar wilt niemandneet danse. [/a]

niemand neet
context tagging sound
  hulpinterviewer[a] Ich denk dat dat moet blijve he. [/a] context sound
L423p Stokkem informant[v=022] Daar wilt niemandniet danse. [/v]

niemand niet
context sound
  informant[a=j] Der wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
context tagging sound
  veldwerker[v] Dus ni niemandni. Tis niemand? [/v] context sound
  informant[a] Er wil niemandneet danse. [/a] [/e=1]

niemand neet
context sound
M009p Aalten hulpinterviewer[v=022] Komp dizze zin veur in oe dialect. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee dit komt niet veur. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Zol ie deze zin wille vertalen. [/v] context sound
  informant[a] Der wil geen mense dansen. [/a] context sound
M013p Winterswijk hulpinterviewer[v=022] Kum deze zin in oew dialect veur. Er wil niemand nie dansn. [/v] context sound
  informant[a=n] Dur wil geen mense met dansn. [/a] context sound
  informant[a=n] Dur wil geen mense dansn.[/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Vertaal.[/v] context sound
M043p Gendringen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur in uw dialect? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. Das geen goeie zinsbouw. [/a]

da s
context sound
  informant[a=n] Der wil geen mens danse. [/a] context sound
N015p Izenberge veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
context sound
  informant1[a] Tis niemand die wil dansn.[/a]

t is
context sound
  informant1[a] Der zijn geen die wiln dansn.[/a] context sound
  informant1[a] Tnwil niemand dansn.[/a]

t n wil
hier wel negatiepartikel
context sound
  informant2[a=n][/a] context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] IJ wil nowers goan dansn.[/a] context sound
  informant1[a] Ewil nowers goan dansn.[/a]

e wil
context sound
  informant1[a] Ewil nowers dansn.[/a]

e wil
context sound
  informant2[a=n][/a] context sound
  informant3[a=j] Ewil nowers_ Ewil nowers nie dansn.[/a]

e wil e wil
informant krijgt echter geenszins bijval van de anderen.
context tagging sound
N031p Poelkapelle veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant1[a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
context sound
  informant2[a=n] Geen niet.[/a] context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant1[a] Ie wil nowerst dansn.[/a] context sound
  informant4[a=n][/a] context sound
  informant2[a] Wil nowers dansn.[/a] context sound
N034p Hooglede veldwerker1[v=022] Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant1[a]Tis geeneen die wilt dansen. [/a]

t is
context sound
  informant3[a] Tes geeneen die wilt dansen.[/a]

t es
hier twijfelachtig: misschien toch negatiepartikel aanwezig? (moeilijk hoorbaar) tnes
context sound
  informant2[a] Da es juist. [/a] context sound
  veldwerker1[v] Maar ge kunt nie zeggen der wilt niemand nie dansen?[/v] context sound
  informant3[a=n] Nee. Geeneen.[/a] context sound
  informant2[a] Tis geeneen die wilt dansen.[/a]

t is
context sound
N038p Roeselare veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant4[a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
context sound
  informant4[a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
maar zie verder
context tagging sound
  informant1[a=n][/a]
zwaar protest tegen de aangeboden constructie van deze informant. andere informanten sluiten zich hier uiteindelijk unaniem bij aan. oppassen dus met de a=j
context sound
  informant2[a] Twil niemand dansn.[/a]

t wil
context sound
  veldwerker[v] Tenwil_[/v] context sound
  informant1[a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
nu gebruikt deze informant toch spontaan de niemand niet constructie. wel fel protest tegen negatiepartikel
context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant1[a] Ie wil nievers dansn.[/a] context sound
  informant1[a=n][/a] context sound
N054p Rubrouck / Rubroek veldwerker[v=022] Personne ne veut danser.[/v] context sound
  informant2[a] Niemand ewilt dansn.[/a]

e wilt
niet helemaal zeker van negatiepartikel
context sound
  informant1[a] Tewil niemand dansn.[/a]

t e wil
ook hier niet zeker van negatiepartikel
context sound
N067p Poperinge veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant3[a] Tis geeneen die wilt dansn.[/a]

t is
context sound
  informant1[a] Tzijn al geen dansers eneè.[/a]

t zijn
negatie_ variant van het zijn allemaal geen vakmannen.
context sound
  informant2[a] Tnes geeneen die wilt dansn.[/a]

t n es
negatiepartikel
context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen?[/v] context sound
  informant2[a] Enwil nowers dansn.[/a]

en wil
context sound
  informant3[a=n][/a] context sound
N072p Ieper veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] Tenzijn geen compagnons.[/a]

t en zijn
wel negatiepartikel
context sound
  informant1[a] Tenwil niemand dansn.[/a]

t en wil
context sound
  informant1[a=n][/a] context sound
  informant2[a] Oftewel iene geen aantrek.[/a]

ie n e
context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant1[a] Ewilt nowerst dansn.[/a]

e wilt
context sound
  informant1[a=n][/a] context sound
N087p Moorsele veldwerker1[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant4[a] Tne niemand die wilt dansn.[/a]

t n e
negatiepartikel
context sound
  informant3[a] T e geeneen die wilt dansn.[/a]
ik vermoed hier geen negatiepartikel, maar niet helemaal zeker
context sound
  commentaarInformanten hebben de zin met 2 x niet niet expliciet afgewezen, maar uit hun antwoorden blijkt duidelijk dat [a=n]; zie ook opmerking van informant 1 (sec 795) context sound
  informant4[a] T e geeneen die wilt dansn.[/a]
hier geen negatiepartikel
context sound
  informant1[a] Ge gebruikgie ook twee keers niet.[/a]

gebruik gie
informante is duidelijk verbaasd over dit type constructie, dus volgens mij [a=n]
context sound
  veldwerker1[v] Kunj ook zeggen euhm_ Hij wil nergens niet dansen bijvoorbeeld?[/v] context sound
  informant1[a=j] Nieverst nie.[/a]
Zou hier toch aan twijfelen gezien het verdere verloop van het gesprek, waar de informanten het toch eens worden over a=n
context sound
  informant2[a] Ie wil nievers gaan dansn.[/a] context sound
  veldwerker1[v] Kunde zegn ie wilt nievers nie dansn ook?[/v] context sound
  informant3[a=n] Neen de nie van Moorsele.[/a]

d e
context sound
  informant4[a=j] Ie kan nievers nie dansn.[/a]
Zou hier toch aan twijfelen gezien het verdere verloop van het gesprek, waar de informanten het toch eens worden over a=n
context tagging sound
  informant4[a] xxx den duur weetjet ook nie meer goed hé.[/a] context sound
  informant2[a] Nievers ja.[/a] context sound
  informant1[a=n] Dus één negatie.[/a] context sound
  informant4[a=n] Eén negatie.[/a] context sound
N102p Sainte Marie Cappel / Sint Maria Kappel veldwerker2[v=022] Personne ne veut danser.[/v] context sound
  informant2[a] Niemand enwilde dansen.[/a]

en wilde
negatiepartikel denk ik
context tagging sound
  veldwerker2[v] Il n'y a personne qui veut danser.[/v] context sound
  informant2[a] Tenis niemand die wilt dansen.[/a]

t en is
negatiepartikel
context sound
  veldwerker1[v] Tenwil niemand nie dansen.[/v] context sound
  informant1[a] Tne niemand die wilt dansen.[/a]

t n e
geen a= n omdat informanten hier duidelijk weinig intuïties over hebben. negatiepartikel
context sound
  veldwerker2[v] Tenwil niemand nie dansen of tenwil niemand dansen.[/v] context tagging sound
  informant1[a] Das dat is a peu près tzelfste nè.[/a]

da s
context sound
N104p Steenvoorde / Steenvoorde veldwerker[v=022] Personne ne veut danser.[/v] context sound
  informant1[a] Tewil niemand dansen.[/a]

t e wil
context sound
  informant2[a] Niemand wil dansen.[/a] context sound
  informant1[a] Of tewil niemand dansen.[/a]

t e wil
context sound
N125p Wulvergem veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] Tnwil niemand dansn.[/a]

t n wil
niet zeker van negatiepartikel
context sound
  informant2[a=n][/a] context sound
  informant1[a=n][/a] context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] Ie wil nowers dansen.[/a] context sound
N130p Wervik veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a=j] Twil niemand nie dansn.[/a]

t wil
context tagging sound
N132p Menen veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a] Tenwil niemand dansen.[/a]

t en wil
context sound
  informant3[a] Tne niemand_ te niemand die wilt dansen.[/a]

t ne t e
duidelijk twijfel tussen wel of geen partikel.
context sound
  informant3[a=n][/a] context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant3[a=j] Wil nievers nie dansen.[/a] context tagging sound
  informant2[a] Ie wil nievers dansen.[/a] context sound
  informant1[a] Tkanter bie komm om om te beklemtoonn. Mo mo zelden ee. Zelden.[/a]

t kan ter
context sound
  veldwerker[v] Kee niemand nie gezien?[/v] context sound
  informant2[a] Kè niemand nie gezien dadde zeggeme dikkels.[/a]

k è zegge me
context sound
  informant3[a] Kee niemand gezien.[/a]

k è
context sound
N141p Kortrijk veldwerker1[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant3[a] Ter wil niemand dansn.[/a] context sound
  informant1[a] Ter e nu ne keer niemand die wilt dansn.[/a] context sound
  informant4[a] Tenwil niemand dansn.[/a]

t en wil
negatiepartikel
context sound
  informant2[a=j] Ter wil nie niemand nie dansn toetoet.[/a] context sound
  informant4[a=j] Ter wil niemand nie dansn zeggnz ook.[/a]

zeggn z
context tagging sound
  informant1[a] Ja mo te zonde zonder daj tweet ee zegdje die nie do tussn.[/a]

da j t weet zegd je
beide constructies zijn blijkbaar niet ongewoon
context sound
  veldwerker1[v] Ie wil nievers nie dansn zegde dat ook?[/v] context sound
  informant3[a=j] Ja ja ie wil nievers nie dansn.[/a] context tagging sound
  informant1[a] Ie wil nievers dansn.[/a] context sound
  informant4[a] Mo kenweetnie of danze zeggn ie wil nieverans nie dansn.[/a]

k en weet nie dan ze
volgens informant is neg concord met nievers wel en met nieverans niet mogelijk_ spontane voegwoordcongruentie
context sound
N149p Wallon Cappel / Waals Kappel veldwerker[v=022] Personne ne veut danser.[/v] context sound
  informant[a] Niemand ewiln dansen.[/a]

e wiln
vreemd: vervoeging willen; negatiepartikel
context sound
  informant[a] Tene niemand nie wiln dansen.[/a]

t en e
zegt hij niemand nie of niemand die? niet zo duidelijk, ik gok op nie, maar hou het wel bij een neutrale a-code. verderop lijkt het toch meer die te zijn. opnieuw vreemde vorm willen
context sound
  informant[a] _die wilt_ die wilt dansen.[/a]
hier toch duidelijk die
context sound
N154p Morbecque / Moerbeke veldwerker[v=022] Personne ne veut danser.[/v] context sound
  informant1[a] Nieman enwilt dansen.[/a]

en wilt
context tagging sound
  informant2[a] Nenwil niemand dansen.[/a]

n en wil
context sound
O014p Deinze veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=n] T wilt niemand dansn. [/a] context sound
  informant2[a=j] T en wilt niemand nie dansn. [/a]
andere informanten vinden deze zin maar dubieus
context tagging sound
O022p Merelbeke veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] T wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
O056p Mere veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant3[a=j] T wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
  informant2[a=j] T en wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
O061p Aalst veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] T wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
  informant2[a=j] Tr wil niemand nie dansn. [/a] context sound
O080p Waregem veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant2[a=j] Tnwilt hier niemand niet dansn.[/a]

t n wilt
context sound
  informant3[a=j] Tnwil niemand nie dansn.[/a]

t n wil
context tagging sound
  informant2[a] Tne niemand die wilt dansn.[/a]

t n e
context sound
  veldwerker[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant3[a=j] Gijënwil nieverans nie dansn.[/a]

gij ën wil
context tagging sound
O097p Bevere veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] Dr wilt niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
O104p Meilegem veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] T wilt niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
O116p Strijpen veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=n] Niemand wiltr dansen. [/a]

wilt dr
context sound
  informant2[a=n] ja t en is geenenen die _ [/a] context sound
  informant1[a=n] T en is geenenen die wilt dansn. [/a] context tagging sound
O152p Ninove veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] Tr wilt niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
  informant3[a=j] T wilt niemand nie dansn he. [/a] context tagging sound
  informant5[a=j] Dr wil niemand nie dansn. [/a] context sound
  informant3[a=j] T en wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
O177p Dilbeek informant[v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=j] Er wil niemandni danse he. [/a]

niemand ni
context tagging sound
  hulpinterviewer[a=j] Ja er wil niemandni danse ja da blijft ja. [/a]

niemand ni
context sound
O228p Geraardsbergen veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant1[a=j] Tr en wil nieman nie dansn. [/a] context tagging sound
  informant2[a] T wil geenenen dansn. [/a] context sound
O257p Kooigem veldwerker1[v=022] Er wil niemand niet dansen.[/v] context sound
  informant3[a] Tene niemand die wilt dansn.[/a]

t en e
negatiepartikel
context sound
  informant1[a=n][/a] context sound
  veldwerker1[v] Hij wil nergens niet dansen.[/v] context sound
  informant3[a=j] Gewilgij nievers nie dansn.[/a]

ge wil gij
context tagging sound
O265p Ronse veldwerker[v=022] Dr wil niemand nie dansen. [/v] context sound
  informant2[a=j] T wil niemand nie dansn. [/a] context tagging sound
O286p Halle veldwerker[v=022] Doo wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  hulpinterviewer[a] Niemand wilter ni danse. [/a]

wilt er
context sound
  informant1[a=j] Ja doo wil niemadni danse zeggewe ook. [/a]

niemand ni zegge we
context tagging sound
P002p Humbeek hulpinterviewer[v=022] Daar wil niemanni danse. [/v]

nieman ni
context sound
  informant[a=j] Daa wil niemanni danse. [/a]

nieman ni
context tagging sound
  hulpinterviewer[a] Daa wil niemanni danse. Niemanni. [/a]

nieman ni
context sound
P018p Kampenhout informant2[v=022] Er er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  hulpinterviewer[a=j] Daar wil niemandni danse ja. [/a]

niemand ni
context tagging sound
P022p Tremelo hulpinterviewer[v=022] Er wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=n] Doe wilt iemandni danse. [/a]

iemand ni
context sound
P051p Lummen hulpinterviewer[v=022] Daar wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a] Daar wilt gene ene danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Daar wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
context tagging sound
  veldwerker[v=022] Er wil geen één ni danse? [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=n] Nee die niet ni he. [/a] context sound
  veldwerker[v] Daar wilt niemand xxx? [/v] context sound
  hulpinterviewer[a] Niemandni danse voorkeur? [/a]

niemand ni
context sound
P065p Brussel hulpinterviewer[v=022] Daar wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant1[a=j] Ja daar wil niemandni danse. [/a]

niemand ni
context tagging sound
P088p Leuven informant[v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  hulpinterviewer[a=j] Doe wil niemandni danse ja. [/a]

niemand ni
context tagging sound
P102p Boutersem hulpinterviewer[v=022] Do wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context tagging sound
  hulpinterviewer[a=j] Do wil niemandni danse zouewelle zegge da zou t juiste zijn. [/a]

niemand ni zou e welle
context sound
P112p Zoutleeuw veldwerker[v=022] Er wil niemandni danse. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Doe wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
context tagging sound
P124a Bosvoorde informant[v=022] Daar wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context tagging sound
  hulpinterviewer[a=j] Das goed he. [/a]

da s
context sound
P133p Overijse hulpinterviewerJa. [v=022] Er wil niemand ni dansen. [/v] context sound
  informant[a=j] Daar wil niemand ni danse. [/a] context tagging sound
P145p Tienen informant[v=022] Da wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context tagging sound
  hulpinterviewer[a=j] Ja das juist. [/a]

da s
context sound
P176p Sint Truiden hulpinterviewer[v=022] Daar wilt niemand ni danse. [/v] context sound
  informant[a=j] Daar wilt niemandni danse. [/a]

niemand ni
context tagging sound
P212p Walshoutem hulpinterviewer[v=022] Er er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=j] Daar wilt niemand-ni danse. [/a] context tagging sound
P219p Jeuk hulpinterviewer[v=022] Ter ter wil maar niemand danse. [/v]
Geen antwoord gegeven maar uit andere voorbeelden blijkt [a=j]
context sound
Q002p Hasselt informant[v=022] Er wil niemandniet danse. /v]

niemand niet
context sound
  hulpinterviewer[a=j] Daar daar wilt niemandni danse he. [/a]

niemand ni
context tagging sound
Q003p Genk hulpinterviewer[v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=j] Daar moog niemesni danse. [/a]

niemes ni
context tagging sound
  hulpinterviewer[v] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a] Daar wilt niemesni danse. [/a]

niemes ni
context sound
Q036p Nuth hulpinterviewer[v=022] Komt dees zin veur in eur plat? Verduutsch. Er wilde niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wilde gene danse. [/a] context sound
Q086p Eigenbilzen informant[v=022] Er wil niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  hulpinterviewer[a=n] Oh daar wil niemand danse. [/a] context sound
  veldwerker[v] En zou je ook eventueel kunne zegge daar wil niemandni danse? [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=n] Nee da doen ze bij os ni. [/a] context sound
Q096a Borgharen hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin veur innet dialect? Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v]

in et
context sound
  informant[a=n] Dat komp bij ons niet veur. [/a] context sound
  informant[a] Veur zegge der wilt niemand danse. Of gene wil danse. [/a] context sound
Q096b Itteren hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin voor in uw dialect. Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Er wilt niemands met die danse. Met die danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Maar dat niet hoeft niet ertussen he. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Er wilt genen danse. [/a] context sound
  informant[a=n] Er wilt niemands danse. [/a] context sound
Q112b Ubachsberg hulpinterviewer[v=022] Komt deze zin in uw dialect. Er wil neemes niet danse. [/v] context sound
Q113p Heerlen hulpinterviewer[v=022] Komt dees zin veur in eur dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Wie moet het dan. [/v] context sound
  informant[a] Gene wilt danse. [/a] context sound
Q117p Nieuwenhagen hulpinterviewer[v=022] komt deze zin voor in uw dialect. vertaal. er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] der wilt gene danse. [/a]
kenmerkend voor Heerlen en omgeving dat willen een t flectie krijgt bij 3e sg. tt.
context sound
Q121p Kerkrade veldwerker[v=022] Er wil niemand niet dansen. Da kwam ook nie voor. Hoe zou u dat dan zegge? [/v] context sound
  informant[a] Jenne wol danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Et wol jenne danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v=022] Komt deze satz vur in ung sprach? Oversetz. context sound
  hulpinterviewerEr wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Et wil jenne danse. [/a]
vertaling door hulpinterviewer gegeven
context sound
Q156p Borgloon hulpinterviewer[v=022] Doo wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context tagging sound
  informant[a] Dien tweede ni ni he. Doo wilt niemand danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a] Ich ich ben ver de tweede ontkenning. [/a] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Goed doo wilt niemand danse wordt zeker gezegd ma niemandni danse wordt ooch gezegd. [/a]

niemand ni
context sound
  veldwerker[v] Dus denktge daget toch ook zou kunne zegge der wilt niemandni danse? [/v] context sound
  informant[a=j] Ja ja. [/a] context sound
Q162p Tongeren hulpinterviewer[v=022] Er wilt niemandni danse. [/v]

niemand ni
context sound
  informant[a=n] Niemand wil danse. [/a] context sound
  veldwerker [v] Da zou gaan daar wil niemandni danse? [/v]

niemand ni
context tagging sound
  hulpinterviewer [a=j] Ja dat zou gaan. [/a] context sound
  informant [a=n] Nee. context sound
  informantNiemand wil danse. [/a] context sound
Q170p Grote Spouwen hulpinterviewer[v=022] Daar wilt niemand danse. [/v]
Verkeerde vraag.
context sound
  informant2[a] Daar wilt niemand danse. [/a] context sound
  veldwerker[v] En zou je ook kunne zegge er wil niemand ni danse? [/v] context sound
  informant1[a=n] Nee zeggewe niet twee negatieven achter elkaar nee zeggewe niet. [/a]

zegge we
context sound
Q193p Gronsveld hulpinterviewer[v=022] Komt dees zin vur in eur plat? Vertaal. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee. [/a] context sound
  informant[a] Er wilt niemes danse. [/a] context sound
  informant[a] T wilt genen danse. [/a]
hier plots 'het' als expletief pronomen
context sound
Q194p Rijckholt hulpinterviewer[v=022] Kom dees zin vuur in et dialect. Vertaal. Er wil niemand niet danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Nee komp niet vuur. [/a] context sound
  informant[a=j] Er wilt gene nie danse. [/a] context tagging sound
  hulpinterviewer[a] Gene wil danse. [/a] context sound
Q222p Vaals hulpinterviewer[v=022] Komt disse satz ook veur in het Vaalser plat. Over setz. Er wil niemand niet dansen. [/v] context sound
  informant[a] Der wil niet. Iederinge wilt danse. [/a] context sound
  hulpinterviewer[v] Of ut wilt jinge danse. [/v] context sound
  informant[a=n] Jinge wilt danse. [/a] context sound
Q240p Lauw hulpinterviewer[v=022] Daar wil niemand ni danse. [/v] context sound
  hulpinterviewer[a=j] Ja daar wil niemandni danse dat gaat. [/a]

niemand ni
context tagging sound
  informant[a] Dat gaat ja. [/a] context sound
S014a Merckeghem / Merkegem veldwerker1[v=022] Personne ne veut danser.[/v] context sound
  informant2[a] Tewil niemand danse.[/a]

t e wil
context sound
  veldwerker1[v] Tenwil niemand nie dansn.[/v] context sound
  informant2[a] Tenwil niemand dansen e.[/a]

t en wil
context tagging sound
  informant2[a] Ze wil nie dansen.[/a] context sound

data telefonische enquête

Kloekeplaats testzininstructieantwoorden
C165p Bellingwolde Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
vorm: Elkeneine danst.
E134p Katwijk aan den Rijn Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
vorm: der wil der geen een gaan dansen
F060p Steenwijk Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
H013p Oostkerke Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
H054p Gistel Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
I061p Oostkapelle Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
opmerking: Betekenis: niemand wil dansen
I074p Scherpenisse Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
I156p Sint Laureins Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
I260p Moerzeke Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
K096p Sliedrecht Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
vorm: Der kom niemand nie danse.
opmerking: Er komt niemand dansen
K147p Vlijmen Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
K190p Zundert Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
L180b Vorstenbosch Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
opmerking: kan zowel betekenen dat iedereen of dat niemand wil dansen
L255p Veldhoven Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : n
L300p Beesel Er wil niemand niet dansen Betekenis? er wil niemand dansen komt voor : j
N034p Hooglede Er wil niemand niet dansen Betekenis?
N067p Poperinge Er wil niemand niet dansen Betekenis?
N102p Sainte Marie Cappel / Sint Maria Kappel Er wil niemand niet dansen Betekenis?
O116p Strijpen Er wil niemand niet dansen Betekenis? komt voor : j
O275p Herne Er wil niemand niet dansen Betekenis? opmerking: negatief